USA 1 maj: Hyresstrejk!

Allt fler ansluter sig till RentStrike2020-rörelsen som organiserar hyresgäster i kamp för sina hem. Över tre miljoner har skrivit under uppropet. På bild projiceras budskapet på bostadshus i Seattle (Foto: CC).

av Rob Brooke, Socialist Alternative (ISA:s sympatisörer USA) // Artikel i Offensiv

Den pågående kollapsen av USA:s ekonomi i kölvattnet av covid-19 har skakat om arbetarklassens liv. Oron för viruset förstärks av ekonomiska bekymmer: Hur ska hyran betalas? Hur ska vi ha råd med mat och sjukvård?

En del hyllor i mataffärerna gapar fortfarande tomma, samtidigt som priserna skjuter i höjden. Under april tog pengarna slut för miljontals. Långa köer till soppköken och matbanker påminner om den svåra ekonomiska depressionen på 1930-talet. 
Empire Food Bank i Santa Rosa, Kalifornien, som brukade dela ut 650 mål mat om dagen, delar för närvarande ut 120 000 mål mat om dagen – och den siffran förväntas fördubblas. Miljontals arbetare besöker dessa ställen för första gången i sina liv.
Uppmaningen till hyresstrejker från den 1 maj har därför fått stöd. Omkring tre miljoner har undertecknat RentStrike2020-namnlistan, och tusentals har gått med i hyresstrejkgrupper på Facebook i flera städer. 

Hyresgäster i hela USA tar redan nu saken i sina egna händer. Från Los Angeles till Boston organiserar hyresgäster möten online och via telefon. 
I april kunde ungefär en tredjedel av hyresgästerna inte betala sina hyror, och tusentals dagligvaruaffärer, hotell och snabbmats­kedjor betalade inte heller några hyror. Nu blir det emellertid lite annorlunda då många hyresgäster väntar på tillägget på motsvarande 6 000 kronor på a-kassan (detta är ett extra federalt stöd till arbetslösa på upp till 6 000 kronor i veckan som ska betalas ut i högst fyra månader).
Många arbetare, inklusive de papperslösa, kommer sannolikt inte få att något ekonomiskt stöd. 

Hyresstrejk 2020 är en kampanj som baseras på organisering. Den argumenterar inte för att alla helt enkelt ska sluta betala sina hyror. Rörelsen handlar istället om att folk organiserar sig tillsammans och agerar kollektivt till försvar av sina hem. Hyresgäster agerar redan nu kollektivt för att förhandla fram hyressänkningar.
Detta är inte någon hyresavbetalningsplan, i likhet med vad så många hyresbolag marknadsför, vilket skulle göra alla hyresgäster djupt skuldsatta. 
Hyresstrejk 2020 argumenterar för att hyresgäster bör gå samman och vinna majoritet i sina bostadsområden för en betydande hyressänkning. Denna hyressänkning kan bli en 25- eller en 50-procentig sänkning, vad helst som hyresgästerna anser att de rimligen kan betala för att överleva. 

Hyresstrejk 2020:s krav på ett hyresstopp utan några hyresbetalningsanmärkningar eller ackumulerade hyresskulder, tillsammans med ett lånebetalningsstopp, är den omedelbara politiska lösning som krävs på denna kris. Såvida inte tillgång till a-kassa görs verkligt allmän kommer många individer och familjer att lämnas åt sina öden. 
Denna rörelse är en kamp för att förhindra att hyresgäster bestraffas för coronaviruset. Vi är också för ett federalt stöd till små hyresvärdar som kan bevisa att de är beroende av hyresintäkterna för sina grundinkomster.
Under sommaren och hösten kommer det att äga rum många strider för att folk ska få bo kvar. Detta kommer att bli en prioritet. En ”Kan inte flytta, kommer inte att flytta”-rörelse skulle skapa stora sympatier bland alla de vars liv har omkullkastats av etablissemangets undermåliga respons på covid-19-hotet. 
Massorganisering runt vräkningsärenden, både i domstolen och utanför bostäderna för de vräkningshotade, kan få ett omfattande lokalt stöd. 

Hyresgäster måste organisera sig. De måste förbereda sig för en utdragen kamp under de kommande månaderna. Vi har inte råd med de gamla hyresnivåerna. 
Vi har inte råd med ett system som sätter lönsamhet före folks hälsa och välbefinnande. Vi behöver en socialistisk framtid.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!