USA: Upp till kamp – försvara aborträtten

av Ginger Jentzen, Socialist Alternative (CWI:s sympatisörer USA)

Den religiösa högern i USA gör allt för att inskränka och avskaffa rätten till abort. Nu måste ett kompakt motstånd formeras och tas ut på gator och torg (foto: Aimee Custis / Flickr CC).

Roe v. Wade, 1973 års milstolpe i Högsta domstolens (HD) beslut som gjorde abort lagligt i USA, har varit måltavlan för den religiösa högern i landet i årtionden. Sedan Trump valdes till president har de kommit allt närmare sitt mål att rulla tillbaka denna nyckelseger för kvinnorörelsen.

I åratal har antiabortaktivister organiserat sig med Republikanerna för att få igenom lagar som drastiskt begränsar tillgången till abort. År 2016 kontrollerade Republikaner både över- och underhusen i 35 delstatsstyren, och konservativa antiabortförespråkare har hyllat Trumps två HD-utnämningar (Neil Gorsuch och Brett Kavanaugh).

Den 7 februari sköt HD upp en lag i Louisiana som kräver att abortkliniker ska lägga in patienter i ett sjukhus max 50 kilometer bort. Att lagen hindrades från att gå igenom är en seger, men en temporär sådan då rätten beslutar om de ska ta upp fallet eller inte. Det finns ingen garanti för att lagen slås ner. Det enda sättet att besegra denna attack helt – och andra som är på väg via HD – är den totala mobiliseringen av den framväxande kvinnorörelsen på en landsomfattande skala. 

Roe v. Wade vanns i kontexten av massiva medborgarrätts-, kvinnorätts- och antikrigsrörelser. Att försvara Roe v. Wade och kvinnans rätt över sin egen kropp kommer att kräva en motståndskamp på samma skala. 

Enligt Guttmacherinstitutet lever 93 procent av kvinnor i USA i en delstat där tillgång till abort är begränsad via olika lagar. Den 22 februari skar Trumpadministrationen bort statlig finansiering till kliniker som utför eller refererar till aborttjänster som bland annat drabbar Planned Parenthood [USA:s motsvarighet till RFSU], den största leverantören av familjeplanerande omsorg för arbetarklasskvinnor i landet. 

I Texas går miljontals dollar till trosbaserade antiaborttjänster istället. Ett mycket uppmärksammat fall är hur Heidi Group har varit under utredning för att ha negligerat att förse de mest grundläggande hälsovårdstjänsterna till kvinnor. 

Grupper som Women on Web ger rådgivning online med läkare och förser kvinnor med abortpiller, men även med Roe v. Wade i effekt är de bannlysta i Oklahoma och 18 andra delstater. I vissa fall är det straffbart med fängelse om man använder sig av sajtens tjänster. En rörelse för aborträttigheter måste sammankopplas med en rörelse för att upphäva dessa potentiellt dödliga delstatslagar. 

En opinionsundersökning 2018 visade att två tredjedelar av amerikanerna stödjer Roe v. Wade. Explosionen efter Metoo, både online och som en paroll för aktioner på arbetsplatser mot sexuella trakasserier – särskilt bland Google- och McDonaldsanställda – visar tydligt att det finns en stämning för en organiserad fajtback mot sexism.

Men även om kampstämningen är stark leder inte de konventionella liberala kvinnoorganisationerna som NOW och NARAL – liksom Demokraterna som framställer sig som partiet för kvinnor – ett motstånd på gator och torg. Efter Demokraternas framgångar i mellanårsvalen i november kunde de ha byggt runt uppmaningen att försvara och utöka reproduktiva rättigheter inför kvinnomarscherna i januari.

De kunde ha kopplat kampen för kvinnors rättigheter med en förkastning av Trumps rasistiska, antikvinnor- och antiarbetarklassagenda. De kunde ha förkastat den rasistiska gränsmuren, eller gått ännu längre och byggt stöd för arbetarna som hemförlovades av att statsapparaten stängdes. De kunde djärvt ha uppmanat till en mobilisering för sjukvård för alla och ”Green new deal” (miljöåtgärder).

Demokraternas ovilja att bygga rörelserna som krävs för att vinna sådana krav visar att de medan de definitivt vill besegra Trump och Republikanerna i valen samtidigt är rädda för att inta någon som helst ställning som skulle förolämpa sina företagsdonatorer. De kan inte litas på i kampen för att försvara kvinnors rättigheter. 

Byrån för arbetsstatistik rapporterade att år 2018 innehöll det högsta antalet arbetare i strejk sedan 1986. Arbetare i kvinnodominerade sektorer – lärare, sjuksköterskor och hotellarbetare – har till största delen varit gnistan som har återuppväckt arbetarkampen. Dessa aktioner har visat hur vi kan tvinga makthavarna att ändra kurs och visar den viktiga rollen som arbetarrörelsen måste spela för att ena arbetarklassen i kampen mot cheferna och miljardärerna. 

Arbetarrörelsen i USA håller på att återuppbyggas och är mer olikartad än någonsin tidigare. För att vinna mot makthavarna måste den ta upp kampen mot alla former av förtryck. Arbetarrörelsen borde uppmana till att ta Metoo till arbetsplatserna och organisera en bred kamp mot trakasserier. Arbetarrörelsen måste kräva rätten till reproduktiv sjukvård, inklusive abort, samt rätten att ha ett barn utan bördan av enorma barnomsorgskostnader – det innebär gratis och allmän barnomsorg. 

Våra rörelser kan inte vänta på Demokraterna eller de konventionella kvinnoorganisationerna att bli den ledning som krävs. Att besegra bakåtsträvande lagstiftningar mot kvinnans rätt att själv välja kräver beslutsam kamp underifrån. Bortom försvarsstrider måste vi också organisera för ett slut på vinstdrivande sjukvård och för ett system med sjukvård för alla som innefattar gratis, laglig och tillgänglig abort.

Vi kan kämpa för att vinna landsomfattande minimilön på 15 dollar (140 kronor) i timmen och högkvalitativa allmännyttiga bostäder, som är det minimum som arbetarklassfamiljer behöver. För att vinna bestående förändring måste vi omvandla dessa kamper för reformer till en kamp för ett radikalt samhällsskifte – för ett socialistiskt samhälle baserat på människans behov, inte förtryck och profit.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!