Uteslut inte Kristofer Lundberg!

Kristofer har gjort Hyresgästföreningen kämpande och djärv, vilket skrämmer byråkratin (Foto: Proletären).

av Offensiv

Hyresgästföreningens förbundsstyrelses häxjakt mot Kristofer Lundberg och den kampinriktade hyresgäströrelse han har varit aktiv i att bygga upp når dagligen nya nivåer. Trots att alla lögner och attacker har bemötts med faktaunderlag och bevis vägrar de ta till sig det – allt för att kväsa gräsrotskampen. Nu hotas han av uteslutning genom en byråkratisk kupp – men protesterna är enorma. 
Nedan följer Angered Hyresgästförenings pressmeddelande från den 2 april mot det hela, samt förkortade axplock av en bråkdel av alla de protestbrev som har skickats in till förbundsstyrelsen på initiativ av Kämpande Förening.


”I ett brev som gick ut till regionstyrelsen igår, samt förtroendevalda i regionen meddelar förbundsordförande Marie Linder nya anklagelser mot förtroendevalda inom regionen.
Samtidigt meddelade hon att regionstyrelsen är återinsatt, med undantag för regionordförande Kristofer Lundberg samt ytterligare en ledamot i regionstyrelsen.
Förbundsledningen skickar ut beslutet utan att förklara varför de från början stängdes av eller varför beslutet nu upphävs.

Den maktfullkomlighet som förbundsstyrelsen uppvisar avslöjar än tydligare att angreppet på region Västra Sverige och dess ordförande i första hand är politisk.
Den återinsatta regionstyrelsen ska få verka under ”förstärkning” (läs övervakning) av två ledamöter i förbundsstyrelsens arbetsutskott.
Brevet från Marie Linder är fyllt av felaktigheter och motsägelser:
Regionordförande Kristofer Lundberg och ytterligare styrelseledamot sägs vara ”fortfarande under utredning”.
I det tidigare pressmeddelande som gick ut påstods att utredningen var ”slutförd”. De två sägs nu ha 14 dagar på sig att ”komma med synpunkter på utredningen” – en utredning de inte fått se och därmed inte vet de konkreta anklagelserna kring.
Det sägs inte heller från vilken dag de 14 dagarna börjar gälla.
Vice regionordförande Ronny Bengtsson utnämns i detta brev till ”tf ordförande”. Detta utan att ha tillfrågats eller ens blivit kontaktad av utredare eller förbundet under hela denna process.

Kristofer Lundberg och Hyresgästföreningen Angered anklagas för ”bristande kontroll av ekonomin”, Angereds utredning som vidarebefordrats till förbundet visar att det handlar om ett annonsföretag som skickat fakturor på annonser de inte beställt! Pengar som Angered krävt tillbaka men utan uppbackning från förbundet.
Angered har begärt ut beställningar, offerter och godkännanden från företaget som inte kunnat visa upp detta till föreningen, eftersom det inte finns. I brevet sägs också att ”den tillfälliga regionstyrelsen (läs förbundet, vår anm) genom sitt tillsynsansvar beslutat att frånta Angeredsföreningen sin beslutanderätt”.

Strategin mot Angered är nu den samma som mot regionstyrelsen, de använder en chockdoktrin i hopp om att skapa oro, rädsla och splittring. En välanvänd taktik av söndra och härska. 
Angered är en förening med stort förtroendekapital i stadsdelen och regionen, vilket inte minst dess aktiviteter som på en månadsbasis kan samla upp mot 1 000 personer samt det välbesökta årsmötet visar.

– Förbundsledningen struntar i att vi gång på gång bemött alla anklagelser om ekonomiska fel. Vi är de som upptäckte de felaktiga fakturorna. Vi begärde att de skulle polisanmäla annonsbolaget, men det har inte skett. Så nu har vi gjort det själva, säger Kristofer Lundberg.
– Det är uppenbart att det måste till nya rutiner och finnas tydligare kontrollfunktioner inom Hyresgästföreningen. I Angered har vi fattat en rad beslut som omöjliggör att något liknande skulle kunna hända igen, säger Jan-Åke Nilsson.
Förbundet begår misstag efter misstag och agerar på ett sätt som skadar Hyresgästföreningen och försvårar för möjligheten för rörelsen att nå sina mål och uppdrag. I skuggan av coronakrisen utnyttjar de sin makt. Detta är en fråga för medlemmarna och handlar om Hyresgästföreningens demokrati.
– Det här handlar om ett politiskt angrepp från en socialdemokratiskt ledd förbundsstyrelse som vill stoppa utvecklingen i den region som de senaste åren gått i spetsen för massinriktad kamp mot marknadshyror, renovräkningar och ombildning, som vunnit de tydligaste segrarna i landet, säger Kristofer Lundberg.

Förbundet försökte lägga sig i valprocessen redan 2018 för att Lundberg inte skulle väljas, de har därefter motarbetat såväl ordföranden som regionens alla initiativ.
– Mitt under en pågående samhällskris, när människor förlorar sina jobb, hem och i värsta fall sina liv, sätter Hyresgästföreningens byråkrati sin fulla kraft för att bekämpa människor i rörelsen som dag ut och dag in, på ideell basis gör sitt yttersta för sina grannar.


Vi är djupt upprörda över Förbundsstyrelsens ränkspel gentemot Region Väst, Angeredsföreningen och ordförande Kristofer Lundberg.
Region Väst, Angeredsföreningen och Kristofer Lundberg har varit ett föredöme för Hyresgästföreningen de senaste åren.
Förbundsstyrelsens attacker mot dessa med ränkspel, hemliga utredningar, kraftiga attacker är inte acceptabla. Även om vi inte är förvånade med hänsyn till att liknande har varit legio de senaste 6 åren.
Förbundsstyrelsen har på dessa sätt hämmat och försvagat Hyresgästföreningen.
Sätt stopp för förbundsstyrelsens kampanjer mot Kristofer Lundberg, Angeredsföreningen och Region Väst.
Gör Hyresgästföreningen till en kamporganisation.
Hyresgästföreningen på Södermalm, styrelsen
Stockholm den 4 april 2020
Jan Ejme, ordförande

I ett demokratiskt samhälle behövs det alltid alla röster. Uteslutningen av Kristoffer Lundberg skulle vara en allvarlig händelse och skulle göra björntjänst till hyresgästförening – en organisation som behöver engagerade människor. 
Kristofer har tid till den 7 april för att svara på en utredning som han inte har fått läsa. Detta känns inte ok. Jag kräver att uteslutningen av Kristofer Lundberg STOPPAS.
Alessandra Vendettuoli, medlem i LH Bergsfogden

Jag vill uppmana alla er i ansvarig ställning att sluta förfölja förtroendevalda som Kristofer Lundberg, som tar viktiga initiativ för föreningen och hyresgästkollektivet!
Den taktik ni använt nu under många års tid, att utesluta medlemmar som tänker själva och engagerar sig i de hyresboendes villkor och framtid, måste få ett slut! 
Det är en osund kultur, helt ovärdig en folkrörelse som Hyresgästföreningen! Vad är det för fel med föreningen – hur blev det så här?
Birgitta Adamson, förtroendevald på Södermalm

Hej. Jag är förtroendevald i Solna och med i organisationen Rädda Hyresrätten. Jag har följt Västra Götalands och Kristofer Lundbergs kamp för hyresrätten, mot renovräkningar, ockerhyror och spekulation.
Kristofers arbete för att göra Hyresgästföreningen till en kämpande gräsrotsorganisation är imponerande. Och många strider har vunnits. I denna tid med risk för marknadshyror och spekulation borde de insatserna stödjas av Förbundsstyrelsen och Hyresgästföreningen och inte som nu göra allt för att utesluta Kristofer. Ge istället stöd till att lösa den situation som blivit med vad jag förstår falska fakturor från reklamföretag.
Vilken sorts förening vi vill ha? Inte en toppstyrd sådan utan en demokratisk folkrörelse som engagerar.
SLUTA FÖRFÖLJA KRISTOFER LUNDBERG!
Ingrid Wallerstedt

Jag kräver att ni ingriper för att stoppa uteslutningen av Kristofer Lundberg, regionordförande för Västra Sverige. Han representerar den mest aktiva Hyresgästföreningen, Angered, som har stått för enormt viktigt och omfångsrikt engagemang och kamp. Han är initiativtagaren till den landsomfattande protestdagen mot marknadshyror som är helt avgörande för hyresgästerna.
Stoppa uteslutningen och hemlighetsmakeriet NU!
Calle Wahlgen, Göteborg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!