Välfärdsalliansen vill se samlad kamp för välfärd, trygghet och klimaträttvisa

av Arne Johansson

Det var smockfullt på Välfärdsalliansens lanseringsmöte den 30 mars, som samlar till gemensam kamp mot högern (Foto: Natalia Medina).

Välfärdsalliansen mellan några av Stockholms fackföreningar, regionens hyresgäströrelse, klimataktivister och en rad sociala nätverk gör nu ett allvarligt försök att samla till gemensam kamp under en maj-månad av närapå dagliga protestaktioner. Det sker den 16 maj med start på Sergels torg kl 17 för en marsch till riksdagen vid Mynttorget.

Vad som först förenade rörelserna var främst två faktorer. Först den kampvilja mot ombildningar och utförsäljning av allmännyttans hyresrätter som tog fart redan före jul. Sedan känslan att den undergrävda arbetsrätten, marknadshyrorna, de fortsatta privatiseringarna, skattesänkningarna för de rika och de otillräckliga klimatåtgärderna i det nyliberala Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna måste bemötas av enade massprotester. 
En tredje och särskilt efter den 15 mars otroligt inspirerande faktor är den globala rörelsen av klimatstrejker bland 1,6 miljoner skolungdomar. 

”Tillsammans mobiliserar vi – fackliga organisationer, hyresgäströrelsen och klimatrörelsen – för att bygga en förenad rörelse som står upp mot regeringens planerade angrepp mot arbetsrätten, allmännyttan och jämlikheten”, heter det i ett nytt inbjudningsbrev till organisationer och enskilda att delta som undertecknats av Gunnar Westin, vice ordförande i Seko Stockholm, Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen Stockholm, Janine O´Keefe, Klimataktion, och Elin Gauffin, Nätverket Rädda hyresrätterna.
”Vi behöver visa att vi är många som vänder oss mot en samhällsutveckling med allt större klyftor och otrygghet för de svaga. Vi behöver lyfta att bostaden ska vara en social rättighet och att välfärden måste värnas och utvecklas. Vi behöver kroka arm med de elever som kräver ett slut på miljöförstöring och kräver en rättvis omställning av samhället i ekologiskt hållbar riktning”, fortsätter brevet.
Sedan Välfärdsalliansens första stormöte i ABF-huset den 30 mars har alliansen förstärkts av både Klimataktion och Hotell och restaurangfackets avdelning för Stockholm Gotland. På det senaste planeringsmötet deltog även en representant för Skiftet.

Inför 1 maj i Stockholm planerades också för en spridning av tusentals flygblad i samtliga demonstrationer. Den demonstration från Sergels torg till stadshuset som planeras av Nätverket Rädda hyresrätterna den 6 maj blir ett annat tillfälle till ytterligare avstamp inför 16 maj.
Seko Stockholms vice ordförande Gunnar Westin har med stöd av sin avdelning spelat en nyckelroll för att utveckla Välfärdsalliansens fackliga ben. Han ser rörelsen som både defensiv och offensiv.
– I grunden handlar det om att försvara vad som finns kvar av välfärden, men det som börjar som en defensiv rörelse kan ju övergå till en offensiv rörelse för förändring, hoppas han.

Liksom på Välfärdsalliansens stormöte den 30 mars kommer en grupp skolungdomar från #fridaysforfuture att tala även på demonstrationen den 16 maj. Det blir ett lysande tillfälle för Välfärdsalliansen att kroka arm med klimatkampen och att lyfta kraven på att fackföreningsrörelsen och andra folkrörelser måste göra gemensam sak med världens skolungdomar under de globala strejkdagar för klimatet som planeras den 24 maj och den 27 september.

Välfärdsalliansen består av:
Hyresgästföreningen region Stockholm
Nätverket Rädda Hyresrätterna
SEKO Stockholm
Hotell- och Restaurangfacket avd Stockholm-Gotland
Elettan (Elektrikerna VK1)
Unga Byggare Stockholm-Gotland
Nätverket Gemensam Välfärd
Norra Järva Stadsdelsråd
Klimataktion

Välfärdsalliansens gemensamma krav:
• Stärkta anställningsskydd, kollektivavtal och fackliga rättigheter. Nej till utökade undantag i turordningsreglerna.
• Värna och bygg ut allmännyttan. Nej till marknadshyror – en bra bostad till rimlig hyra ska vara en social rättighet.
• Nej till skattesänkningar för de rika. Skatt efter bärkraft för ökad jämlikhet och en pension som går att leva på.
• Välfärd utan vinst. Gemensam kamp för upprustad välfärd, återupprättad asylrätt och social trygghet.
• För nollutsläpp och ökad jämlikhet. Internationell solidaritet för demokrati och klimatansvar, massiva investeringar i klimatomställning nu.


”Det finns inga trygga jobb på en död planet” – Därför demonstrerar vi den 16 maj

Gunnar Westin.

Gunnar Westin, vice ordförande i Seko Stockholm:
– Förslaget om en ytterligare försämring av Lagen om anställningsskydd är en viktig anledning för fackliga organisationer att demonstrera med Välfärdsalliansen den 16 maj. Och regeringens direktiv till den utredning som nu får ett år på sig att föreslå tydligt utökade undantag från tur­ordningsreglerna och att det ska bli billigare att göra sig av med personal går helt i linje med de renodlade arbetsgivarförslagen i uppgörelsen mellan S, MP, C och L i Januariavtalet.
– Konsekvensen blir otryggare anställningar, ökade svårigheter för fackligt engagemang och en försvagning av den fackliga styrkan i samband med förhandlingar om övertalighet.
– Detta vägs knappast upp av den mera ”positiva skrivningen” om att stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och omställningsförmåga hos de anställda.

Katja Raetz.

Katja Raetz, sjuksköterska och aktiv i En annan vård är möjlig:
– Vi har idag en extrem kris i vården, som liksom skolan och omsorgen är en central del av vad som självklart borde vara en gemensam och vinstfri välfärd.
– Samtidigt som vården inte längre är patientsäker styrs den mer efter var det finns pengar att stoppa i privata fickor än av behoven. Stora resurser förslösas också på upphandlingar, uppstyckning i vårdval, stafettläkare, stafettsköterskor och bemanningsföretag.

Simon Safari.

Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen Region Stockholm:
– Med Välfärdsalliansen kan vi lyfta hemmet som en välfärdsfråga, som vi alla i vid bemärkelse också ska ha inflytande över. 
– Den mänskliga rättigheten till en god bostad är till och med inskriven i grundlagen, men med marknadshyror tas detta bort. Vem är det som ska styra samhället, medborgarna eller kapitalet?

Janine O’Keefe.

Janine O´Keefe, Klimataktion:
– Välfärdsalliansen är en viktig möjlighet att knyta ihop kampen för välfärd med klimatfrågan. Om inget görs åt nödläget för klimatet sågar vi själva den gren vi sitter på. Då hotar en framtid av krig för mat och vatten. Det finns inga trygga jobb på en död planet, ingen demokrati och inga förutsättningar för välfärdssystem utan ett hållbart klimat.
– Jag har hög respekt för fackföreningarnas historiska kamp med civil olydnad och strejker för demokrati, trygghet och välfärd. Skolungdomar i hela världen har följt i den fackliga kampens spår med strejker för klimatet. Nu hoppas jag att fackföreningarna också ska förena sig med de unga i gemensamma strejker för välfärd och trygghet i ett hållbart klimat.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!