Varför blommar giftalgerna?

2008-07-30 14:53:43
Årets algblomning har nu kommit igång rejält. Stora bälten av cyanobakterier – mer kända som blågröna alger – har nu siktas utanför kusten ända upp till Bottenhavet.

De badglada semesterfirarna kommer i veckan att tvingas bli badkrukor då algerna nu driver mot land.
Cyanobakterierna bildar gift som kan orsaka illmående, klåda och i värsta fall leverskador samt muskelkramper.
Länsstyrelsen i Stockholm varnar för att hundar kan dö av algerna, om de dricker av vattnet.

Vädret i juni och början av juli var ogynnsamt för algerna. Väderomslaget som nu skett har snabbt ökat algblomningen. Det varma vädret i kombination med svaga vindar gör att algerna växer till sig, än så länge ute på öppet hav. Men blomningen i skärgården kan komma igång nu i veckan. Så prognoserna kan snabbt ändras.
Orsakerna till algblomningen är många. Det som oftast lyfts fram som orsak är övergödningen av Östersjön. Gödsel från skog och mark läcker ut i Östersjön via åar och bäckar.
De ämnen som bidrar till övergödningen är kväve och fosfor, där fosfor länge nerprioriteras, men som nu ses som den stora boven i Ös­tersjön.

En ny rapport från fiskeriverket visar att fisket har större betydelse för algblomningen än övergödningen, ute på öppet hav. ”Det verkar som om större förändringar av fiskenivå för torsk och skarpsill har en större effekt på växtplankton under sommaren”, säger Michele Casi­ne, som lett forskargruppens arbete till Ekot (2008-05-09).
Det är (rov)fisket av torsk som har rubbat ekosystemet ute i havet. När beståndet av torsk decimerats har dess huvudsakliga föda i form av skarpsill kunnat växa till. Skarpsillens huvudföda är djurplankton. Färre djurplankton gör att dess föda gynnas. Dessa är växtplankton, exempelvis cyanobakterier. Utredningens slutsats är enkel; minska torskfisket, och öka kraftigt fisket av skarpsill.

En tredjedel av Östersjöns botten är död, en yta stor som Danmark. Hälften (50 procent) av den koldioxid som släppts ut i atmosfären har absorberats av världens hav och bildat kolsyra. Algblomningen förvärrar situationen. Den konsumerar syret vilket spär på syrebristen och binder kväve från luften. Det spär på övergödningen. Österjön är ett mycket sårbart innanhav, då den enda syresättningen och saltvattnet
kommer från Atlanten.

För att återställa balansen i Östersjön krävs det riktade insatser och totalstopp för torskfisket och fosforrening. Samtidigt behövs en ökning av fisketrycket på skarpsill till dess torsken har återhämtat sig och att åtgärder vidtas för att öka syresättningen.
Joel Eriksson

 fakta ▼
  • Cyanobakterien är en bakterie, men benämns som en alg. Den var en av de första livsformerna på jorden och bidrog till syre­sättningen av atm­o­sfären för 3 miljarder år sedan. Den växer till i varma vatten med höga nä­ringsvärd­en, svaga vindar och få djurplankton.
  • Algblomning: när miljontals celler återfinns i en milliliter vatten. Orsak: förändrat eko­system till följd av utfiskning av torsken. Övergödning från orenat avloppsvatten, skog och mark.
  • Giftiga: arten Nodularia, katt­hårsalg – producerar ett gift som kan orsaka feber, illamå­ende och huvudvärk. Djur kan bli mycket sjuka av algen. Problemet för människor är framför allt att vattnet blir grumligt och äckligt.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!