Varför går inte pendeln?

2006-07-28 14:09:32
Det har varit väldigt mycket problem med förseningar i pendeltågstrafiken i Stockholm de senaste 20 åren, och det finns inga tecken på att det är på väg att ändras.

Enligt rapporten ”Resenärernas upplevelser av inställda turer och förseningar” från ResenärsForum uppskattas förseningstiden per försenad tur till 9,6 minuter för pendeltåg. Andelen ej godkända avgångar enligt SL (tåg som avgår mer än tre minuter för sent eller mer än en minut för tidigt) var för 2005 17 procent av pendeltågen.
Pendeltågens förseningar har ökat från 8,5 procent (medelvärde för åren 1992-1994) till 14,5 procent (medelvärde för åren 2003-2005). Risken för förseningar är så omfattande att även resenärer i allmänhet räknar med en extra tidsmarginal för sina resor. Denna extra tidsmarginal uppgår i genomsnitt till cirka åtta minuter per resa.
I en webbenkät som citeras i ResenärsForums rapport har resenärerna själva fått uppge hur ofta deras resor är försenade och hur långa förseningarna är. På pendeltågen ger denna enkät en andel på 26,2 procent av turerna som är försenade.

En fjärdedel av tågen

Andelen försenade avgångar i pendeltågstrafiken 2005 uppgår alltså till 17 procent enligt SL och 26 procent enligt webbenkäten. Med SL:s definition på förseningstid erhålls 6 520 förseningstimmar per dag på pendeltågen. Med resenärernas upplevda definition erhålls 9 970 timmar per dag.
Naturskyddsföreningens rapport ”Bättre kollektivtrafik” påpekar att ”god kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling, såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt. När resenärer tvingas över från kollektivtrafik till bil ökar trängsel, utsläpp av föroreningar, bullerstörningar och trafikolyckor”. En översiktlig beräkning av resandebortfallet från SL på grund av förseningarna är att SL skulle kunna öka kollektivresandet med cirka 8-9 procent om man kunde eliminera förseningarna och återvinna kundernas fulla förtroende. 550 personer dödas årligen i trafiken. Skaderisken är åtta gånger större för bilister jämfört med kollektivresande. En bättre punktlighet i pendeltågstrafiken skulle alltså rädda liv.

SL:s förklaring

Enligt SL beror problemen på bristande infrastruktur vid infarten till Stockholms central vid Tegelbacken, gamla tåg som går sönder, nya tåg med ”barnsjukdomar” med mera.
SL:s och Citypendelns förklaringar om att sena och inställda pendeltåg beror på vagnparkens ålder stämmer inte. Orsaken är istället bristande underhåll. Trafiken med 30-40 år gamla tåg fungerar i Schweiz, även vintertid.
– Man kan inte bara skylla på gamla vagnar. Andra som kör med en gammal vagnpark, t ex privatbolagen som kör i bergen i Schweiz, är oftast väldigt nöjda med den. Det enda är att man får underhålla sin fordonspark, säger Järnvägsinspektören Dick Rydås på Järnvägsstyrelsen till Dagens Nyheter 20 mars.
Stockholms pendeltågtrafik drivs av företaget Citypendeln, men den 18 juni kommer SL att byta entreprenör till Stockholmståg, som är ett samägt bolag där SJ och Tågkompaniet är delägare. Tågkompaniet är i sin tur delägt av Norska Statsbanorna, NSB.
SL hänvisar också till sin resegaranti vid kontakterna med missnöjda pendlare. Du kan få upp till 400 kronor för taxiutlägg om du riskerar att bli mer än 20 minuter sen, förutsatt att förseningen inte beror på extrema väderförhållanden, strömavbrott eller arbetskonflikt. Många resenärer har oftast inte tillräckligt med kontanter i plånboken för att kunna utnyttja det. 400 kronor räcker om du bor i närförort och jobbar i city. Men bor du där är risken liten att du ska bli så mycket försenad och du har förmodligen alternativ som buss eller tunnelbana. Bor du längre ut och kanske har en taxikostnad på 500-600 kronor, då är ”garantin” inte mycket till garanti längre.

Privatiseringar

SL skyller alltså problemen på sina samarbetspartner Banverket och Citypendeln, men det är SL som är ansvariga för att trafiken ska fungera. En orsak till problemen med pendeltågen är att verksamheten är privatiserad och uppdelad på flera entreprenörer. Banverket har hand om spåren, tågförarna är anställda hos Citypendeln, SL äger tågen och så vidare.
Underhåll eftersätts när vinstmarginalerna ska pressas. Den alltmer uppsplittrade situationen gör att ansvarsfrågan blir mer otydlig. Varje runda av upphandlingar innebär att anbuden pressas, på bekostnad av kvalitet och löntagarnas villkor.
RS kräver:
• Massiv upprustning och kraftig utbyggnad av kollektivtrafik och järnvägar
• Gratis kollektivtrafik och färdtjänst
• Pendeltågstrafiken ska drivas av SL – nej till entreprenad
• Handikappanpassa kollektivtrafiken

Sebastian Olsson

Källor:
http://www.resenarsforum.se/
http://enlangpendlare.blogspot.com/
http://www.kollektivtrafikant.org/
http://www.sl.se/

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!