Varför svänger elpriserna så kraftigt?

Med fortsatt marknadslogik blir resultatet högre elräkningar och större osäkerhet om vad elräkningen landar på (Foto: Helen Simonsson / Wikimedia Commons).

av Offensiv

Dyrt och svårförutsägbart för elkunderna. Enormt lönsamt för de stora elbolagen. Så kan läget på den svenska avreglerade elmarknaden sammanfattas. Så länge marknaden får styra kommer framtiden att bjuda på mer av samma sak.

Under de senaste veckorna har de stora rubrikerna om ”rekordhöga elpriser” varit många. Det är sant att priserna vissa dagar har varit på extremt höga nivåer. Skulle elpriserna ligga kvar på nivån från den 29 november skulle elräkningen för en villa med eluppvärmning i södra Sverige bli ungefär 75,000 kronor per år. Men så kommer det inte att se ut. Ser man november som helhet var priserna inte ens hälften så höga och sett över hela året så var de inte ens i närheten av den senaste tidens rekordnivåer.
De trender som går att se är att priserna svänger kraftigare, att det blir större skillnader mellan södra och norra Sverige och att det finns anledning att tro att de långsiktigt kommer att stiga.
Anledningen till att priserna just nu är så höga är framför allt att elmarknaden i Norden blir allt mer sammankopplad med Centraleuropa. Det gör att gaspriserna ofta blir det som styr elpriset och just nu är gaspriserna väldigt höga. Även utsläppsrätterna, EU:s system för att sätta ett pris på koldioxidutsläpp, har till sist börjat få en viss effekt. Det kommer långsiktigt att i viss mån bidra till att priset blir högre.
Men det krävs att dessa faktorer sammanfaller med kallt väder, lite vind och att vattenkraften inte heller går på full kapacitet på grund av isläggning i dammarna för att det ska bli extrema pristoppar som de vi har sett den senaste tiden.

De höga priserna beror inte på att det finns ett underskott på el i Sverige. Tvärtom är i nuläget överskottet på el stort. El motsvarande ett par tusen vindkraftverk (25 TWh) exporterades förra året och exporten väntas öka kraftigt de närmaste åren.
Den större andelen vindkraft och solenergi bidrar till att priserna svänger mer. Blåser det mycket en sommardag kan det ge stora överskott på el och priset kan falla till nära noll eller till och med bli negativt. Är det vindstilla en kall dag på vintern kan priset sticka iväg till oroande höga nivåer.
De stora överskotten på el i norra Sverige samt att kopplingarna och ledningarna är fler mellan södra Sverige och Centraleuropa än mellan norra och södra Sverige gör att skillnaderna i elpris har blivit större mellan olika delar av landet de senaste åren.

Om låginkomsttagare i södra Sverige har anledning att vara oroliga för elräkningarna de närmaste månaderna kommer de stora elbolagen av allt att döma att göra ofattbart höga vinster den närmaste tiden. 
På elmarknaden är det den dyraste elproduktionen som sätter priset. Just nu är det gas- och kolkraft utanför Norden. Samtidigt har det inte blivit dyrare att producera vind- eller vattenkraft i Sverige. Den kostnaden kan räknas i ett litet antal ören, medan priset på elbörsen har legat på omkring en krona under de senaste månaderna.
Skulle det finnas en politisk vilja skulle det naturligtvis vara möjligt att beskatta dessa extrema vinster och använda pengarna för att minska den ekonomiska smäll som elräkningarna kan innebära för låginkomsttagare. Men det finns inga tecken som tyder på att detta står på den nya regeringens dagordning.

Nu finns planer på nya stålverk, batterifabriker och andra satsningar som beräknas att mer än fördubbla elanvändningen i Sverige under de kommande årtiondena. De största ökningarna kommer att ske i norra Sverige. Det finns idag ingen samhällelig plan för hur detta ska ske. Båda regeringsalternativen litar på att marknaden kommer att lösa problemen.
Med denna politiska kurs tyder allt på långsiktigt högre elpriser och en stor osäkerhet om vad som kommer att stå längst ned på nästa elräkning.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!