Värsta scenariot rycker närmare

2008-09-03 14:49:21
Larmrapporterna om att FN:s klimatpanel IPCC kan ha underskattat kraften i den globala uppvärmningen blir allt fler.

I förra veckan kom nya uppgifter om att Arktis istäcke har smält till rekord­låga nivåer. Samtidigt kom alarmeran­de uppgifter från en svensk-rysk ex- pedition om att den kraftfulla växthusgasen metan, som har en 20 gång­er kraftigare påverkan på den globala uppvärmningen än koldioxid, nu har börjat pysa ut ur den sibiriska ­tundran och bottensedimenten längs Sibiriens långa ishavskust.
– Locket av evig tjäle har fått små hål i sig. Vi har hittat höjda halter av metan ovanför vattenytan och ännu mer i vattnet precis nedanför. Det är helt klart att källan är havsbotten, sä­ger den svenske forskaren Örjan Gu­stafsson, som deltar i den ryskledda International Siberian Shelf Study på fartyget Smirnitskyi, till Dagens Nyheter den 29 augusti.
Expeditionen har med hjälp av de allra modernaste instrument som de svenska forskarna haft med sig hittat tre nya områden i Laptevhavet med tydligt förhöjd halt av metan.

Skälet till att metanet som i årtusenden legat infruset i tundrans permafrost och som is i havsbottnarna nu har börjat frigöras är att temperaturen i Sibirien har höjts med 4 grader, det vill säga fyra grader mer än för det globa­la genomsnittet. Detta kan inne­bära att världen drivs allt snabbare mot en punkt där den globala uppvärmning­en börjar skena på ett närmast oåterkalleligt sätt till nya och katastrofala nivåer.

Att klimathoten hittills inte har lett till några politiska motåtgärder värda namnet framgår samtidigt av professor Marian Radetzkis rapport för IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin, om världens energiförsörjning fram till 2030.
Radetzki spår att den sammanlag­da andelen av världens energiförsörj­ning från fossila bränslen som kol, gas och olja kommer att vara lika hög år 2030 som för Kyotoavtalets jämfö­relseår 1990, 86 procent år 2030 jämfört med 87 procent 1990. Slutsatsen baseras dels på en dyster genomgång av utvecklingen till idag sedan 1990 och dels på de standardscenarier som presenterats av International Energy Ag­ency (IEA) och amerikanska Energy Information Administration (EIA).

Detta till trots att världens energikonsumenter mellan 2005 och 2008 enligt Radetzkis kalkyler tvingats ta en merkostnad på cirka fem procent av global BNP på grund av stigande priser på fossila bränslen.
Det är fem gånger mer än den brittiske ekonomen Nicholas Stern hävdade att de radikala miljöåtgärder skulle kosta som skulle kunna minska utsläppen med (i och för sig otillräckliga) 70 procent fram till 2050.
Radetzki konstaterar att Kyotoavtalet har haft minimala eller troligare inga effekter, ”from little to nothing” (från lite till inget) och att den hittills­varande ”klimatpolitiken förefaller i stora stycken vara begränsad till retorik”.

Tydligare vinkar går inte att få om att dagens kapitalistiska system och dess politiker är oförmögna att garantera den mänskliga civilisationens framtida överlevnad.
Redan nu måste alla socialister och miljömedvetna aktivister sikta mot massiva protester i samband med nästa års klimattoppmöte i december 2009 i Köpenhamn.

Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!