Västernorrland: Sjukhusen hotas av ”nya stålbad”

Vårdprotest i Härnösand 2016. Dagens kris visar hur svältfödd vården är (Foto: Andrew Herbert).

av Per Johansson // Artikel i Offensiv

Politikerna i region Västernorrland har i vår konstaterat att de inte kommer att klara årets sparkrav på 150 miljoner kronor för specialistvården. Men trots den belastning som covid-19-pandemin innebär tycks såväl årets sparkrav för specialistvården som kravet på 600 miljoner i besparingar på några års sikt kvarstå.   

På regionstyrelsens möte nu i juni föreslår de att fullmäktige beslutar om en höjning av flera avgifter. Patientavgifter föreslås höjas från 200 till 300 kronor. Även besök på akutmottagningar samt för behandling utförd av ambulanspersonal föreslås höjas från 400 till 500 kronor. Det föreslås också en avgift på 1 500 kronor för den som uteblir från planerad operation. 
Många kan så klart ha förståelse för att man tvingas betala om man uteblir från en planerad operation där läkare, sköterskor och dyra lokaler står förberedda.
Nu i år är det dock motsatsen som har skett. Planerade operationer har ställts in från regionens sida då man har ställt om för att möta covid-19-pandemin.
Regionstyrelsen har sedan tidigare också beslutat om en prishöjning för allmäntandvård och för specialisttandvård. 

I Sundsvalls Tidning i förra veckan riktade Roger Johansson, Socialdemokraternas gruppledare i regionfullmäktige, självkritik mot det egna styret (Region Västernorrland styrs av S, M och L).  Till tidningen säger han att man är på väg mot ett misslyckande på grund av specialistvårdens kostnader. 
Detta menar han kan tvinga fram nya ”ekonomiska stålbad” på länets tre sjukhus, vilket är mycket oroväckande signaler till en redan hårt bantad sjukvård!

Kostnaderna för inhyrd personal utgör en av specialistvårdens stora utgifter. För att minska den utgiften är det viktigt att satsa på den fasta personalen för att de med erfarenhet stannar kvar och minskar beroendet av inhyrd personal. Satsning på löner, scheman och bra arbetsmiljö lönar sig i längden.
Förutom sjukhusen skärs det nu ned på primärvården. Nacksta Hälsocentral, där jag själv har varit listad, läggs ned den 15 juni.

För att rädda kvar en bra vård i regionen och undvika ”stålbad” kommer det att behövas mer resurser. Pengar måste krävas av staten. Samma partier som styr i regionen har på riksplanet tagit beslut om till exempel massiva satsningar på försvaret. Dessa pengar skulle behöva satsas på sjukvården i stället. 
Det är också akut att stoppa de privata vinstintressenas plundring av välfärden.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!