Växande underskott i Västernorrlands sjukvård – statliga medel krävs

Underskotten ökar i regionen och vården är satt på svältkur – på Sundsvalls sjukhus har situationen på vissa håll varit ”kaosartad” (Foto: Eva Coos Berglund / pressbild).

av Per Johansson // Artikel i Offensiv

Underskottet i Region Västernorrlands specialistvård växte under det första halvåret till 217 miljoner kronor. Jämfört med samma period är det ökning med 20 procent och prognosen är att underskottet blir minst 350 miljoner för hela 2019. Liksom tidigare år är de ökade kostnader för stafettläkare och inhyrd personal ett av de största problemen. 

Regionen styrs sedan valet 2018 av S, M och L. I sin budget för 2019 skriver regionstyrelsen: ”att redan genomförda satsningar på arbetsvillkor inom i första hand specialistvården borde bidra till möjligheten att minska beroendet av inhyrd personal”. Det var ett antagande som inte har visat sig stämma.
Som Offensiv och även fackliga företrädare har sagt i alla år är det arbetsmiljöproblem och löner som gör att personal flyr sina anställningar vid sjukhusen i länet. Det försöker arbetsgivaren sedan lösa genom att ta in dyr hyrpersonal till kostnader som i regel är mycket högre än om de hade gått med på den tidigare fasta personalens krav för att stanna kvar.

På många håll har situationen med stafettpersonal ytterligare ökat arbetsmiljöproblemen. Min facklige företrädare Åsa Holgersson (Vårdförbundets ordförande i Västernorrland) berättar i Sundsvalls Tidning: 
– Den inhyrda personalen får välja vilka arbetstider de ska ha på bekostnad av den ordinarie personalen, som får ta de sämre arbetspassen som blir kvar. De fast anställda sjuksköterskorna i regionen kan därför på vissa avdelningar tvingas ta fler kvälls- och helgpass.
Till denna orättvisa ska läggas att stafettpersonalen tjänar mer än den ordinarie. Dessutom slipper de andra ansvarsområden för verksamheten på avdelningen som ligger på ordinarie personal. Den här orättvisan är inget som ökar viljan att stanna på arbetsplatsen.
En annan utveckling som har visats av tidningen Vårdfokus är att antalet höga chefer, handläggare och administratörer har ökat med 24 procent i Region Västernorrland under perioden 2010-2017. Detta innebär att det är än färre av de anställda som jobbar ”på golvet”.

I sommar har det återigen varit en ansträngd situation på Sundsvalls sjukhus. På vissa håll har det beskrivits som kaosartat. Vårdförbundet har tillsammans med Kommunal kontaktat Arbetsmiljöverket, som vid tre tillfällen har besökt arbetsplatser.
Många sjuksköterskor har sagt upp sig senaste åren på grund av arbetsmiljöproblem eller löner.
Visst har bristen på personal, kanske framför allt sjuksköterskor, gjort att det för en del har gått att förhandla upp lönen någon tusenlapp genom att byta jobb och så vidare. Ett annat alternativ är såklart att själv bli stafettsköterska om man är missnöjd med lönen. Men detta är ingen hållbar lösning i längden. Det är viktigt att kunna få känna sig nöjd på de arbetsplatser man vill jobba på. Det är också viktigt att erfaren personal finns kvar på arbetsplatserna för vårdens kvalitet.

För att kunna behålla personal på arbetsplatserna måste det nu satsas på löner och arbetsmiljön, där inte minst bra scheman är en viktig del. Det skulle minska behovet av dyr inhyrd personal.
Staten behöver skjuta till de resurser som krävs genom en omedelbar höjning av statsbidragen till kommuner och regioner.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!