”Vi satsar på mer personal”

2008-06-18 13:45:53
– En kraftfull satsning på mer personal är den viktigaste delen i vår alternativa budget för Umeå kommun, berättar Jan Hägglund, fullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Umeå.
Detta skulle kunna finansieras genom att säga nej till skrytprojekt och pampförmåner. Utöver detta kommer det att krävas kamp för en omfördelning av resurser från rika och storföretag till äldreomsorg och skola.

Nästa års kommunbudget debattera­des i Umeå kommunfullmäktige i måndags. RS budgetförslag innehål­ler en lång rad förslag, där de viktigaste är:
• Satsa på personalen: högre personaltäthet inom skola, barn- och äldreomsorg – mer makt åt de anställ­da – nej till privatiseringar.
• Satsa på barn och ungdomar: mindre klasser och dagisgrupper – fler sommarjobb samt ökade öppettider på fritidsgårdarna.
• Satsa på vardagsverksamheterna: Nej till skrytprojekt som p-garage under Rådhusesplanaden och Kultur­huvudstad 2014.
• Klara miljökvalitetsnormerna – minska klimatpåverkan: bättre och billigare kollektivtrafik – samordnade varutransporter – centrumtunnel – skrotningspremie – Umeå: Ös­tersjöns miljöhuvudstad.
Rättvisepartiet Socialisterna får genom omfördelningar och mindre utgifter, t ex för sjukskrivningar, 136 miljoner kronor mer till verksamheter som skola, barn- och äldreom­sorg, jämfört med socialdemokraternas budgetförslag.

Inga pampförmåner

RS minskar också det budgeterade överskottet från 48 till 4 miljoner. Jämfört med s avsätter RS 54 miljoner mer till ökad personaltäthet.
– Genom att anställa fler minskas trycket på arbetsplatserna. Detta leder, förutom en mänskligare situation, även till ­färre sjukskrivna. En positiv bieffekt blir att kommunen därigenom sparar cirka 32 miljoner, förklarar Hägglund.
– Vi minskar också utgifterna för politikerförmåner med 30 miljoner per år. Detta är möjligt genom att halvera kommunalrådens löner, ta bort sammanträdesarvodena, partistöden, de politiska sekreterarna samt minska på kostnaderna för resor, kurser och konferenser. Det är absurda summor som läggs på att ledande politiker och höga tjänstemän ska leva lyxliv, samtidigt som personalen in­om äldreomsorgen går på knäna, berättar Hägglund.
RS vill dessutom ta ett initiativ för en kampanj för ökade statsbidrag.
– För år 2007 fick staten ett överskott på drygt 134 miljarder. De flesta kommuner och ­landsting gick också med plus. Dessutom hade storföretagen och bankerna ifjol över 500 miljarder kronor i vinster, säger Hägglund.
– Trots detta riskerar kommuner­na försämrad ekonomi de ­kommande åren bl a på grund av minskade statsbidrag, fortsätter Hägglund.
– Det krävs en kampanj där personal och kommuninvånare engageras i protester för kravet på ökade statsbidrag. Vad som krävs är en kamp för en omfördelning av samhällets totala resurser, från banker och storföretag till vård, skola och omsorg.
– I förlängningen måste storföre­tagens väldiga resurser kontrolleras demokratiskt för att tillgodose samhällets verkliga behov, d v s demokratisk socialism. På så sätt kan välfärden inte bara räddas utan då finns det även utrymme för offensiva satsningar och arbete åt alla.
– Vår budget för Umeå kan läsas på www.socialisterna.org/umea, avslutar Jan Hägglund.
Frank Pettersson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!