Amazons attacker för att stoppa facket: Rapport från det största lagret i USA

Det som gör Amazons antifackliga kampanj annorlunda är företagets enorma resurser, som är näst intill oändliga. Men kampen är än mer outtröttlig!

av Keely Mullen, Socialist Alternative (ISA:s sympatisörer USA) // Artikel i Offensiv

”10 miljarder dollar och noll förnuft.” Dessa ord, tryckta i jättebokstäver, sträckte sig över en två meter stor falsk check vid två hopfällbara bord på parkeringsplatsen vid Amazons största lager för flygtransporter, KCVG. Checken, som representerade Amazons senaste kvartalsvinst, var utställd på ”Våra miljardärer och fackföreningsfientliga chefer”.

Aktivister från Amazon Labor Union – KCVG har ägnat de senaste 10 månaderna åt att samla in kort där var och en skriver under att de kräver en omröstning för att bilda en fackförening. För att bilda en fackförening på en arbetsplats i USA krävs att 30 procent av de anställda begär en omröstning och att över hälften då röstar för att bilda ett lokalt fack.
Med jättechecken bad de sina kollegor att rösta om vart de tyckte att vinsten skulle gå (den tydliga vinnaren var en ingångslön på 30 dollar i timmen).
Checken ställdes ut för första gången den 7 november, och under de följande dagarna utsattes de fackliga aktivisterna för en mängd hot och krav från ledningen om att plocka ner deras bord. Arbetarna stod på sig och hävdade sina lagliga rättigheter.
Bara fem dagar senare fick 11 KCVG-arbetare ”slutliga skriftliga varningar” från anläggningens högsta ledning. De fackliga aktivisterna hade stått på anläggningens parkeringsplats i flera månader utan problem, och de sista skriftliga varningarna verkade komma från ingenstans. Men detta var bara ledningens varningssignal. Det som har följt under de senaste veckorna har varit en total attack mot den fackliga kampanjen.

För att besegra Amazons fackföreningsfientliga maskin måste arbetaraktivisterna vara kristallklara över vad de står inför, orubbliga i sitt åtagande att kämpa för sina kollegor och mycket välorganiserade.
Även om Amazons nya antifackliga offensiv kan tyckas ha kommit från ingenstans är det mycket tydligt vad som utlöste denna nya fas i deras kampanj. Det fackliga arbetet har utvecklats både på bredden och på djupet. Det finns fler fackliga aktivister på de olika skiften och avdelningarna, och aktivisternas engagemang i kampen för 30 dollar i timmen, att bolagets information ska översättas till olika språk, gratis barnomsorg på plats och mycket mer har fördjupats.
Amazon är inte blinda för detta momentum, och de gör vad de kan för att avvärja det.
Rent juridiskt har Amazon skyddat sig genom att upprepa att arbetarna har rätt att gå med i en fackförening om de vill. Men vad är det egentligen för val om det är företaget som sätter reglerna för hur det valet ska göras?

Så här har Amazons offensiv sett ut bara under de senaste fem veckorna på KCVG:
• De skickade ett team av antifackliga advokater till Ken­tucky, utklädda till chefer i varselvästar och arbetsstövlar.
• Utfärdade hot om uppsägning till 11 fackligt aktiva.
• Klistrade upp antifackliga affischer och satte upp tv-skärmar på arbetsplatsen.
• Massutskick av sms och e-post till alla anställda på KCVG med uppmaningar om att inte skriva på fackföreningskort.
• Hållit mer än ett dussin antifackliga möten varje dag där de har berättat för de anställda att de kan förlora sina förmåner om de röstar för facket.
• Hämtat in chefer från hela landet för att patrullera anläggningen och hålla enskilda antifackliga samtal med anställda.

Det råder ingen tvekan om att det ligger i varje enskild arbetares intresse att ha en fackförening på sin arbetsplats.

Och innan det här intensifierades anställde de 2 000 arbetare för att försöka översvämma förhandlingsenheten i hopp om att hindra facket från att nå upp till de 30 procent av arbetare som hade skrivit under korten som krävs för ett val.
Samtidigt har Amazon satt upp hinder efter hinder för att hindra fackliga aktivister från att prata med sina arbetskamrater. Aktivisterna får inte vara på plats om de inte arbetar, och enligt arbetsmarknadslagarna får de inte heller dela ut facklig litteratur under arbetspasset.
De trakasseras om de sätter upp bord på parkeringsplatsen. De får inte vistas i fikarummen eller cafeterian utanför sina 15- eller 30-minutersraster, och om de pratar om facket under rasten anklagar ledningen dem för att skapa en fientlig miljö.
Amazon har täckt in hela anläggningen i en tjock, utmattande kampanj för att krossa arbetarnas kamp för högre löner och bättre arbetsvillkor. Med hjälp av sina PR-strateger som tjänar miljontals dollar försöker de övertyga arbetarna om att det är facket som skapat alla spänningar.
Amazons kampanj är chockerande att se på nära håll, men på många sätt följer de en strategi som stora företag har använt i årtionden för att krossa fackliga kampanjer.
Marty Levitt, en fackföreningsfientlig karriärist som blev fackföreningsförespråkare, beskrev storföretagens strategi i detalj i sin mycket avslöjande bok Confessions of a Union Buster (Antifackliga bekännelser).
Han skriver: ”Antifackliga kampanjer fungerar som ett taktiskt system som är utformat för att tvinga fram ett beteende genom manipulation, rädsla, osäkerhet, isolering och i slutändan löftet om en återgång till det normala livet.”
En till på Levitts ”17 steg i systemet för att krossa facket” kommer att göra alla fackliga aktivister chockade över hur välbekant det låter. Framställ facket som en tredje part, ställ arbetare mot varandra, använd betrodda chefer för att driva kampanjen framåt och bombardera arbetarna med sms, e-post, möten, affischer och enskilda samtal. Och när det väl är dags för val – om facket kommer så långt – insistera på att en nej-röst är det enda sättet att återgå till det normala.
Det som gör Amazons antifackliga kampanj annorlunda är företagets enorma resurser, som är näst intill oändliga.

Det råder ingen tvekan om att det ligger i varje enskild arbetares intresse att ha en fackförening på sin arbetsplats. Fackligt organiserade arbetare tjänar i genomsnitt 18 procent mer än icke-fackligt organiserade arbetstagare. Fackligt anslutna har 27 procent mer semester. 14 procent fler fackanslutna arbetstagare har betald sjukfrånvaro än icke fackanslutna arbetstagare. Fackligt organiserade arbetsplatser är säkrare, med 34 procent färre överträdelser när det gäller arbetsmiljön.
Företagen hatar fackföreningar just för att dessa förbättringar äter upp deras vinster, och att kollektiv kamp på arbetsplatsen hotar deras makt. Denna enkla sanning är den bästa tillgång som fackliga aktivister har, och att se till att varje arbetskamrat förstår denna sanning kräver en hög grad av beslutsamhet och organisation.
Den mest angelägna uppgiften för fackliga aktivister på KCVG är att se till att det finns minst en hängiven, respekterad och övertygande facklig aktivist på varje skift på varje avdelning. För att nå dit krävs att starka strukturer byggs som kan stå emot Amazons attacker.

Alla arbetarorganisationer behöver strukturer, inte bara materiella frågor att agitera kring, inte bara karismatiska ledare, inte bara stöd från andra arbetare. Den behöver en organisationskommitté som består av de ansvariga ledare inom varje arbetsområde som har den strategiska förståelsen, organisationsförmågan och de personliga relationerna för att få en majoritet av arbetarna att gå till handling.
Det spelar ingen roll hur djupt arbetsplatsfrågorna är rotade eller hur rättfärdig kampen är. Om inte en tät organisationsstruktur byggs upp kommer arbetarna att förlora 100 procent av de omtvistade striderna.
Om aktivisterna på KCVG kan övertyga tusentals av sina kollegor om att en fackförening bara kommer att göra deras liv bättre finns det inget som Amazons elitadvokater och fackföreningsfientliga konsulter kan göra för att stoppa dem.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!