Angiverilagen hör hemma i soptunnan: ”Man anger inte en annan människa – punkt”

Trappa upp kampen mot den blåbruna regeringens rasism och sparka neråt-politik (Foto: Natalia Medina).

av Sigbritt Herbert & Liv Shange Moyo // Artikel i Offensiv

Regeringen går nu vidare med planerna på en angiverilag, en lag som gör det obligatoriskt för offentliganställda att ange papperslösa. Det kan vara en läkare eller en sjuksköterska som har en papperslös patient. Det kan vara en lärare som har papperslösa elever. Det rör sig alltså om personer som i sin yrkesutövning träffar på de mest sårbara i vårt samhälle.

Syftet med lagen sägs vara att angripa skuggsamhället. Formulerar man det så låter det positivt och behjärtansvärt. Sanningen är dock att skuggsamhället fördjupas. Fler tvingas ut i skuggsamhället, och de som är där tvingas längre ut i mörka skuggor.
Vem vill gå till läkare om man vet att man kan bli anmäld till polisen? Är det konstigt att barnen slutar skolan om man vet att lärarna kan anmäla dem? Vad blir resultatet? Jo, personer kan dö av en åkomma som hade varit enkel att bota om de hade kommit till läkare i tid. Vi kan få barn som inte törs gå utanför dörren, än mindre gå i skola. Skuggsamhället fördjupas på så sätt.

En utredning om ”Åtgärder för att stärka återvändandeverksamheten” tillsattes av den förra regeringen. Den nuvarande regeringen är inte nöjd med direktiven till utredningen, utan har kommit med tilläggsdirektiv. Dessa skulle ha kommit i början av sommaren, men har försenats, förmodligen på grund av oenigheten inom regeringsunderlaget. Liberalerna utgår från att det blir undantag, bland annat för sjukvårdsanställda. SD vill inte veta av några undantag alls.
Nu har man enats om direktiven. I utredningens början ska inga grupper undantas. Utredningen har dessutom fått i uppdrag att se över vad som ska hända med den som inte följer lagen, vilka sanktioner det kan bli frågan om.

Jag skulle aldrig följa angiverilagen.

Oppositionen mot regeringens intentioner är massiv. Alla berörda yrkesgrupper har protesterat. Av lärarna har 93 procent sagt att de skulle vägra att ange elever. Friskolekoncernen Academedia säger sig stödja personalen i frågan och kommer inte att ange några elever. Även regioner och kommuner protesterar. Till exempel protesterar 11 borgerliga kommunalråd i Skåne mot lagen.
Jag har varit i kontakt med några lärare. Tobias säger: ”Jag skulle aldrig följa angiverilagen”. Richard, nu kommunalråd, säger: ”Om jag vore verksam i lärarfacken skulle jag skrika rakt ut och ta ut lärarna i strejk”.
Lärarnas yrkesetiska råd säger på sin webbsida: ”Om förslaget skulle bli verksamhet kan det leda till så allvarliga yrkesetiska problem för lärare att en sådan situation sannolikt skulle innebära att civil olydnad blir enda rimliga utvägen.”

I våras, i samband med att regeringen presenterade sina idéer, lanserade vårdpersonalen namninsamlingen ”Vi anger inte”. Tusentals personer skrev under. I december skrev över 4 000 personer på ett liknande upprop. Bibliotekarier är en annan yrkesgrupp som är starkt kritisk till förslaget. Motståndet finns på flera håll. Skiftet har lanserat en namninsamling mot förslaget. När detta skrivs har 22 371 skrivit under den.
Nu återstår att se vad som händer när utredningen lägger fram sina förslag. Kommer alla som nu protesterar att orka stå emot när förslag på sanktioner läggs fram och klubbas? Vi har en spännande höst framför oss.


”Man anger inte en annan människa – punkt”

”Vi borde gå ihop alla fack som berörs och gå ut i demonstrationer”, säger Maria.

Nu utreds angiverilagen (”lagen om anmälningsplikt för offentligt anställda”) på uppdrag av den SD-backade högerregeringen. Utredningen ska vara klar redan den 31 oktober, och de blåbruna vill helt klart skynda igenom den liksom en rad andra repressiva och rasistiska åtgärder, som intensifierade gränskontroller och att tvinga asylsökande att bo i flyktingläger, med mera.
Offensiv intervjuade Maria Erixon, som arbetar som vikarierande sjuksköterska i Norrbotten.

Skulle du ange en patient som du misstänkte inte hade uppehållstillstånd?
– Nej! Och jag tror faktiskt inte att det är så särdeles många av oss som skulle det.
– Vi har resonerat ganska mycket om det här på jobbet. Jag har inte stött på någon som är för. Sen skulle det kanske hänga på vad det blir för straff om lagen nu blir av. Men jag tror att de flesta av oss tar det straffet med stolthet i så fall.

Jag har inte stött på någon som är för.

Berätta lite om varför!
– Vi är legitimerade sjuksköterskor, och i vår legitimation har vi tystnadsplikt. Vi snackar aldrig med någon om det som är mellan våra patienter och oss, inte ens med kollegorna i gruppen.
Maria påpekar att Socialstyrelsen inte lär acceptera lagen, som dessutom går emot den lagliga rätten även för människor utan uppehållstillstånd att få vård.
– Förutom det moraliska, som är självklart: man anger inte en annan människa, punkt. Det handlar bara om främlingsfientlighet, att vilja driva ut människor.

Tusentals som arbetar i vården, skolan, bibliotek med mera har skrivit på uppropet Vi anger inte. Vad mer tycker du borde göras för att stoppa lagen?
– Vi borde agera så att vi syns ordentligt! Vi borde gå ihop alla fack som berörs – Vårdförbundet, Kommunal, Läkarförbundet, om vi tänker vården till att börja med – och gå ut i demonstrationer.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!