Arbetsskadeersättning för covidsmittade uteblir

2 000 av Vårdförbundets medlemmar hade anmält covidsmitta som arbetsskada redan i november 2020 (Foto: Official U.S. Navy Page / Flickr CC).

av Johan Sand, narkos- och intensivvårdssjuksköterska // Artikel i Offensiv

Redan våren 2020 krävde Vårdförbundet och Kommunal att vårdpersonal som har smittats och fått covid-19 efter arbete med covidsjuka patienter och vårdtagare skulle få sin sjukfrånvaro klassad som arbetsskada. 

Kravet som framförts till arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) från Offentliganställdas förhandlingsråd gick ut på att alla vårdanställda som har fått covid-19 och själva arbetat i covidvården per automatik skulle räknas som arbetsskadade från första dagen.
I nuläget krävs att symtomen/besvären som orsakar sjukfrånvaro ska ha varat i över 180 dagar för att covid-19 ska klassas som arbetsskada. Redan våren 2020 sade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi att regeringen skulle se över möjligheten att inkludera covid-19 som en arbetsskada, men ännu har så inte skett. 

I höst ska en utredning tillsättas gällande förändrad lagstiftning för att möjliggöra arbetsskadeersättning från första dagen. Men i nuläget gäller även fortsättningsvis att 180 dagars sjukdom måste ha förflutit innan arbetsskadeersättning kan börja betalas ut. Skillnaden är att arbetsskadeersättning ofta är högre än sjukersättning.
I början av november 2020 redovisade Vårdförbundet att närmare 2,000 av dess medlemmar hade anmält covidsmitta som arbetsskada.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!