Blåbrun budget – dråpslag mot välfärden

Regeringens så kallade tillskott är inte ens ett litet plåster på såren, utan de blåbruna utfärdar ett politiskt recept på förvärrad vårdkris och nya nedskärningar (Foto: Ninni Andersson /Regeringskansliet).

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

De blåbruna partiernas nya budget (höstbudgeten som läggs fram den 20 september) är ett dråpslag mot välfärden, folkbildning, naturvård och klimat. Polis och i synnerhet militären får däremot kraftigt höjda anslag.

”Regeringen ökar försvarsbudgeten med 27 miljarder kronor nästa år till totalt 119 miljarder, en ökning med 28 procent. Det är nästan en fördubbling av anslaget 2020 och den högsta höjningen någonsin”, rapporterade Dagens Nyheter den 13 september. Detta ska jämföras med att kommuner och regioner, efter att ha fått noll i påslag i regeringens vårbudget, endast får ett tillskott på 10 miljarder kronor i generella statsbidrag 2024 i höstbudgeten.
Av de 10 miljarder kronor som regeringen tillför kommunsektorn ska 7 gå till kommunerna och ynka 3 miljarder till regionerna som idag har underskott som till och med är större än under 1990-talets krisår. Region Skåne är exempelvis på väg mot ett underskott på 5 miljarder kronor i år.
Region Västernorrland går mot ett rekordunderskott på 826 miljoner i år. ”Det är en perfekt storm som regionen står inför”, larmade SVT Västernorrland i förra veckan. Men regionen får endast 140 miljoner i statbidrag 2024.
Räknat per invånare har Region Sörmland det största underskottet av alla regioner, och där har regionstyret nyligen fattat beslut om nedskärningar som bland annat innebär att personalstyrkan ska ner till samma antal som 2019 med cirka 700 anställda, varav 400 inom vården.

I regioner ökar underskotten just nu i en oemotsvarad omfattning och hastighet. Regeringens så kallade tillskott är inte ens ett litet plåster på såren, utan de blåbruna utfärdar ett politiskt recept på förvärrad vårdkris och nya nedskärningar.
Enligt lärarfacket Sveriges Lärare skulle skolan behöva ett tillskott på 28 miljarder kronor, men regeringen är endast beredd att ge en tiondel av den summan (av kommunernas 7 extramiljarder räknar fackförbundet Sveriges Lärare med att ungefär 2,8 går till skolan). Regeringens svältkurer sänker välfärden och hushållen.
Den nya budgeten har också en särskild udd mot folkbildningen – mot studieförbund och folkhögskolor.

Regeringens svältkurer sänker välfärden och hushållen.

När det gäller naturvården låter regeringen påskina att man nu ska satsa hundratals miljoner kronor på naturvården, men även om så sker kommer stödet bara vara mindre än hälften av vad det var innan de blåbruna tog makten, samtidigt som mängden skyddad natur har ökat. Budgeten prioriterar även ökad bilism och inrikesflyg före järnväg och järnvägsunderhåll.
De blåbruna vill att arbetarna, välfärden och klimatet ska betala för den kris som kapitalismen har skapat. Därför förenas nedskärningar och attacker på folkbildning, klimat och demokrati med rasism, skuldbeläggning och angiveri.
Men regeringens brutala högerpolitik möter ökat motstånd och inte minst fackföreningarna har nu ett ansvar för att gå från ord till handling – att bli ett med motståndet och bygga den kamprörelse som krävs för att fälla regeringen.

Socialistisk Alternativ/Offensiv säger:
• Stoppa nedskärningarna. Höj statsbidragen till regioner och kommuner med 50 miljarder kronor. För 200 000 nya välfärdsjobb. Återta privatiserad verksamhet.
• Höj och indexera barnbidragen, pensioner, försörjningsstöd samt ersättningarna i socialförsäkringarna. För ett extra barnbidrag i höst och bort med moms på maten.
• Rusta välfärden, inte militären. Nej till svenskt Natomedlemskap.
• Vi anger inte! Vägra anmälningsplikten. Stoppa jakten på papperslösa. Återinför asylrätten, permanenta uppehållstillstånd och rätten till familjeåterförening.
• Slut på fackliga eftergifter – kamp inklusive strejker mot de blåbrunas alla attacker – för höjda reallöner, indexlön och arbetarpolitik.
• Gemensam kamp för jobb, välfärd och bostad till alla – låt superrika, banker och storbolag betala.
• Förstatliga banker, livsmedelsjättarna och andra storbolag under de anställdas demokratiska kontroll och styre – för en demokratiskt planerad ekonomi utifrån behov och i samklang med naturen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!