Blåbruna möter växande missnöje

Kampen mot angiveriet har förutsättningar att bli till en sådan kamp­rörelse – om de fackförbund som har sagt nej till angiveriet är beredda att ta fajten fullt ut och gör varje arbetsplats till ett kampavsnitt (Foto: Sebastian Olsson).

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

I veckan är det ett år sedan de blåbruna partierna vann valet och därefter bildade regering med Tidöavtalet som grund. Tidöavtalet hade till stor skrivits av SD, som fick bestämma regeringens politik, medan M, KD och L delade på ministerplatserna.
De reaktionära politiska paradigmskiften som Tidöavtalet föreskrev var en krigsförklaring mot flyktingar och förortens fattiga, mot kultur och klimat samt rättssäkerhet och demokrati.

Sedan de blåbruna kom till makten har batongpolitiken trappats upp på alla områden och en mängd förslag har lagts fram för att driva människor ut ur landet. Det senaste förslaget är att inga verksamheter ska undantas från angiveriet av papperslösa.
Upptrappad batongpolitik och statlig rasism har åtföljts av att de blåbruna har gjort ännu fler eftergifter till Turkiets despot Erdoğan för att ta Sverige in i Nato och därmed slutföra det säkerhets- och utrikespolitiska paradigmskifte som Socialdemokraterna påbörjade.
Samtidigt genomför regeringen den största militära upprustningen på drygt 70 år. Nästa år ökar anslaget till militären med 27 miljarder kronor, vilket motsvarar kostnaden för mer än 45 000 nya välfärdsjobb.

Knappast någon annan regering i Europa har bedrivit en så hård åtstramningspolitik som den svenska, vilket har fördjupat välfärds- och levnadskostnadskrisen. Trots att matpriserna stigit snabbare i Sverige än i de nordiska grannländerna och i eurozonen har hushållen inte fått någon kompensation.
Däremot höjer regeringen rot- och rutavdraget nästa år samt inför ett nytt jobbskatteavdrag som främst gynnar högavlönade.
I plånboksfrågorna blev det ett enormt ”glapp mellan vad Kristerssonregeringen trodde sig kunna åstadkomma och hur det blev”, skrev Dagens Nyheter i en ledare i måndags (den 11 september) under rubriken ”Ett år efter valet är Kristerssons borgerliga projekt i spillror”.
Ett år efter valet anser hela 67 procent att utvecklingen i Sverige går åt fel håll, och mer än hälften anser att Kristerssons ministär gör ett dåligt jobb. Endast 21 procent är nöjda.

I en rad frågor börjar motståndet formera sig.

Regeringen är svag, men på grund av den svaga opposition man har mött från S, V, C och MP i riksdagen och inte minst av att de blåbruna inte har utmanats av av kamprörelser utanför riksdagen har regeringskriserna låtit vänta på sig. Men kampen mot angiveriet har förutsättningar att bli till en sådan kamp­rörelse – om de fackförbund som har sagt nej till angiveriet är beredda att ta fajten fullt ut och gör varje arbetsplats till ett kampavsnitt.
Även i en rad andra frågor börjar motståndet formera sig; mot högerns kulturkrig och attacker på kultur och det fria ordet; för att rädda folkhögskolorna undan fortsatt blåbrunt stålbad och mot regeringens katastrofala miljö-, klimat- och naturpolitik, Kampen mot Natomedlemskap fortsätter och nya protester är att vänta från skolpersonal och andra välfärdsanställda. Visserligen startar kampen från en låg aktivitets- och medvetenhetsnivå, men stridsfrågorna är fler nu än tidigare och årets höst kan bli hetare än på länge.

Socialistisk Alternativ/Offensiv säger:
• Vi anger inte! Vägra anmälningsplikten. Stoppa jakten på papperslösa. Återinför asylrätten, permanenta uppehållstillstånd och rätten till familjeåterförening.
• Stoppa utvisningarna! Riv upp ”paradigmskiftet”, hela Tidöavtalet samt tidigare försämringar av asylrätten.
• Slut på fackliga eftergifter – kamp inklusive strejker mot angiveri och nedskärningar, för mer personal, inflationsskydd av löner, pensioner och ersättningarna i socialförsäkringen.
• Rusta välfärden, inte militären. Nej till svenskt Natomedlemskap.
• Höj statsbidragen till regioner och kommuner med 50 miljarder kronor. För 200 000 nya välfärdsjobb. Återta privatiserad verksamhet.
• Gemensam kamp för jobb, välfärd och bostad till alla – låt superrika, banker och storbolag betala.
• Förstatliga banker, livsmedelsjättarna och andra storbolag under de anställdas demokratiska kontroll och styre – för en demokratisk planerad ekonomi utifrån behov och i samklang med naturen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!