Colombia: Seger för aborträttskampen!

Ännu en aborträttsseger i Latinamerika! Det behövs nu kamp för att säkra resurser som garanterar tillgången till gratis och säker abort. Bild från kampen i Argentina (Foto: Wikimedia Commons / Melina Nerina Medrano).

av Tamara Miranda, LSR (ISA Brasilien) // Artikel i Offensiv

Den 21 februari fick vi den glädjande nyheten att Colombias författningsdomstol hade beslutat att avkriminalisera abort fram till den 24:e graviditetsveckan. Således blir Colombia, efter Argentina och Mexiko, det tredje landet som avkriminaliserar abort på mindre än två år, och det sjätte landet i hela Latinamerika hittills.

Avkriminaliseringen i Col­ombia skedde på rättsliga vägar till skillnad från Argentina, där det var parlamentet som röstade om att göra abort lagligt. Kampen i Colombia leddes av rörelsen Causa Justa (Rättfärdig Sak), som samlar drygt 90 colombianska feministiska organisationer.
Causa Justa lyckades med att få författningsdomstolen att döma att artikel 122 i strafflagen, som förbjöd abort, strider mot grundlagen. Sedan 2020 hade rörelsen genomfört olika aktiviteter, från opinionsundersökningar till gatuprotester, vilka till slut kulminerade i segern som uppnåddes i februari.

Det är viktigt att betona att detta är ett historiskt ögonblick, särskilt om vi tar med i beräkningen att Colombia fram till 2006 hade en av de mest restriktiva strafflagarna, som betraktade abort som ett brott under alla omständigheter.
Från och med 2006 öppnade samma domstol för abort under tre specifika omständigheter: att kvinnans hälsa var i fara, fostret hade allvarliga hälsoproblem eller att graviditeten var resultatet av våldtäkt. Redan detta var ett viktigt framsteg.
Segern 2006 visade att det var möjligt att gå vidare i kampen för kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. Under åren har det genomförts många initiativ för att ta upp frågan i parlamentet. Då detta inte lyckades bildades rörelsen Causa Justa.

En annan avgörande faktor är det politiska scenariot i hela Latinamerika, där flera länder har skakats av viktiga kamprörelser. I alla dessa spelade kvinnorna, speciellt unga kvinnor, en central roll i kampen. Ett bra exempel är förra årets våg av kamp i Colombia mot högerregeringens skattereform, som tvingade regeringen att backa.
Innan segern blev möjligt, efter mycket mobilisering och organisation, straffades tyvärr många kvinnor – inte bara rättsligt, men också genom att deras liv förkortades på grund av avsaknaden av en statlig politik som garanterade medicinsk vård, så att de kunde göra abort på lagligt sätt.
Avkriminaliseringen av abort i Colombia är resultatet av omfattande kamp och uthållighet från organiserade rörelser av kvinnor, flickor och personer som blir gravida, såväl som hela arbetarklassen. Och det öppnar upp en rad möjligheter för att utöka kvinnors rättigheter och garantera offentlig sjukvård.

Segern är ett viktigt framsteg för att bemöta en konservativ och religiös politik som har så stark tradition på latinamerikansk mark. Denna politik fortsätter att försöka tysta och kriminalisera oss på olika sätt, bara för att vi vill bestämma över våra drömmar, kroppar och liv.
Kampen för fri abort är en del av kampen mot detta sjuka system, som genomsyras av förtryck och exploatering, förstärkt av djup social ojämlikhet, sexism och rasism, där de mest drabbade är kvinnor, unga, fattiga, ickevita, de från förorterna och så vidare. Allt detta måste besvaras med kamp.

Medan feminister och socialister välkomnar avkriminaliseringen av abort i Colombia som ett viktigt steg vet vi att det ännu är en lång väg kvar att gå. Det behövs nu kamp för att säkra resurser som garanterar tillgången till gratis och säker abort.
Det får inte resas olika strukturella eller moraliska hinder som gör det svårt att få tillgång i praktiken.
Det behövs också informationskampanjer om preventivmetoder, med fri tillgång till dessa metoder genom den offentliga sjukvården, utbildning av vårdpersonal och att specialister på kvinnors hälsa blir tillgängliga genom primärvården. På så sätt kan vi faktiskt garantera att abort inte bara slutar att vara olagligt, utan att det också blir en rättighet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!