Coronakrisen slår hårt mot funktionsvarierade

Av Britta Berggren // ur veckotidningen Offensiv

När du lever med någon typ av funktionsvariation är ofta dagsrutiner viktiga och på grund av coronakrisen ändras det mesta. Det är självklart olika från person till person, ofta beroende av vilken typ av funktionshinder det rör sig om, men för många med funktionsvariation är det nu en svår tid.

Den form av hjälp som funktionsvarierade får ser annorlunda ut på grund av att exempelvis personal är sjuk eller har sjuka barn. För vissa kan det bli väldigt svårt när det kommer någon ny för att hjälpa. Många typer av dagverksamheter stängs, eller man är tvungen att vara hemma hela dagen för att man tillhör en riskgrupp, vilket inte funkar för en del. Ensamhet är redan ett stort problem för funktionsvarierade, som blir ännu värre i en period av social distansering. 

Om sysselsättningen man har fortfarande fungerar blir det problem att komma dit, även om du har färdtjänst. Du vet inte hur mycket smitta det kan finnas i bilen. Även om chaufförerna är väldigt noga med att desinficera både bilen invändigt och utvändigt samt sina händer mellan varje passagerare, vet man aldrig var chauffören eller hens anhöriga har varit den senaste tiden. Vissa kanske kan jobba hemifrån, men det blir svårt för många. Många typer av ”sysselsättning” kan man inte utföra hemifrån.

Om man får hjälp av anhöriga kan det också nu bli problem; dels att det kan vara svårt för den som ska hjälpa att ta sig till dig och dels om ens anhöriga är äldre – då kanske de helt enkelt inte vågar komma.

Arbetssituationen är också ett problem. Om en funktionsvarierad förlorar arbetet har den personen svårare att hitta jobb när Arbetsförmedlingen har gjorts om i grunden och skurits ned radikalt, vilket Myndigheten för delaktighet varnar för. Bara i Luleå finns det exempel på hur en hel avdelning på Norrbottens museum läggs ner då kommunen drar in sitt hyresstöd och regionen inte vill ta något ansvar.

Jag har ett annat exempel på en kommunal verksamhet som har bolagiserats. En person med funktionsvariation som har jobbat där i drygt 30 år sades upp efter effektivisering. Hen får ännu svårare att nu, med hjälp av Arbetsförmedlingen, hitta en ny arbetsplats. Ett viktigt krav är därför att rusta upp Arbetsförmedlingen!

Enligt Socialstyrelsen är personer i riskgrupp de med:

• Hög ålder, 70 år och däröver.

• Fetma med ett BMI över 40.

• Cancersjukdom eller med pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom.

• Neuromuskulära sjukdomar som Parkinson, MS och ALS med påverkad muskelfunktion.

• Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning).

• Personer med minst två av följande sjukdomar: hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (ej astma) eller kronisk leversjukdom.

• Personer med andra allvarliga sjukdomar som immunbristsjukdomar, sjukdomar eller resttillstånd efter sjukdomar som allvarligt påverkar viss organfunktion, ryggmärgsskada med behov av kontinuerligt andningsstöd samt behandling som kan försämra kroppens försvar mot virusinfektioner.

Kombinationen av flera riskfaktorer ökar risken ytterligare.

I den här situationen finns det stor risk att hjälp till funkionsvarierade dras ned i den akuta coronakrisen (motiverat eller inte) för att sedan inte komma tillbaka, när gamla nedskärningsplaner blir ännu värre i krisens spår. Därför blir det ännu viktigare med organisering och beredskap till kamp av alla berörda – funktionsvarierade, anhöriga, personal och de föreningar som representerar olika grupper.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!