Covid-19: Nära 10 000 dödsfall i Sverige

Många av dödsfallen hade kunnat hindras om marknaden och sparkraven inte styrde de viktiga besluten (Foto: Oliver Krüger).

av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv

Antalet döda av covid-19 i Sverige fortsätter att öka snabbt och närmar sig 10 000. När Offensiv går i tryck den 12 januari är den officiella siffran 9 667; antalet som har haft covid-19 är 506 866. Trycket på sjukvården är fortsatt hårt.

Statistik från Svenska Intensivvårdsregistret visar hur kurvan för antalet patienter som covid-19-vårdas på intensivvården (IVA) dagligen ser ut som ett V: högt antal i våras, där toppen var 558 IVA-patienter i landet, för att sedan sjunka till ett tiotal under augusti och september, men sedan har ökat successivt och nu är nära att nå vårens höga siffror.
Av de IVA-vårdade patienterna hade 80,9 procent någon av de riskfaktorer som gör covid-19 värre och potentiellt dödligt. Där ingår hypertoni (kronisk sjukdom där blodtrycket i artärerna är förhöjt), 65 år eller äldre, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes och fetma (statistik från januari 2020 till idag).
Och två av tre covid-19-sjuka har symptom i flera månader efteråt. Enligt en kinesisk studie publicerad i den medicinska tidskriften The Lancet hade 76 procent av de 1 733 undersökta covid-19-patienterna kvarvarande symptom ett halvår senare, där trötthet och muskelsvaghet är de vanligaste. Lungor och njurar är bland de mest påverkade organen. Studien visar även ett samband mellan hur sjuk man var och antalet kvarvarande symptom. 

I Sverige har Försäkringskassan utförsäkrat hundratals långtidssjuka i covid-19, bland annat vårdpersonal som har smittats i vård av covid-19-sjuka. 
Till slut kom regeringen med ett förslag om att covid-19-sjuka inte ska utförsäkras efter 180 dagar som ska gälla retroaktivt från den 21 december. Det ska beslutas om i januari, men vilken ersättning de redan utförsäkrade kommer att få, eller om de ens kommer att få bli sjukskrivna igen, framgår inte. 

Det enorma trycket på en sjukvård satt på svältkur av ansvariga politiker innebär också att nödvändig vård utöver covid-19-fall skjuts upp. Enligt Ekots enkätundersökning svarar alla 21 regioner att läget är ansträngt eller mycket ansträngt, och i Jönköping, Uppsala och Skåne skjuts operationer av bland annat cancerpatienter upp.
I Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg tvingas personalen arbeta varannan helg på vård- och IVA-avdelningar, och i flera andra regioner har så kallade krislägesavtal åter införts (som innebär att arbetsgivaren kan ta ut mer arbetstid från personalen i kompensation mot högre ersättning). 

Alla de etablerade partierna är ansvariga för konsekvenserna som covid-19 har haft för de drabbade. Decennier av nedmonterad välfärd och upprivna trygghetsnät har skapat en allt större otrygghet och utsatthet för allt fler, samtidigt som eliten har berikat sig själva.
Nödvändiga skyddsåtgärder inom äldreomsorg och andra sektorer kom för sent eller inte alls. I vissa fall upphävdes de, som i det uppmärksammade Serafen-fallet i Stockholm i våras.
Att ansvaret för olika delar av vård och omsorg är fragmenterat och uppdelat på så många olika områden, där staten, regioner och kommuner har olika ansvar med samtidig inblandning av privata vinstdrivande företag, gör att alla skyller på alla andra för problemen.
Exempelvis kritiserade KD:s partiledare Ebba Busch regeringen i höstas för att inte ha skyddat de äldre på äldreboendena, när samma parti har huvudansvaret för äldreomsorgen i Stockholm där flest dödsfall har ägt rum.

Coronakrisen har akut blottlagt hur ruttet det nuvarande systemet är, i Sverige och globalt. Behovet av en total systemförändring, där liv och hälsa går först och inte vinstintressen, har aldrig varit mer nödvändigt.
Det krävs en rejäl upprustning av hela välfärdssektorn, istället för tusentals miljarder kronor i statliga garantier, subventioner och stöd till storföretag och banker. De privata parasiterande profitörerna måste slängas ut.
Det krävs också ett stopp på vräkningarna, garanterade jobb och kompensation för att stanna hemma, samordnade insatser för att stoppa smittspridningen, med mera.

ETT SOCIALISTISKT PROGRAM MOT CORONAKRISEN:
• Inför gratis tillhandahållande av munskydd i kollektivtrafiken och i nödvändiga butiker. Inför munskyddsrekommendationer i alla miljöer med trängsel, även arbetsplatser.

• Omedelbart inrättande av statliga testlaboratorium. Kraftig utökning av masstester och snabbtester.
• Kom igång med spårningen. Alla som har fått positivt covidtest ska få information och stöd i spårningen. Staten ska skapa en spårningsapp som är säker.
• Nej till inskränkningar i demonstrationsrätten. Demonstrationer utomhus med social distansering och munskydd utgör ingen större smittorisk och måste kunna ordnas för att bland annat tvinga regeringen till åtgärder som kan minska smittspridningen.
• Räddningspaket till idrott och kulturliv för att förhindra massdöd. Upprätta idrotts- och kulturråd med företrädare för alla sorters aktörer för att diskutera fram lösningar.
• Stäng alla shoppinggallerior där det finns andra samhällsnödvändiga butiker i närheten. Inför tvång för alla butiker att ordna med annan form av försäljning (online, via lastkajen, maxantal för kunder i butiken med mera).
• Statligt ingripande mot företag som tvingar sina anställda att gå till jobbet trots att arbetet kan genomföras hemifrån. En översyn utarbetad av facken tillsammans med myndigheterna över vilka arbetsplatser som är nödvändiga att hålla igång, ur samhällets intresse och vilka som ska permittera nu. Åtgärder för att inomhusgymmen ska ordna alternativa träningsformer – på nätet och utomhus.
• I den mån det går bör välfärden upprätthållas. I första hand ska icke samhällsbärande arbetsplatser stängas. Delar av utbildningssektorn kan övergå till digital undervisning. För de delar som ska vara öppna för att säkra att barn och unga ges en framtid och inte slås ut socialt – från förskola till delar av gymnasiet – krävs maximalt smittskydd och att personalens fackföreningar har vetorätt i skyddsfrågor. Rätt för elever att stanna hemma – i samråd med skolan.
• Statliga pengar för att verksamheter såsom små kulturscener, bibliotek, kaféer, pubar kan bedriva annan form av verksamhet för sociala möten och informationsspridning till exempel promenader, telefonväkteri, chattar och ordna med digitala plattformar där folk kan mötas. 
• Omedelbart stopp för alla nedskärningsplaner inom välfärden.
• Samhället ska äga och kontrollera all vård och omsorg för att möjliggöra största möjliga samordning utifrån principen att de som är i mest behov först ska få vård. Vårdpengar ska gå just till vård, inte aktieutdelningar till ägarna. Lägg ner marknadsstyrningssystemen och stäng omedelbart alla gräddfiler.
• Alla anställda inom vård och omsorg ska ha fasta anställningar, säkra resor till och från arbetet samt stora lönelyft. Omedelbar ökning av personaltätheten och sänkning av arbetstiden. Ökad personalkontinuitet för minskad smittspridning.
• Förstatliga läkemedelsbolagen, produktion av skydd och medicinsk utrustning. Vaccintillverkningen måste ställas under demokratisk kontroll och insyn för att nå ett säkert vaccin som fördelas i enlighet med behov.
• Nej till vräkningar. För sänkta hyror i årets förhandlingar. 100 procent i ersättning för VAB, sjukpenning, smittbärarpenning, riskgruppsstöd och även arbetslöshet till följd av corona. Sätt stopp för utförsäkringar ur socialförsäkringarna. Omedelbart stopp för utvisningar – inför permanenta uppehållstillstånd. 
• Stora företag och banker ska ägas av samhället. Nej till massarbetslöshet. Inför istället omställning av produktionen till välfärd, klimatåtgärder och förkortad arbetsdag med bibehållen lön.
• Påbörja nu en socialistisk klimatomställning av matproduktionen och skogsindustrin för att få stopp på den produktion som ger upphov till farliga pandemier. För ett demokratiskt socialistiskt samhälle som sätter allas rätt till bra hälsa och välfärd först.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!