Det nya klimatnormala: Kapitalismen dödar planeten

Bränderna på USA:s västkust är en av de värsta i modern tid, och fler är att vänta om inte omedelbara åtgärder mot klimatkrisen genomförs (Foto: Wikimedia Commons).

av Rebecca Green, Socialist Alternative (ISA:s sympatisörer USA) // Artikel i Offensiv

USA:s västkust har drabbats av de värsta bränderna i modern tid. Den globala uppvärmningen sätter planeten i brand. Detta är det ”nya normala”.

Samtidigt med pandemin, som också är en följd av rovdriften på miljö och djur, har miljontals evakuerats och hundratusentals har mist sina hem på grund av bränder och översvämningar.
Längs USA:s västkust har boende under hotet från brandgula skyar tvingats stanna inomhus för att undvika giftig rök från de förödande bränderna. Bränderna och röken har skapat rädsla och fasa bland en stor del av befolkningen, inte bara i Kalifornien utan också i delstaterna Washington och Oregon. 
Samtidigt som miljontals inser behovet av omedelbara och drastiska åtgärder för att hejda klimat- och miljökrisen finns det också en känsla av att det nu är för sent. De två dominerande partierna i USA står tydligt i vägen för den genomgripande förändring som är nödvändig. Den enda vägen ut ur krisen är att vi gör det själva och att miljoner går samman för en demokratisk planering och bygget av ett miljömässigt hållbart socialistiskt samhälle.

Den globala uppvärmningen ger uttorkade mark- och skogsområden, vilket ökar brandrisken.
Varmare väder innebär också att luften i ett fuktigare klimat kan hålla högre luftfuktighet, vilket innebär att tropiska stormar och orkaner medför ökade översvämningsrisker. Extremväder skulle fortsätta att vara rådande även om vi blev 100-procentigt koldioxidneutrala imorgon. Vi behöver samtidigt med att stoppa denna kris vid dess källa också anpassa oss till en ny klimatnorm.
En del av detta är att åtgärda den bristande skogs- och skogsbrandshanteringen. Skogsbränder är något naturligt förekommande i områden som Kalifornien, men en ”om det brinner, släck det”-inställning har under årtionden förhindrat bränder som skulle ha röjt undan skogsbråte. Det slukas istället upp av jättebränder. 
Kombinerat med årtionden av underfinansiering, förlitande på fängelsearbetskraft för brandbekämpning (som det råder brist på till följd av covid-19-utbrott) och du får ett Kalifornien som desperat appellerar till andra delstater och till och med Australien om att skicka brandsoldater. Vi behöver en fullständig finansiering av skogsbrandsförsvar och skogsvård – inklusive kontrollerade bränder.
Vi behöver samtidigt med tillräckliga resurser för att kunna handskas med klimathot också ompröva var vi kan bo och arbeta. Om koldioxidutsläppen fortsätter som nu kommer en halv miljon hem om året att översvämmas om 30 år i USA. År 2070 kommer 28 miljoner människor att drabbas av jättebränder av Manhattanstorlek.

Inte desto mindre har sedan 2010 de mest översvämningsdrabbade kustdelstaterna haft den högsta andelen bostadsbyggnationer och den utvecklingen fortsätter i områden på västkusten som drabbas av skogsbränder.
Byggjättarna har ständigt motverkat byggnormer och lagstiftning som kräver saker som brand- och stötsäkra fönster, vilket ofta utgör skillnaden mellan bostäder som klarar vissa skador eller blir helt jämnade med marken.
Samtidigt överges hundratusentals av sina försäkringsbolag därför att försäkringar helt enkelt inte är vinstbringande när ett hus brinner ner eller översvämmas av vatten.
Kaliforniens myndigheter tvingades förra året stoppa försäkringsbolagen från att upphäva 800 000 hemförsäkringar.

Alla borde garanteras tillgång till billiga och bra bostäder samt full kompensation i händelse av naturkatastrofer. Detta bör inkludera brandsäkra fönster och metalltak i brandhögriskområden, samt högkvalitativa metallfönsterluckor och orkanremmar/säkringar som säkrar väggar till taksparrar i kustområden. Försäkringsindustrin är ett dåligt substitut för välfärd. 
Vi behöver ett massivt jobbskaparprogram som kan ge miljontals människor arbete i bra, fackligt organiserade jobb med att bygga billiga, hållbara bostäder, byggda för att kunna motstå extrema väderhändelser och finansierade genom beskattning av de rika.

Republikanerna och Donald Trump är uppenbara hot mot miljön, men den kriminella nonchalansen från Demokraterna, som kontrollerar Kalifornien, Oregon och Washington, är också livshotande. 
Kaliforniens guvernör Gavin Newsom har med den ena handen låtit lagstifta om att alla bilar ska vara fossilbränslefria år 2035. Med den andra handen har han låtit godkänna 36 nya frackningtillstånd sedan covid-19-pandemin började. I juli sänkte han räddningstjänstpersonalens löner med 7,5 procent.
Newsom opponerade sig också mot höjda skatter på de rikaste i delstaten – så varifrån är det tänkt att pengarna till skogsbrandsbekämpning ska komma?
Blott 100 kol-, olje- och gasbolag står för omkring 70 procent av världens utsläpp av växthusgaser. De miljardärer som kör vår planet i sank har vetat om klimatförändringarna i årtionden, och de vet att det blir värre. 
Så länge som vårt samhälle styrs på vinstens grundval kommer vi att behöva kämpa mot penningstarka intressen vartenda steg på vägen för att få igenom ens de mest modesta förändringarna. Så länge som våra två politiska partier båda är knutna till dessa storföretagsintressen kommer vi att behöva bekämpa dem också.

Vi har inte råd med att låta dem bromsa oss mer: för att kunna undvika en fullskalig klimathärdsmälta behöver vi helt och hållet göra oss av med kapitalismen som system. Privata institutioner och fossilbränsleföretag behöver föras över i demokratisk offentlig ägo. 
Vi behöver bygga en ungdomsbaserad klimatrörelse som kan få ut miljontals på gatorna i kamp för vår framtid. För att kunna vinna behöver vi en massrevolutionär rörelse bestående av arbetarklassen, den klass som kan lamslå samhället och bygga upp det från grunden igen på en hållbar grund.

Socialist Alternative kräver:
• Beskatta miljardärerna och storföretagen för att fullt finansiera brandbekämpning, skogsvårdsservice och en Green New Deal.
• Att de stora fossilbränsleföretagen överförs i demokratisk offentlig ägo. Dessa bör omedelbart ställas om till användandet av förnybara energikällor.
För ett nytt politiskt parti som förkastar fossilbränslepengar och bygger rörelser som kämpar för en Green New Deal och ett drastiskt klimatagerande – NU!
• Systemförändring, inte klimatförändring – vi behöver kämpa för en socialistisk samhällsomvandling för att rädda vår planet och befria samhället från rasism, sexism, homofobi och alla former av förtryck. 

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!