Dödsorsak: Kvinna

En av de många protester som Rättvisepartiet Socalisterna varit med att anordna mot mäns dödliga våld mot kvinnor (Foto: Natalia Medina).

av Åsa Karlsson // Artikel i Offensiv

Fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt våld och förtryck, en man som blir allt mer kontrollerande, där kvinnors liv och handlingsfrihet krymper. Männens handlingar förklaras med ”svartsjuka” eller att kvinnan valt att separera. Kvinnor gör motstånd. De larmar, de lämnar, de har gjort allt för att skydda sig och sina barn. Ändå mördas kvinnor av män som hatar dem.

Polisen kallade dessa mord ”familjetragedier” fram till nyligen. 2020 ansöktes om 10,391 kontaktförbud, men bara var fjärde, 2,921, beviljades, enligt statistik från Åklagarmyndigheten. I ett vanligt kontaktförbud får man inte besöka, kontakta eller följa efter; i ett utvidgat får inte mannen (som det oftast rör) vara i närheten av bostad eller arbetsplats – det utfärdades bara 27 sådana 2020. 
Kvinnor riskerar att möta sin förövare när de handlar eller i lekparken med barnen. Efter att fem kvinnor har mördats på några få veckor ställer nu allt fler krav på att förövarnas liv ska begränsas, inte kvinnornas; fler borde dömas till att ha fotboja och straffen måste bli hårdare. 
I tidningen står om en 18-årig kvinna som dödas av en man hon har en ”romantisk relation” till. Han dödade henne hemma, i radhuset i Älta. I Alvesta mördas en kvinna nära järnvägsstationen. Hennes tonårsdotter är på väg att besöka henne. 
Aline var undersköterska på ett äldreboende. En man hon är vän med misshandlar henne inför vittnen som larmar polisen, men han hinner gå hem, hämta en kniv, komma tillbaka och attackera henne igen. Det hände den 17 april.

År 2000-2019 dödades i snitt 16 kvinnor per år av sin partner eller ex-partner, enligt Aftonbladet. För en kvinna är hennes egen säng den farligaste platsen att vistas i. Alltför ofta glöms barnen bort och pappan har kunnat behålla vårdnad om dem, trots att han dömts för mord på deras mamma. Något som ju är absurt och drabbar barnen hårt.
Pandemin är global och coronaviruset har förvärrat situationen på många sätt; våldet har ökat och hjälptelefoner och jourer dignar. Men den pandemi som är mäns våld mot kvinnor existerar på helt egna villkor.
Nationella centret för kvinnofrid (NCK) i Uppsala beräknar att minst hälften av alla morden har föregåtts av anmälan till polis. Förövaren är känd av polis och andra myndigheter, och kan till och med ha sökt vård och hjälp.

I Sverige finns antagna jämställdhetsmål och nummer 6 är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
År 1998 infördes brottet Grov kvinnofridskränkning som en del av Kvinnofridsreformen, där flera brott läggs samman och kan leda till fängelse. Det var en unik åtgärd, men nu behöver straffet höjas så att förövaren arresteras direkt. Alla brott mot besöksförbud måste direkt leda till fängelse. Kunskap och medvetenhet om att kvinnor mördas på grund av att de är kvinnor, Femicid, behöver genomsyra hela samhället.
Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att mellan 30 procent och 60 procent av alla kvinnor någon gång i sin livstid blir utsatt för fysiska och/eller sexuella övergrepp. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Sverige beräknar att 80 procent av våld mot kvinnor i Sverige aldrig polisanmäls. Polisen har satsat 300 miljoner kronor varje år på utbildning, på bättre utredningar, bättre samarbete, ökat stöd och status för de poliser som arbetar med mäns våld mot kvinnor.

Ändå mördades fem kvinnor i Sverige de senaste tre veckorna, två i Stockholm. Män använder grovt, dödligt våld mot kvinnor de är tillsammans med eller har haft en relation till. I alltför många fall blir det en liten notis i tidningen, lite skvaller på Flashback och beslutsfattare som säger ”Aldrig mer”.
I regeringens senaste förslag till vårbudget 2021 finns inte mycket som skulle behövas i kampen för att kvinnors liv ska bli lika mycket värda som mäns. Kvinnojourerna och Tjejjourerna får kämpa för sin existens i varje kommun. 

Regeringen kallar nu till runda bords-samtal där de vill bjuda in myndigheter och kvinnoorganisationer för att ta fram åtgärdsförslag. Men det kommer inte ändra systemet som förtrycker kvinnor. Det räcker inte att peka ut de hemska symptomen, utan det systematiska förtrycket måste väck. Det omfattar det ekonomiska systemet. Välfärden måste komma först, kvinnor ha samma ekonomi som män, och klass- och könsklyftor avvecklas. Det krävs jämlikhet, jämställdhet. Det systematiska förtrycket på alla nivåer är det som leder till dödligt våld.
Kvinnojourer behöver permanenta statsbidrag. Se till att skyddat boende och traumabehandling finns i hela landet.
Det behöver byggas upp en rörelse som tar kamp mot Metoo-backlashen, som spär på kvinnohatet och de patriarkala attityderna – en rörelse mot klassamhället, kapitalism och alla förtryck.

RÄTTVISEPARTIET SOCIALISTERNA KRÄVER:
Nolltolerans mot sexuella trakasserier. 
Specialdomstolar med genuskompetens för sexbrottsmål. Döm sexualbrottslingar till sluten tvångsvård för att bli av med sitt kvinnoförakt, inte bara sitta av tiden på anstalter där gärningsmännen ofta förhärdas i sina beteenden.
Kraftig satsning på kvinno/hbtq+/mansjourer, socialtjänst, samt gratis psykologstöd och traumabehandling för våldsutsatta. Fritidsgårdar, fältassistenter & trygghetsvärdar med offensiva satsningar mot machokultur.
Satsningar på vård och utbildning i genus och hbtq+-frågor inom alla sektorer. 
Massiv satsning på skyddade boenden. Bygg bort bostadsbristen med billiga hyresrätter förtur i köer samt skydd för våldsutsatta i hyreslagen – ingen våldsutsatt ska riskera vräkning.
Pengar till vården, personaltäthet och löner – nej till välfärdföretagens vinstuttag & vård- och skolsegregering. 
Trygga jobb, bra arbetstempo samt jämställda och demokratiska arbetsplatser för alla.
Avskaffa löne- och pensionsgapet. Ekonomisk jämställdhet mellan könen.
Avskaffa fattigdom, arbetslöshet och trångboddhet. Allas rätt till bra utbildning genomsyrad av genuskompetens.
Papper till papperslösa och asyl till skyddssökande, bort med tvåårsregeln och ställ kvinnofridslagen över utlänningslagen så att alla kvinnor vågar lämna män som slår utan risk för utvisning. Ingen plattform till rasister. 
Konfiskera och stäng ned trafficking-, surrogatmödra- och porrindustrin och dess kvinnofientliga exploatering.
Nej till militarisering, miljöförstöring och kapitalismens rovdrift som särskilt drabbar kvinnor världen runt.
För en kämpande kvinno- och hbtq+-rörelse. Masskamp som demonstrationer och strejker med sikte på ett socialistiskt samhälle utan klasser, könsmaktsordning, rasism, heteronorm, hederskultur och andra hierarkier.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!