Efter LAS-förhandlingarnas kollaps – förbered för politisk strejk

Offensiv / RS ståndpunkt

Att det inte blev något avtal om försämrad LAS (Lag om anställningsskydd) är en framgång och en följd av trycket underifrån. Arbetsgivarna hade räknat med att facken till sist skulle skriva under en uppgörelse, något som var ytterst nära. Bara några timmar innan förhandlingarna kollapsade larmade Kommunalarbetaren att: ”Pressen blir allt hårdare mot Kommunal att gå med på arbetsgivarnas krav i LAS-förhandlingarna om att det ska bli enklare att säga upp personal. PTK har redan sagt ja till kravet och flera förbund i LO vill göra samma sak.”

Men det svek det skulle innebära att gå med arbetsgivarnas långtgående krav gjorde att det inte gick att få till stånd en uppgörelse.

Petri Myllykoski, busschaufför och huvudskyddsombud för Kommunal på Tyresögaraget kommentar de kollapsade LAS-förhandlingarna.

Petri Myllykoski, busschaufför och huvudskyddsombud för Kommunal på Tyresögaraget kommentar de kollapsade LAS-förhandlingarna.
– Det är positivt att det inte blev något avtal, som skulle ha inneburit försämringar. I dessa förhandlingar drev arbetsgivarna, uppbackade av hotet om lagstiftningen och den statliga utredningen, hårt att ”saklig grund” skulle ändras. Arbetsgivarna ville gå hela vägen men det fanns ett tryck underifrån inom Kommunal och många andra fackförbund att inte acceptera en förändring av ”saklig grund”.
– I kommentarerna efteråt har både arbetsgivare och fackliga ledare sagt att man var ytterst nära en uppgörelse och uttryckt besvikelse, men frågan om ”saklig grund” blev nog stötestenen.
– Vi får se vad som nu händer. Arbetsgivarna kommer att komma tillbaka och hotet om lagstiftning finns kvar. Det gör att vi i facken behöver ha beredskap för att svara med politisk strejk.

Det fanns inget förhandla om.  ”Det hade blivit katastrof om de kommit fram till ett avtal. Det hade aldrig kunnat leda till något bra för oss löntagare”, som städaren och skyddsombudet Melinda Kandel säger till LO:s tidning Arbetet. Det är hårresande att samma tidnings avtalsexpert ändå hävdar att: ”När LAS-förhandlingarna strandade i natt gick chansen till ett nytt, enhetligt system för anställningsskydd och omställning, lika för arbetare och tjänstemän, förlorad för lång tid framöver”. Som om chansen till ett enhetligt system gick förlorat för att det inte blev sämre anställningsskydd för alla löntagare. Om ett avtal skrivits under skulle det öppnat för nya attacker – från arbetsgivarna och januariavtalets partier samt det blåbruna blocket.

Arbetsgivarna gjorde aldrig en hemlighet av vad de önskade att förhandlingarna skulle resultera i. Stärkt av januariavtalets utlovade attacker på LAS och regeringens utredning presenterade Svenskt Näringsliv i början av förra året fem punkter som man ville diskutera med PTK och LO. Den första punkten löd: ”Ett i grunden reformerat anställningsskydd. Begreppet saklig grund såväl som andra delar i LAS förändras. En översyn enbart av turordningsreglerna är inte tillräckligt.”

Att förhandlingarna dessutom fördes under politiskt press från regeringen, facken förhandlade under galgen, såg arbetsgivarna som ett extra plus; ”Historien visar att det kan komma att behövas ett politiskt tryck. Både Saltsjöbadsavtalet 1938 Industriavtalet 1997 kom till när politiken tryckte på medan huvudavtalsförhandlingarna 2009 mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK, misslyckades på grund av bristen på politiskt tryck (Svenskt Näringsliv ”Ny modell gör det lättare att anställa och att få ett jobb”, den 21 februari 2019).

Januariavtalets attack mot ett redan bristfälligt anställningsskydd har nu åtminstone tillfälligt slagits tillbaka. Det ger såväl en plattform för kamp för högre lön och bättre villkor i den stundande avtalsrörelsen som en nödvändig politisk mobilisering mot januariavtalet och hotet om lagstiftning.

Den statliga utredningens förslag till försämringar i LAS, som dikterats av det arbetarfientliga januariavtalet, måste kastas i papperskorgen. LAS-utredningens förslag är ”det minsta landets löntagare behöver. Och när det går upp för alla arbetare hur illa det är och vilka krav man ställer i utredningen från både näringsliv och politiken så kommer ingen ställa upp på det”, sa Byggnads ordförande Johan Lindholm efter att förhandlingarna kollapsat. Det är sant men endast en informationskampanj om attackernas innehållräcker inte för att stoppa dem.

Det krävs omedelbart en öppen redovisning av förhandlingarna, men framförallt handling och ett snabbt besked från facken om att vi står beredda att gå ut i politisk strejk för att försvara LAS. Det sätter press på regeringen att dra tillbaka sitt lagstiftningshot och slänga utredningen i papperskorgen, vilket måste vara ett villkor för att överhuvudtaget diskutera frågan om förhandlingarna ska återupptas. Ingen fler förhandlingar under galgen!

”När det går upp för alla arbetare hur illa det är och vilka krav man ställer i utredningen från både näringsliv och politiken så kommer ingen ställa upp på det”, sa Byggnads ordförande Johan Lindholm efter att förhandlingarna kollapsat. Det är sant men endast en informationskampanj om attackernas innehåll räcker inte för att stoppa dem. Det krävs omedelbart en öppen redovisning av förhandlingarna, men framförallt handling och ett snabbt besked från facken om att vi står beredda att gå ut i politisk strejk för att försvara LAS.

Facken kan inte sätta sin tillit till att förslaget stoppas genom att regeringen och lagförslaget inte får majoritet i riksdagen – efter Moderaternas nej finns inte majoritet för ett misstroende mot regeringen. Det är dock inte något skäl till att Vänsterpartiet ska dra tillbaka sitt löfte om en misstroendeförklaring om regeringen lägger fram LAS-utredningens förslag.

Men det är genom att rusta för politisk strejk och ta fajt för stärkt anställningsskydd (att det exempelvis blir slut på hyvlingen) som politikerna och arbetsgivarna kan tvingas ge upp sin strävan att försämra LAS.

Regeringen vill inget hellre än att ”parterna” gör upp och skriver texten till en ny försämrad LAS. Samtliga ledare för januariavtalets fyra partier har, efter att förhandlingarna kollapsat, sagt sig vara beredd att ge ”parterna mer tid om de så begär”. Men som arbetsgivarna provokativt gjort klart: ”Det är inte tiden som är problemet, utan sakinnehållet” (Svenskt Näringslivs chef för arbetsgivarfrågor, Mattias Dahl till Dagens Industri den 1 oktober) och hotfullt lagt till att: ”Reformbehovet på arbetsmarknaden är mycket större än den statliga utredningen”.

Det var ett uttalande som ger för handen att detta vara endast ett slag i striden om arbetsrätten och att arbetsgivarna förbereder sig för nästa slag, sannolikt redan i avtalsrörelsen.

För att gå vidare och låta de kollapsade LAS-förhandlingarna bli en avstamp för en facklig-politisk offensiv manar Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv lokala fack, arbetsplatser och enskilda fackliga aktivister att snabbt anta uttalande med krav på att facken svarar varje försök att lagstifta bort det som finns kvar anställningsskyddet med politisk strejk, som till exempel Seko i Stockholm och Kommunals trafiksektion i Umeå tidigare krävt. Släng LAS-utredningen i papperskorgen. Inget köpslående om anställningsskyddet!

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!