EU:s nya migrationspakt mot flyktingars rättigheter

Svenske EU-kommissionären Ylva Johansson (t.h) presenterade det nya förslaget, där det övergripande målet i förslaget är att fler ska avvisas direkt vid EU:s gränser (Foto: European Parliament).

av Per Olsson

EU-förslaget till ny migrationspolitik är en seger för nationalisterna och högern. I förslaget finns överhuvudtaget ingen plats för humanism. Omsorg om människor i nöd och medmänsklighet nämns inte alls, utan allt reduceras till ”hantering” (management). Så beskriver tyska Deutsche Welle förslaget till ny en ny ”migrationspakt”, som den svenske EU-kommissionären Ylva Johansson, tidigare (S)-minister, presenterade onsdagen den 23 september.

Det övergripande målet i förslaget är att fler ska avvisas direkt vid EU:s gränser. De som ”sannolikt” inte har asylskäl ska redan vid gränsen snabbt registreras och avvisas i vad som beskrivits som ”ett snabbspår” ut ur EU. I detta rättslösa system är det oklart om det överhuvudtaget ska finnas möjlighet att överklaga.
Enligt Ylva Johansson är de flesta av de som idag har lyckats nå ett EU-land för att söka skydd, asyl, och en framtid inte flyktingar, utan ekonomiska migranter som kan avvisas direkt. Redan idag får två tredjedelar av de på flykt som tar sig till EU avslag på sina asylansökningar. För de som kommer från ett afrikanskt land är det nästan nio av tio.
Migrationspaktens fokus är alltså att de som redan har fått avslag eller vid gränsen inte anses ha asylskäl snabbt ska skickas tillbaka till sina hemländer. ”Jag kommer från kommissionens sida lägga in rätt mycket nya resurser och krafter för just återvändandearbetet”, sa Ylva Johansson när förslaget presenterades.

Efter att under flera år misslyckats i att nå enighet om migrationspolitiken och fördelning av flyktingar mellan EU-länderna föreslår den nya ”migrationspakten” att inget EU-land ska tvingas ta emot flyktingar, men att alla medlemsstater ska bistå i vad som beskrivs som en krissituation.
”Vägrarländer som Ungern och Polen har fått sin vilja igenom”, skrev också Aftonbladet den 23 september.
Enligt Ylva Johansson betyder denna ”obligatoriska solidaritet” – köpslående är ett mer korrekt ord – att Malta, efter samråd med EU-kommissionen och vid ”krissituationer”, kan få hjälp att flytta tusentals flyktingar från ön.
”Hjälpen” från övriga EU-länder i detta fall blir antingen att ta personer som antas ha asylskäl (som kompensation får det mottagande landet 10 000 euro per vuxen asylsökande), eller ta ansvar (bistå ekonomiskt och logistiskt) för att de som inte har skickas tillbaka till sina hemländer.
”Ylva Johansson framställer det nya systemet som ett sätt att minska antalet migranter som kommer att släppas in i EU. Betoningen är att skicka tillbaka flyktingar snarare än på hur de som accepteras ska fördelas mellan länder”, skrev Dagens Nyheter den 23 september.

Högernationalistiska regeringar som i Ungern är säkert mycket nöjda med denna ”deporteringarnas solidaritet”, som den brittiska högertidningen Daily Telegraph inte utan glädje sammanfattar som ”bara länderna är med och betalar för avvisningar slipper de att ta emot flyktingar”.
För att fler ska avvisas direkt och utvisas ska EU sluta ännu fler återvändaravtal, med hjälp av gangsterdiplomati och mutor, med olika regeringar. När förslaget lades fram menade Ylva Johansson att Sveriges återvändaravtal med Afghanistan och Marocko skulle ses som föredömen.
Vad gäller det förstnämnda har Sverige och övriga EU-länder genomfört utvisningar till Afghanistan trots att dess regering vädjat, flera gånger, om att dessa ska stoppas.  
– När det gäller flyktingarna från Europa [finns det] ingen beredskap alls. För mig är det anmärkningsvärt att demokratiska länder som Sverige och Tyskland, som har skrivit under barnkonventionen, flyktingkonventionen och säger sig värna om de mänskliga rättigheterna, fortsätter att deportera unga människor till Afghanistan. Vissa länder hävdar att Afghanistan är säkert. Hur kan man påstå något sådant? sa Afghanistans vice flyktingminister, Dr Alema Alema, till blankspot.se den 16 oktober 2019.

EU:s nya migrationspakt är en skärpning av en redan mycket omänsklig flyktingpolitik.

Vad migrationspakten vidare föreslår är en ytterligare militarisering av flyktingpolitiken samt att man i ännu högre grad ska ta hjälp av exempelvis diktaturer i Afrika för att stoppa flyktingar från att nå Europa.  
Detta samarbete (outsourcing) som EU redan har med en rad regimer i Afrika har gjort flyktvägarna längre och farligare och berikat flyktingsmugglarna samt inneburit att flyktingar sålts som slavar i Libyen, där EU samarbetar med miliser, och finansierar en kustbevakning som också är involverad i människosmuggling.
I förslaget finns också att Dublinförordningen, som säger att en flykting måste söka asyl i det första EU-land hen anländer till, enligt ”migrationspakten” ska finnas möjlighet att söka asyl i ett EU-land om det finns en ”koppling” till, som exempelvis syskon. Men redan har exempelvis Moderaterna, som i övrigt välkomnar förslaget, deklarerat att detta inte får betyda att Sverige ska ta emot ”fler flyktingar”. Det är också Socialdemokraternas uppfattning.

Förslaget till ny ”migrationspakt” ska nu manglas i fortsatta förhandlingar mellan EU-länderna som alla förenas i en gemensam strävan att bygga ännu högre EU-murar.
När ”migrationspakten” presenterade sa Ylva Johansson att förslaget innebär ”inga fler Moria”. Men efter branden har ett nytt Moria byggts där förhållandena är lika helvetiska som i det gamla.
”För några dagar sedan trodde jag att Moria hade försvunnit för alltid. Att EU nu skulle visa solidaritet och evakuera dessa människor som har levt i misär år ut och år in. Att de skulle få chansen att återfå sin värdighet. Nu vet jag att det finns nivåer av helvetet – och att Morias invånare nu befinner sig ytterligare en nivå djupare ner i avgrunden. Detta är Europa 2020”, skriver Mia Hector, Läkare Utan Gränser, på plats i Lesbos den 21 september.
EU:s nya migrationspakt är en skärpning av en redan mycket omänsklig flyktingpolitik. Riv Fort Europas dödliga murar.

Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv säger:
• Nej till nya EU:s nya migrationspakt. Återinför asylrätten – permanenta uppehållstillstånd och rätt till familjeåterförening.
• Töm lägren. Flyktingar ska garanteras boende och smittskydd samt rätt att få sin asylansökan omedelbart behandlad. Ingen ska nekas rätt eller dokumentation för att kunna resa vidare till ett annat EU-land för att söka asyl och skydd.
• Stoppa utvisningarna till krig och förtryck. Riv Fort Europas dödliga murar och stängsel.
• Säkra vägar till Europa för flyktingar. Riv upp EU:s återvändaravtal och samarbete med exempelvis Libyens miliser och Erdoğans regim. Stoppa militariseringen av flyktingpolitiken och kriminaliseringen av stöd- och räddningsinsatser.
• Masskampanjer mot rasism och skuldbeläggning av flyktingar.
• Gemensam kamp för jobb, välfärd och bostad åt alla – låt storföretag, banker och rika betala.
• Global kamp mot imperialismens krig och plundring – för en socialistisk värld i fred och frihet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!