Falsk retorik kring integration

M blir bara mer som ett eko av rasistiska SD. ”De möter oss med armbågar och stängda dörrar, och vill inte att samhället ska betala för integration.” (Foto: Lars Mongs)

I början av mars 2021 la Moderaterna fram ett förslag som handlar om att sluta ge offentliga medel till etniska föreningar. Moderaterna vill avskaffa bidrag till etniska föreningar och menar att det skulle motverka integration. Förslaget från Moderaterna kommer bara tre månader efter att Sverigedemokraterna reste samma fråga i ett skriftligt brev till kulturministern.

”Mot bakgrund av att Sverige till följd av en extremt ansvarslös migrationspolitik har blivit ett mycket segregerat samhälle, där rena parallell- och skuggsamhällen förekommer, är det problematiskt att staten samtidigt finansierar organisationer på etnisk grund”, skrev Sverigedemokraternas Jonas Andersson i början av december 2020.
”Det finns en risk för att den typen av bidrag underminerar etablering i och anpassning till det svenska samhället och att det snarare underblåser det redan enorma segregationsproblem som vårt land har. Att en sådan risk finns är troligt mot bakgrund av att flera av de etniska organisationer som erhåller bidrag från MUCF [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor] kan knytas till invandrargrupper i Sverige i vilka många människor står utanför det svenska samhället”, menade SD. 
Samma retorik återfinns hos Moderaterna. Deras ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson menar att ”det har blivit uppenbart för oss att de etniska bidrag som staten betalar ut, och som till och med är reglerade i en helt egen förordning, bör tas bort. Förordningen är ett feltänk från början för det gynnar knappast integrationen utan tvärtom förstärker segregationen och det är ingenting som skattebetalarna ska vara med och finansiera”.

I den nuvarande förordningen står det att ”Syftet med statsbidraget är att stärka organisationernas egna initiativ och verksamheter som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället”. Bidragen delas ut till organisationer som ”till övervägande del har medlemmar med utländsk bakgrund” och har en rikstäckande organisation med minst
1,000 betalande medlemmar.
Vi menar att etniska och kulturella föreningar tvärtom fyller en viktig roll för nyanlända invandrare, men även för andra och tredje generationens. De etniska- och kulturella föreningarna fyller ofta den plats där myndigheterna fallerat, fungerar som en brygga mellan den egna folkgruppen och myndigheter, de bidrar till integration och för att bryta segregationen.
Det största problemet med segregation i vårt land är den ekonomiska segregationen, klassklyftorna, skillnader i folkhälsa, utbildning och levnadslängd. Här fyller föreningslivet en viktig roll där samhället misslyckats.
Genom våra aktiviteter lär sig kvinnor svenska på språkcafé, barn och ungdomar får uppleva naturen, lära sig simma och så vidare. Vi främjar integrationen i samhället genom idrott och rörelse, mötesplatser och lokalfestivaler, vi förenas i kultur, sport, utbildning och hopp om framtiden.

SD och M för en falsk retorik om att vi ska komma in det svenska samhället, men de möter oss med armbågar och stängda dörrar och vill inte att samhället ska vara med och betala för integration. I själva verket handlar inte utspelen om segregation, integration eller hur den ska finansieras, den handlar om att ställa grupper mot varandra.
Vi vänder oss mot hela retoriken om ”anpassning”; integration handlar inte om att anpassa sig, utan om att få möjligheter genom lika rättigheter och skyldigheter oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.

Orsakerna till segregation handlar om sociala och ekonomiska skillnader, det är framför allt skillnader i inkomst som är orsak till segregationen. De socioekonomiska skillnaderna och klassklyftorna i Sverige har vuxit utan motsvarighet och påverkar vår ställning i utbildning, på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. För att bryta segregationen behöver vi en politik för arbete, bostad och utbildning åt alla med en generell offentlig välfärd.

Falis Samatar, Ordförande Stödförening för somaliska kvinnor
Ruweida Ali, Stödförening för somaliska kvinnor
Anisa Sameer, Rättvisepartiet Socialisterna
Amaal Warsame, Rättvisepartiet Socialisterna
Abdi Yusuf Farah, Ordförande Somaliska Föreningen i Göteborg
Hassan Jama, Somaliska Föreningen i Göteborg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!