Försvara välfärden – för tester, masker och skydd

Trycket kommer mycket snart att återigen bli omänskligt för vårdpersonalen. Man har inte förberett vården för en andra våg och skandalöst nog fortsatt nedskärningarna på vård och välfärd (Foto: Socialstyrelsen).

av Elin Gauffin // Artikel i Offensiv

Den senaste veckan har regeringen klivit in i Folkhälsomyndighetens ställe. Med sina presskonferenser om att läget saknar motstycke i historien, att det får vara ”slutfestat”, nya restriktioner och nya förändringar i förordningar försöker Stefan Löfven rädda ansiktet på Tegnells team som uppenbarligen och på nytt har missbedömt läget. Regeringen utfärdar ensidiga och dödliga slag mot sport och kultur och i övrigt läggs allt ansvar på individen medan de verkningsfulla systematiska och strukturella åtgärderna saknas. Högst åtta personer ska få demonstrera, medan kollektivtrafik och gymnasieskolor ska ha fortsatt trängsel och arbetsplatser som tillverkar lyxartiklar, vapen och klimatskadliga produkter ska ha fortsatt öppet.

Läget är allvarligt

Det blev ingen klusterutveckling, utan precis som i resten av Europa har Sverige nu drabbats av en andra våg och det med full kraft och över hela landet. Nu är det åter ett läge med över 15 döda per dygn i Sverige. 6 225 personer har totalt avlidit i covid-19 (17 november). Den senaste månaden har antalet konstaterade fall ökat med mer än 80 000 till över 192 000. 
Än en gång har Folkhälsomyndigheten totalt missbedömt läget. De har hoppats att den svenska strategin skulle leda till en större motståndskraft mot viruset vid det här laget. Samma vecka som 70-åringarna ”släpptes fria” och evenemangsgränsen ökades till 300 tog masspridningen åter fart. Nu klagar vårdinrättningar över hela landet på att de inte har förberett sig för en andra våg eller på att denna andra våg ska vara så massiv. 20 av 21 regioner har nått gränsen för testkapaciteten och testning är inte längre öppen för allmänheten i Stockholm.
Samtidigt konstateras att sjukhusinläggningar av covidpatienter ökar snabbare i Sverige än i något annat land i Europa, enligt Financial Times. Offensiv har tidigare påpekat att antalet sjukhussängar i Sverige i förhållande till befolkningen är lägst i Europa.

Vi vet inte hur många som kommer dö i den här andra vågen. Vad de flesta har förstått genom att alla känner människor som drabbats är att covid-19 för vissa inte ger några symptom alls, men för andra överlevare är en mycket farlig sjukdom som skapar lång period av nedsatta fysiska funktioner, depression och behov av rehabilitering. Det kommer belasta vården ytterligare, om detta vårdbehov erkänns av samhället. 
Hur det är med immuniteten är inte klart. Nu undersöks 150 fall av återinsjuknade i Sverige. Karin Tegmark Wisell, överläkare på Folkhälsomyndigheten, säger att vi inte kan räkna med att personer som inte har ett normalt immunförsvar har skydd mot återinfektioner.
Internationella studier har visat på extra smittrisk att vara i samma rum som andra en längre tid med dålig ventilation. En ny studie från Uppsala visar att coronaviruset sprider sig i luften längre än vad man tidigare trott. Viruspartiklar har upptäckts i ventilationssystemet på Akademiska sjukhuset 50 meter ifrån där covidpatienter vårdats. Det är oklart om det som hittats är död virusarvsmassa eller om partiklarna smittar. I samma studie pekas samhällsstrukturen och sociala skyddsnät, som exempelvis timanställda inom serviceyrken, ut som viktiga. Lennart Svensson, professor vid Linköpings universitet, säger också till Dagens Nyheter att munskydd bör uppvärderas.
– Det finns ett antal studier som visar att det fungerar. Om du är sjuk och har munskydd är chansen större att du inte smittar.

Svenska staten vägrar munskydd

Sverige fortsätter vara ett extremt land vad gäller att inte rekommendera munskydd (går tvärs emot WHO och EU), att inte ha snabbtester eller smittspårningsappar. 
På presskonferensen i måndags kritiserade Mike Ryan, chef för WHO:s krisberedskap, Sverige för att inte införa tvång på munskydd i miljöer där det är svårt att hålla avstånd. Han framhöll att munskydd fungerar. Men i Sverige förbjuder vissa chefer arbetare, till exempel inom förskolan och handeln, att bära munskydd på jobbet med hänvisning till FHM:s rekommendationer.
Vårt grannland Finland hör till de länder som har lägst andel smittade och döda. Finland har haft strikta reserestriktioner, men också munskydd, mycket testning och spårningsappar. Hälften av befolkningen har en spårningsapp. Den larmar om man varit nära någon som fått positivt covid-test och har underlättat för att masstesta, spåra och isolera.
Smittspårningen i Sverige är väldigt bristfällig och många smittade får ingen information om hur de ska göra den ens på egen hand.

RS kräver:
• Inför gratis tillhandahållande av munskydd i kollektivtrafiken och i nödvändiga butiker. Inför munskyddsrekommendationer i alla miljöer med trängsel, även arbetsplatser.
• Omedelbart inrättande av statliga testlaboratorium. Kraftig utökning av masstester och snabbtester.
• Kom igång med spårningen. Alla som fått positivt covidtest ska få information och stöd i spårningen. Staten ska skapa en spårningsapp som är säker.

Regeringen offrar demokratin för näringslivets skull

Det regeringen lade fram den 16 november var ett förslag som ska snabbehandlas i riksdagen att införa en begränsning på 8 personer för allmän sammankomst och offentlig tillställning. De var inte på det klara vad de själva lagt fram. Exempelvis sa inrikesminister Mikael Damberg att begränsningen gäller biografer, men blev senare rättad av Anders Tegnell (som ju inte sitter i en lagstiftande församling) som förklarade att det inte gäller biografer. 
Det betyder att demonstrationer, teaterföreställningar, konserter, spelningar, sportevenemang med mera som behöver tillstånd inte kan ha ett deltagarantal (i publiken) på mer än 8 personer. Det betyder med andra ord att allt sånt får ställas in. 
Det är uppenbart att regeringen egentligen vill åt något annat. Att det skulle vara teaterföreställningarna eller några små torgmöten som är förklaringen till den stora smittspridningen nu är helt befängt. Regeringen säger också att de gör det här för att sätta en norm till alla att inte gå på några fester, inte gå på puben eller restauranger, inte gå på gym eller möten eller överhuvudtaget umgås med någon som inte är ditt hushåll. De menar att de saknar lagar att införa begränsningarna. 

Banker och storkapital skor sig på pandemin medan välfärden blöder. Vem är det som ”festar”, Löfven? (Foto: Magnus Liljegren / Regeringskansliet)

Andra länder har lagar som gör nedstängningar möjliga. Regeringen har vetat sedan februari att lagen i Sverige sätter näringslivets frihet så högt att de inte kan beordra att stänga shoppinggallerior, stora arbetsplatser, pubar eller gym. Men de har inte tänkt att den nya pandemilagen som eventuellt berör detta ska bli klar förrän till sommaren 2021. 
I Stockholm har det varit en enda demonstration under hela hösten och en handfull torgmöten (enligt admin för facebookgruppen demonstrationer i Stockholm, tillika skribent av denna artikel). Det finns inga evidens för att smittan sprids när folk håller avstånd på en utomhusmanifestation. 
Om det någon gång hade behövts att slå vakt om demokratin, möjligheten att samla människors röster kring fria åsikter, är det nu när samhället genomgår ”oemotsvarade” förändringar, där arbetare och fattiga belastas med bördor ifrån allt från överdödlighet i covid-19 och 12-timmarspass, till massarbetslöshet, köer till a-kassa och socialen och mycket mycket mer – samtidigt som miljardregnet fortsätter över de redan rika. 
Även ett kulturliv är viktigt för demokratin och för att människors fria tankeprocesser ska hållas igång. Från kulturvärlden, även de stora scenerna, hörs chockerade utrop. Regeringen hade inte ens svar på om eller när det kommer något nytt stöd. De små scenerna och de fria konstnärerna riskerar att aldrig komma tillbaka.

Regeringen vill inte utmana näringslivet. På presskonferensen förra veckan sa socialministern Lena Hallengren: ”Du får handla mat, men du ska inte gå in i butiker och shoppinggallerior”. Att inte gå in i butiker återfinns i många lokala restriktioner. Allt ansvar läggs på individer, istället för ett statligt ingripande som till exempel tvingar matkedjor att organisera försäljningen på annat sätt. På så sätt sås skuld och skam i befolkningen och grupper splittras. 
Olika människor påverkas oproportionerligt olika. Många isolerar sig i rädsla totalt på ett psykiskt riskabelt sätt, medan andra kommer att fortsätta att shoppa, gå på restaurang och gå på puben fram till 22.00 (då det nya alkoholförbudet startar).
Regeringens åtgärder är missriktade och ineffektiva. Om smittspridningen dämpas är det inte på grund av deras beslut, utan på grund av att människor frivilligt mer eller mindre isolerar sig socialt i den mån de kan.

RS kräver:
• Nej till inskränkningar i demonstrationsrätten. Demonstrationer utomhus med social distansering och munskydd utgör ingen större smittorisk och måste kunna ordnas för att bland annat tvinga regeringen till åtgärder som kan minska smittspridningen.
• Räddningspaket till idrott och kulturliv för att förhindra massdöd. Upprätta idrotts- och kulturråd med företrädare för alla sorters aktörer för att diskutera fram lösningar.
• Stäng alla shoppinggallerior där det finns andra samhällsnödvändiga butiker i närheten. Inför tvång för alla butiker att ordna med annan form av försäljning (online, via lastkajen, maxantal för kunder i butiken med mera).
• Statligt ingripande mot företag som tvingar sina anställda att gå till jobbet trots att arbetet kan genomföras hemifrån. En översyn utarbetad av facken tillsammans med myndigheterna över vilka arbetsplatser som är nödvändiga att hålla igång, ur samhällets intresse och vilka som ska permittera nu. Åtgärder för att inomhusgymmen ska ordna alternativa träningsformer – på nätet och utomhus.
• I den mån det går bör välfärden upprätthållas. I första hand ska icke samhällsbärande arbetsplatser stängas. Delar av utbildningssektorn kan övergå till digital undervisning. För de delar som ska vara öppna för att säkra att barn och unga ges en framtid och inte slås ut socialt – från förskola till delar av gymnasiet – krävs maximalt smittskydd och att personalens fackföreningar har vetorätt i skyddsfrågor. Rätt för elever att stanna hemma – i samråd med skolan.
• Statliga pengar för att verksamheter såsom små kulturscener, bibliotek, kaféer, pubar kan bedriva annan form av verksamhet för sociala möten och informationsspridning till exempel promenader, telefonväkteri, chattar och ordna med digitala plattformar där folk kan mötas. 

Grundorsakerna till krisen lämnas orörda

Det värsta är att trots att privatiseringar, marknadsstyrning, årtionden av nedskärningar och effektiviseringar är grundorsaken till att smittan har så stark spridning har nedskärningarna både i kommuner och regioner fortsatt detta år. Så sent som i september planerade alla regioner (förutom tre) stora nedskärningspaket på sjukvård på flera hundra miljoner kronor vardera. Kommuner och regioner har fått extra pengar och har nu överskott, men de fortsätter skära ner. Det visar både att pengarna inte räcker och att politikerna i regioner och landsting inte prioriterar människors hälsa för att genast sätta igång långsiktiga satsningar. 
RS antog i helgen resolutionen ”Arbetares kamp för allas folkhälsa”, som mer utförligt går igenom hur privatiseringarna har lett till ett enormt resursslöseri och en sönderhackning som i pandemin får resultatet att allas säkerhet hotas. Hela resolutionen finns att läsa här. Läs särskilt paragraf 10 och 11 där vi beskriver privatiseringarnas förödande effekter. 

Den fråga som borde ställas till Stefan Löfven är vem är det som ”festar” och vem är det som knappt får ihop det till hyran? Bostadsbolagen ljuger om att de har tagit sociala hänsyn under pandemin. 1 170 vräkningar har genomförts mellan vecka 12 och 38. Det indragna underhållet har gjort att bolagen går med stort plus gentemot budget i år, till exempel går allmännyttiga Stockholmshem med 475 miljoner plus. 
Staten har ingripit med stimulanspaket i en storleksordning som aldrig tidigare skådats. Stödpaketen överstiger 1 200 miljarder kronor, även om inte allt använts än. Den allra största delen, på över 1 000 miljarder, har gått till företagen och bankerna. 50 miljarder har beräknats gå till kommuner och regioner. 
Finansinspektionen ger nu klartecken till bankerna att de återigen kan börja med aktieutdelning. Det ansågs opassande under första vågen av pandemin. Socialister anser att det är ytterst opassande oavsett sjukdomsspridning. Staten borde överta ägandet över bankerna för att resurserna ska komma välfärden till del.

Stefan Löfven ljuger när han säger att alla ska ta ansvar. De rika och storföretagen går fria. I hans värld finns inget system som är ansvarigt, finns inga ekonomiska strukturer som ger grunden, och det finns heller ingen väg framåt. Det handlar allt för mycket om att hitta syndabockar hos individer och slå split. 
Socialisters uppgift är tvärtom: att hitta systemförklaringar och ge en ljusare vägledning framåt, baserad på solidaritet.

RS kräver:
• Omedelbart stopp för alla nedskärningsplaner inom välfärden.
• Samhället ska äga och kontrollera all vård och omsorg för att möjliggöra största möjliga samordning utifrån principen att de som är i mest behov först ska få vård. Vårdpengar ska gå just till vård, inte aktieutdelningar till ägarna. Lägg ner marknadsstyrningssystemen och stäng omedelbart alla gräddfiler.
• Alla anställda inom vård och omsorg ska ha fasta anställningar, säkra resor till och från arbetet samt stora lönelyft. Omedelbar ökning av personaltätheten och sänkning av arbetstiden. Ökad personalkontinuitet för minskad smittspridning.
• Förstatliga läkemedelsbolagen, produktion av skydd och medicinsk utrustning. Vaccintillverkningen måste ställas under demokratisk kontroll och insyn för att nå ett säkert vaccin som fördelas i enlighet med behov.
• Nej till vräkning är. För sänkta hyror i årets förhandlingar. 100 procent i ersättning för VAB, sjukpenning, smittbärarpenning, riskgruppsstöd och även arbetslöshet till följd av corona. Sätt stopp för utförsäkringar ur socialförsäkringarna. Omedelbart stopp för utvisningar – inför permanenta uppehållstillstånd. 
• Stora företag och banker ska ägas av samhället. Nej till massarbetslöshet. Inför istället omställning av produktionen till välfärd, klimatåtgärder och förkortad arbetsdag med bibehållen lön.
• Påbörja nu en socialistisk klimat­omställning av matproduktionen och skogsindustrin för att få stopp på den produktion som ger upphov till farliga pandemier. För ett demokratiskt socialistiskt samhälle som sätter allas rätt till bra hälsa och välfärd först.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!