Hälften av alla kvinnor i Sverige har utsatts för sexuellt våld

I den yngsta åldersgruppens har 81 procent blivit sexuell trakasserade, och bland 25-34-åringar 85 procent, visar rapporten (Foto: Natalia Medina).

av Katja Raetz // Artikel i Offensiv

Mer än varannan kvinna (55 procent) har blivit utsatt för sexuellt våld, fysiskt våld eller hot om våld av någon man efter sin 15-årsdag. Om man inkluderar sexuella trakasserier i övergreppen blir siffran 66 procent, det vill säga två tredjedelar av alla kvinnor. Detta är ett av resultaten som kommer fram i den nya studien Kvinnors trygghet – Ett jämställt samhälle fyllt av våld, som är ett samarbete mellan Roks och Örebro universitet och besvarades av drygt 7 000 kvinnor.

Det är ingen slump att studien kommer ut dagarna innan den 25 november, Internationella dagen för avskaffande av mäns våld mot kvinnor. Vid genomläsning av rapporten framgår det att det är ett mål som man inte har kommit närmare en lösning på under de senaste 20 åren.
Som den andra delen i rubriken säger är våldet en del av vardagen för många tjejer och kvinnor. Nästan hälften av kvinnorna i studien (48 procent) har någon gång blivit utsatta för sexuellt våld. Var fjärde kvinna, 25 procent, uppger att de någon gång har blivit utsatta för grövre sexuellt våld, såsom våldtäkt eller våldtäktsförsök.
Bland de som har blivit utsatta under det senaste året är siffran högst bland de yngsta kvinnorna: i gruppen 18-24 år har 39 procent utsatts för hot, fysiskt våld och/eller sexuellt våld under det senaste året, jämfört med kvinnor i alla åldrar där siffran är 15 procent.

Överhuvudtaget blir det tydligt att utsattheten är särskilt stor bland yngre. I den yngsta åldersgruppens har 81 procent blivit sexuell trakasserade, och bland 25-34-åringar 85 procent. På frågan om utsattheten före 15-årsåldern svarade 42 procent av kvinnorna i studien att de har utsatts för hot, fysiskt våld och/eller sexuellt våld av någon vuxen man eller jämnårig kille innan de hade fyllt 15 år.
Var tionde kvinna uppger att hon lever med en make/sambo som har varit våldsam mot henne. Våld och hot om våld står i ett nära samband; sju av tio kvinnor som har hotats av sin nuvarande make/sambo har också blivit utsatta för fysiskt våld.
Våldet tar heller inte slut med en separation: 37 procent av kvinnorna i studien har blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld efter separationen.

Våldet är ett medel att upprätthålla maktobalansen mellan män och kvinnor, som i sin tur är ett resultat av klassmotsättningarna i det kapitalistiska samhället.

Av studien framgår att många kvinnor även utsätts för övergrepp av män utanför nära relationer. Nästan hälften av kvinnorna (45 procent) rapporterar att de har blivit utsatta för hot, sexuellt våld eller fysiskt våld av en man utanför familjen och som de inte har någon sexuell relation med, mest vanligt av en okänd och efter det av en ytligt bekant.
Studien visar den upplevda utsattheten under pandemin faktisk verkar ha minskat. Den stora andelen kvinnomord utfört av män under det här året, 2022, visar dock att det i så fall enbart handlade om en tillfällig respit, möjligen beroende på restriktionerna. Författarna beskriver det som en möjlig ”postpandemisk” reaktion.

Studien tar även upp andra former av våld, såsom ekonomiskt våld, våld i hederns namn, sexuell utpressning via digitala medier (sextortion) med flera, vilket visar att våldet som kvinnor utsätts för kan komma i många skepnader, och ofta också interagerar.
Bilden som träder fram är att våldet är en normal del av vardagen för kvinnor i Sverige, vilket bekräftar slutsatserna från den tidigare studien Slagen dam, som kom ut 2001 och som i den nuvarande studien ställs i jämförelse. Även metoo-rörelsen har visat på samma mönster.
Författarna tydliggör att mäns våld mot kvinnor inte kan förstås utan en politisk analys. I ett eget avsnitt förklaras hur den aggressiva reaktionen av etablissemanget mot föregångsstudien Slagen dam var en del av ett antifeministiskt bakslag. Liknande kunde ses efter metoo, där kvinnornas berättelser ifrågasattes och successivt nedvärderades.

För socialister förstås våldet mot kvinnor som en del av det systematiska kvinnoförtrycket som också visar sig i ojämlika löner på en könsuppdelad arbetsmarknad, könsnormer, kvinnors ökade andel av det obetalda hushållsarbetet och manlig dominans i maktpositioner.
Våldet är ett medel att upprätthålla maktobalansen mellan män och kvinnor, som i sin tur är ett resultat av klassmotsättningarna i det kapitalistiska samhället, i synnerhet i den politiska högervridningen som har skett de senaste åren.
Den aktuella studien ger bränsle för den feministiska kampen underifrån att slå tillbaka mot den antifeministiska backlashen och extrema högerpolitiken.

DEMONSTRERA I STOCKHOLM DEN 25 NOVEMBER

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!