Haninge: här avverkas snart det planerade naturreservatet

Snitslat för avverkning i Norrbyskogen. ”Vi ska se till att de inte avverkar här”, hälsar Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna (Foto: Mattias Bernhardsson).

av RS Haninge // Artikel i Offensiv

Tidigt på morgonen hörs röjsågarna från Norrbyskogen. Det är skogsbolaget Stora Enso som är ute och röjer sly så att de inom kort kan köra in med tunga skogsmaskiner och börja avverka – i ett planerat naturreservat.

Rättvisepartiet Socialisterna och boende i Norrby är ute och pratar med skogsarbetare, för fram argumenten, berättar om skogens betydelse för ortsborna och om planerna på naturreservat; ”Berätta upp till dina chefer vad vi sagt, att de får pausa avverkningarna”.
– Jag är så ledsen och besviken på våra politiker som låter företag skövla, säger norrbybon Julia Eriksson.

Uppdraget att avverka kommer från Turbinen Entreprenad AB – som vill bygga dyra bostäder i den skyddsvärda skogen.
– Det finns inte en detaljplan för att bygga bostäder, men ändå vill de hugga ned skogen så fort som möj­ligt. Då kan ingen hävda att den är skyddsvärd längre och då kan de driva igenom detaljplanen utan motstånd, säger Mattias Bernhardsson, organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap, som fortsätter:
– Norrbyskogen är en av de fem skogar som Haninge kommun har pekat ut som mest skyddsvärda. Det har planerats för att bilda naturreservat under lång tid, men kommunen är långsamma. Men vi väntar inte, vi ska se till att de inte avverkar här.

Jag är så ledsen och besviken på våra politiker som låter företag skövla.

År 2019 stoppades ett försök att avverka. Rättvisepartiet Socialisterna informerade Skogsstyrelsen om skogens höga naturvärden, lämna­de in en begäran om samråd och slog larm till Haninges kommun­ekolog. Samråd blev det också och Skogsstyrelsen såväl som kommun­ekologen gjorde fältbesök i de avverkningsanmälda områdena.
Då slöt Turbinen Entreprenad AB och Haninge kommun en överenskommelse om att inte avverka något medan kommunen skulle genomföra fördjupade inventering­ar och karteringar av Norrbyskogen för att ta fram ett förslag på naturreservat.
– Kommunen har gjort inventering av alla naturvärden och de har karterat. Men de släpar benen efter sig och är nu flera år sena med att föreslå naturreservatet, säger den upprörda norrbybon Peter Eriksson som har varit i mejlkontakt med kommunalrådet Meeri Was­berg (S) som nu kritiseras för att inte agera när Turbinen bryter mot överenskommelsen.

– Det är inte första gången som S-styret står passiva när planerade naturreservat avverkas. Även i Högstaskogen har det avverkats, vilken också är en av de fem skogar som kommunen har pekat ut som mest skyddsvärda, säger Mattias Bernhardsson.
Norrbyskogen har en väldigt varierande natur, från branta moss­beklädda bergsbranter och torr hällmarksskog till fuktig granskog och alsumpskog. I samtliga naturtyper finns gamla och grova träd – som gran, tall och asp – och skogen har i stort lämnats helt orörd från skogsbruk.

Så kan du hjälpa oss rädda skogen – skicka protestmejl till de ansvariga:

Stora Enso:
Stefan Olofsson, områdeschef: Tel 070-5497091
E-post: stefan.olofsson@stora­enso.com

Turbinen Entreprenad AB:
Tel: 08-684 109 01
E-post: mikael@turbinen.se

Haninge kommunledning:
meeri.wasberg@haninge.se

Haninge stadsbyggnadschef:
anna.haapaniemi@haninge.se

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!