Hemtjänstens minutsystem gör oss sjuka

Hemtjänstens planeringsverktyg minutstyr personalens arbete och detta är en stor bidragande faktor till mer stress och en dålig psykosocial arbetsmiljö. När hela arbetsdagen är minutplanerad finns det väldigt lite utrymme för oväntade händelser, såsom att personal blir sjuk eller att det tillkommer brukare. Detta resulterar i att personalen får fler besök att utföra under befintlig tid. Att ”trolla med knäna” har blivit vardag för hemtjänstpersonalen.
– Man upplever negativ stress dagligen i detta arbete, berättar Anna, som är undersköterska i en hemtjänstgrupp.
– Men även andra brister framkommer såsom en ständig brist på personal, ordinarie personal som får en ökad arbetsbörda, mer ska utföras utan mer tid. Folk flyr yrket under dessa arbetsvillkor, berättar Anna.

Arbetet med den psykosociala arbetsmiljön innefattar bland annat att förebygga negativ stress och när Offensiv intervjuar hemtjänstpersonal så framkommer det att stress inte är något som man arbetar för att förebygga, trots att detta är något som förekommer dagligen i arbetet i hemtjänsten.
Äldreomsorgen har högst andel sjukfrånvaro, sjukskrivningar och högst andel arbetsorsakade besvär på arbetsmarknaden, där 48 procent av undersköterskorna hade arbetsorsakade besvär år 2020. I Kommunals rapport (Enkätundersökning Malmö hemtjänst, maj-juni 2021), uppgav 40 procent att de upplevde daglig stress. Styrande politiker frågar sig vad de ska göra för att kunna locka till sig ny personal och behålla sin befintliga personal, där stor kompetens innehas med erfarenhet, och svaret från golvet är en högre bemanning och bort med minutsystemet.

– Det här arbetssättet med minutstyrd verksamhet gör oss sjuka och det är en faktor som gör att färre personer söker sig till yrket, för de vet hur stressigt det är och att dagens planering inte håller tidsmässigt, berättar Anna för Offensiv.
Det finns vissa kommuner, bland annat Luleå kommun, som säger att de inte har minutstyrd planering i sin verksamhet i hemtjänsten, men när Offensiv pratar med undersköterskor som arbetar så framkommer en annan bild, där det är en minutstyrd dagsplanering, där personalen blir kontrollerade med ”taggningsstatistik” och där taggad tid innebär tid hos brukare kontra tiden som de är beviljade från biståndet. Personalen upplever en stress i allt detta som är allt annat än hälsosam, där det handlar om att hinna utföra insatser som det egentligen inte finns tid för.

Arbetsvillkoren är något som måste förbättras inom både hemtjänst och äldreomsorg för att kunna behålla och rekrytera personal, där avskaffandet av minutsystemet är en del. Det behövs ökade statsbidrag för att göra arbetsmiljön dräglig för personal inom vård och omsorg, där det behövs mer resurser för att kunna erbjuda en bra vård till gamla och sjuka människor.

– Den psykosociala arbetsmiljön måste bli en del av arbetsplatsträffens dagordning så att man börjar prata om vår faktiska arbetsmiljö, där stress är ett stort problem, uttrycker ett vårdbiträde som Offensiv träffar.
Undersköterskeyrket är otroligt viktigt men arbetsvillkoren måste förbättras, annars vill ingen arbeta inom yrket. Det krävs en aktiv gräsrotsrörelse som kan enas för att visa att ”nu är det nog”! ■

Ann-Christin Holmström

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!