Höjt SL-kort slår mot klimat och arbetare

Inte nog med att priset höjs – flera turer dras dessutom helt eller delvis in i Stockholm. Det ska ”få fler att resa”, är den bisarra slutsatsen. (Foto: Natalia Medina)

av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv

Klimatkrisen sätter djupa spår i alla delar av världen. Världens makthavare gör dock allt för att inte rusta samhället för alla de framtida katastroferna, som redan idag är monumentala, ej heller för att minska utsläppen eller på något sätt lindra och förhindra klimatkrisens effekter samt få ner den globala temperaturökningen. I Stockholm väljer regionstyret att chockhöja SL-kortet med 50 kr i månaden till 1 020 kr – vilket är ett slag mot klimatet, rätten till staden och tillgängligheten.

I tider av en bitande levnadskostnadskris och stora ekonomiska svårigheter har den svenska staten valt att inte ge några direkta stödåtgärder eller stimulanspaket till vanligt folk. Sverige sticker på så sätt ut internationellt sett.

Att höja priset på kollektivtrafiken i Stockholm och i andra delar av landet är också ett symptom på den förda politiken, med stålbad, åtstramningar och nedskärningar som den enda ”lösningen”. Men inte nog med att priset höjs – flera turer dras dessutom helt eller delvis in i Stockholm. Det gäller ett stort antal busslinjer, där många försvinner helt, men även tunnelbane- och spårvagnstrafiken får vissa turer neddragna.

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP), ökänd för sin frenesi i att bli väck med tågvärdarna från pendeltågen, säger till DN den 3 januari att det ”inte bara är priset som spelar roll” på frågan om detta är rätt strategi för att locka fler resenärer.

Samtidigt är det tvärtom på andra sidan Östersjön. I Helsingfors har priset sänkts från 2024 med fem procent – för att man just vill få fler att resa med kollektivtrafiken. Anton Fenderts ”miljö”-parti gör allt för att sabba miljön i Stockholm och bidrar till att fler väljer bilen.

Att man dessutom kommer att höja boten för plankning från 1 539 kr till 1 850 kr är bara ytterligare ett uttryck för den mer repressiva politik som förs på alla nivåer just nu. År 2022 kostade biljettkontrollerna 102 miljoner kronor, och i trafikförvaltningens tjänsteutlåtandet från i höstas påpekas det att SL är mycket långt ifrån att ”gå med vinst eller ens uppnå ett kostnadsneutralt resultat för biljettkontrollerna”; faktum är att de gick back 36,5 miljoner kronor på kontrollerna under 2022.

Att jaga folk på pengar som inte har pengar är bisarrt i sig självt (SL beräknar att man ska ”gå med vinst” på att öka boten trots att folk ju ändå inte har råd att betala), men det är också ett sätt att skuldbelägga låginkomsttagare och fattiga; det är ”deras fel”. Det finns en rasism i det också, då många som har ont om pengar och behöver använda kollektivtrafiken bor långt bort från staden i arbetarförorter och låginkomstområden.

Alla politiker hänvisar alltid till att det ”inte finns pengar”, och att man därför ”måste” skära ner eller lägga utgiftsbördan på vanligt folk (som i fallet med höjda kollektivtrafikpriser) för att få ”budgeten att gå ihop”. För socialister är det avgörande att peka på hur vilseledande och falskt detta är.

Ett exempel av många är att de fyra storbankernas samlade aktieutdelningar i år beräknas hamna på runt 90 miljarder kronor, vilket är en ökning med 24 procent jämfört med året före. Ett annat är alla skattelättnader och bidrag till miljonärer och makteliten. Ett tredje är hur privata bolag och utförare i årtionden har dränerat välfärden på resurser – däribland MTR, Keolis, Nobina och andra privata utförare inom Stockholms kollektivtrafik.

Nedskärningarna som SL genomför beräknas spara 400 miljoner kronor för SL, men till 2025 ”behövs” nedskärningar på 1,2 miljarder kronor. Nya stålbad är alltså att vänta, eftersom detta är den enda ”medicinen” som kapitalismen känner till och eftersom politikerna är slavar till den marknadsstyrda dogmen och inte kan se utanför kapitalismens snäva, kvävande ramar.

För klimatet och för allas rätt till staden är det oacceptabelt och farligt med så kraftigt höjda priser, samtidigt som kollektivtrafiken dessutom dras ner på. När vi redan lever på marginalerna är alla ytterligare ekonomiska bördor det som kan knäcka ryggen helt.

Det behövs rörelser och kamp som kan sätta P för alla nedskärningar, riva upp privatiseringarna och ta över kontroll och styre av ekonomi och skötsel av alla verksamheter i samhället för att på så sätt kunna planera och driva samhället utifrån behov istället för dagens maniska jakt på ökade profiter till en superrik minoritet. ■

Socialistiskt Alternativ och Offensiv står för:

• Stoppa nedskärningarna – rusta upp kollektivtrafiken och hela välfärden.

• Kraftigt utbyggd, tillgänglig och avgiftsfri kollektivtrafik – låt storbolag och banker betala.

• Återta kollektivtrafiken i offentlig regi – riv upp privatiseringarna och bort med upphandlingssystemet. Värna säkerheten i hela kollektivtrafiken.

• Tågvärdarna tillbaka på pendeln – för säkerhet och trygg arbetsmiljö.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!