Hur förändrar vi allt?

av Lo Gauffin // Artikel i Offensiv

Boken Så förändrar vi allt är en bok om klimatkrisen i världen ur ett politiskt perspektiv. Den riktar sig till unga som vill förstå och lära sig mer om klimatkrisen. I boken får man veta hur läget ser ut idag, hur vi hamnade där vi är och vad vi kan göra för att förändra världen.

Boken ger, precis som det står på baksidan, en överblick, insikt och verktyg till alla som vill förstå vad som händer med vår planet och bygga en bättre framtid. Naomi Klein förklarar detta på ett sätt som är enkelt att förstå och ger många exempel och berättelser.
Boken förklarar hur koldioxid som uppstår när vi förbränner kol, olja, trä och gas samt frigörs via skogsavverkning, biltrafik, flyg och industrier påverkar vårt klimat när det åker upp i atmosfären.
Hon ger exempel på hur vi kan förbättra situationen genom att till exempel ersätta fossila bränslen med nya förnyelsebara energikällor som solenergi och vindkraft, bygga snabba elektriska järnvägar som kan ersätta bil och flygplan samt bygga hus som inte gör av med lika mycket energi.
Men hon förklarar också att för att se större resultat måste vi tänka på mer djupgående förändringar som att använda mycket mindre energi och göra kollektivtrafiken gratis så att fler väljer att åka kollektivt.

Naomi Klein berättar även om den klimatorättvisa som finns i världen idag. De fattiga drabbades värst efter orkanen Katrina i New Orleans. Det står om hur många företag tog chansen att tjäna pengar på befolkningens utsatthet.
”Man låtsades som om man tänkte bygga upp New Orleans igen, men istället för att hjälpa de människor som drabbats av katastrofen och istället för att återställa infrastrukturen så att den kunde ge skydd åt invånarna i framtiden drev bolagen fram förändringar som försvagade arbetarnas rättigheter, upphävde miljöbestämmelser och försämrade för offentliga skolor. Och vad stärktes då istället? Olje- och gasindustrin, byggindustrin och andra näringslivsintressen som finns till framför allt för att gå med vinst.”
Det står även om hur rika länder, som inte gjort särskilt mycket för att bekämpa klimatkrisen, gör det mycket svårare att invandra och på vissa ställen låser man in migranter i läger och fängelser. För många är det just klimatförändringarna som har gjort att de tvingats fly.

”De som förorenar minst drabbas ofta hårdast. Och de som förorenar mest använder sina pengar för att skydda sig mot de värsta följderna av sitt eget handlande. Mänskligheten står idag inför ett val. Vilken sorts människor vill vi vara i den hårda och osäkra framtid som redan är här? Ska vi dela på det som finns kvar och enas för att stoppa den katastrof som hela tiden kommer närmare oss alla? Eller ska var och en hamstra av det som finns kvar, bara se om sitt eget hus och stänga ute alla andra?”
Offerzoner är områden som offras till utvinningen av fossila bränslen och som gör att platsen förstörs samt förstör för de människor som bor där, bara för att landet som enhet ska tjäna pengar på det.
Miljörasism är när företag ofta väljer att bygga kraftstationer och oljeraffinaderier i närheten av områden som består främst av svarta eller spanskättade då de antar att de inte är lika politiskt och ekonomiskt starka för att säga emot.

”Gröntvättning” eller ”grönmålning” handlar om hur politiker pratar om hur forskare och näringsliv ska gå ihop och lösa alla miljöproblem helt utan uppoffringar, utan att göra några stora förändringar.
”Geoengineering” handlar om och man får lära sig om olika idéer som geoingenjörer har för att stoppa den globala uppvärmningen. Men att mixtra med jorden är farligt och kan få stora konsekvenser, och boken förklarar hur den bästa lösningen fortfarande är att göra en omställning av samhället då det dessutom kan ge oss en chans att bygga upp ett nytt samhälle som är rättvisare för alla.
I slutet av boken skriver Naomi om vilka lärdomar vi kan ta med oss från covidpandemin till vår klimatkamp samt om olika klimatkämpande förebilder och vad vi unga kan göra.

Jag tycker att boken var väldigt intressant och lärorik. Boken förklarar verkligen klimatfrågan mer invecklat, men fortfarande på ett sätt som är enkelt att förstå. Jag rekommenderar verkligen att andra unga läser boken.

Författare: Naomi Klein & Rebecca Stefoff
Förlag: Ordfront
Utgivningsår: 2021
Antal sidor: 294

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!