Hur vinna slaget om marknadshyra?

Vad som kan stoppa marknadshyra är en omfattande kamp från hyresgäst- och arbetarkollektivet (Foto: Proletären).

Opinionen kring marknadshyra är inte på regeringens och januaripartiernas sida. De är väl medvetna om det folkliga motstånd som finns mot denna kontrareform. Frågan är så infekterad att inte ens den tidigare högerregeringen under Reinfeldt vågade ifrågasätta förhandlingssystemet.

Enligt mätningar genomförda av Demoskop finns det inte stöd för friare hyressättning i nyproduktion hos något partis väljarbas. Faktum är att det förslag i januariavtalet som väljarna är mest negativa till är just friare hyressättning vid nybyggnation. Bara 23 procent av väljarna är positiva. 
Inte ens hos den konservativa högerns väljare finns ett stöd. Hos Moderaternas och Kristdemokraternas väljare, som är mest positiva till förslaget, är det bara 44 procent som tycker att förslaget är bra. 
Med 77 procent av hela väljarbasen som motståndare till friare hyressättning i nyproduktion och marknadshyra finns en otrolig potential till motstånd.

Men för att stoppa marknadshyra måste denna opinion sättas i rörelse. I februari 2020 konstaterade Csaba Perlenberg på ledarplats i Expressen att ”Punkt 44. Det är namnet på den mina som kan komma att bli den rödgröna regeringens slutliga fall” och fortsatte:
”Det är en kamp som för närvarande rasar på Västkusten och i Göteborg men som, beroende på utgången, kan sprida sig till andra delar av landet.”
I Göteborg har nämligen motståndet formerats under två år. På hyresgäströrelsens möte på Biografen Draken 2019 samlades uppemot 700 personer. På talarlistan stod såväl hyresgäströrelsens som fackföreningsrörelsens representanter. Mötet sammankallades för att organisera motståndet och lägga grunden för landsomfattande protester. Protesternas omfattning begränsades med anledning av Hyresgästföreningsbyråkratins motstånd och manövrer för att begränsa kampen. Vad som senare slutligen räddade regeringen var pandemin.

Nu måste protesterna flyttas ut på gator och torg, i bostadsområden och på arbetsplatser.

Nu närmar vi oss ett vägskäl i svensk politik. Hotet om marknadshyra står för dörren med beslut bara sex månader bort, beslut som kan få ödesdigra ekonomiska och sociala konsekvenser. 
Kazimir Åberg, hovrättsråd, leder den statliga utredningen om marknadshyra i nybyggnation som ska vara klar den 31 maj. Sophia Mattsson-Linnala, tidigare vd för Rikshem, leder en kommission om lägesfaktorns genomslag i hyressättningen för hela bostadsbeståndet och ska slutredovisa den 30 juni.
Vad som kan stoppa marknadshyra är en omfattande kamp från hyresgäst- och arbetarkollektivet, där hyresgäster och gräsrötter samt fackligt och politiskt aktiva går samman. Det måste stå klart för regeringen att det kommer kosta politiskt att inte backa för folkopinionen.
Nu måste protesterna flyttas ut på gator och torg, i bostadsområden och på arbetsplatser. Pressen mot regeringen måste bli massiv och konkret. Pressen måste också sättas på Vänsterpartiet att inte backa från löftet om att fälla regeringen när det blir skarpt läge. V borde fälla regeringen och låta en regeringskris och ett omval bli en folkomröstning om januariavtalet, marknadshyra och LAS, där hela folk- och arbetarrörelsen dras in i aktivitet.
Uttalanden bör antas på arbetsplats- och fackföreningsmöten, på skolor och universitet på samma sätt som skedde inom Hyresgästföreningen i Göteborg där årsmöten för lokala föreningar antog uttalanden mot marknadshyra och januariavtalet under 2019.
Nu har 18 aprilkommittén gått samman med Norra Järva stadsdelsråd och Nätverket Rädda Hyresrätterna till en ny stor kampanj (Läs mer HÄR).

Till denna kampanj – Nej till marknadshyra – nu organiserad av gräsrötter i föreningar, studentorganisationer, nätverk och den politiska vänstern, bör hyresgästföreningar och fackföreningar ansluta. Facken bör utlösa politisk strejk för att rädda hyresrätten och arbetsrätten. 
Fokus bör ligga på att ansluta till protestdagen den 18 april, där redan 100 lokala protester i 21 städer planeras och motståndet växer.


Uttalande: Stoppa marknadshyra
Två år har gått sedan januariavtalet slöts. Planerna på fri hyressättning i nyproduktion har öppnat ett nytt kapitel i svensk politik.
Fri hyressättning leder till marknadshyra när hyresvärdar kan välja bort att förhandla om hyran.
Men motståndet har opinionen med sig, marknadshyra saknar folkets stöd. Människor är väl medvetna om att marknadshyra kommer att innebära högre hyra och sämre trygghet, vilket fördjupar segregationen.
Nu pågår ett arbete som kan leda till lagstiftning om fri hyressättning. Men vi sätter nu stopp!
Hyresgäster över hela landet har gått samman i nätverk, föreningar och intresseorganisationer.
Vi ansluter till kampanjen Nej till marknadshyra med höjdpunkten protestdagen den 18 april.
Vi uppmanar alla hyresgäster, föreningslivet i bred bemärkelse, folk- och arbetarrörelsen att resa motstånd.
Tillsammans ska vi stoppa hotet om marknadshyra.
Uttalande för Nej till marknadshyra

LÄS OCKSÅ:

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!