Hyresgäster redo för strid

Foto: Natalia Medina

av Kristofer Lundberg // Artikel i Offensiv

När årets hyresförhandlingar nu inleds blir det allt tydligare att de kommunala och privata bostadsbolagen har börjat samordna sig allt mer inför förhandlingarna.
De har förklarat krig mot hyresgästerna mitt i pågående pandemi, samtidigt som allmännyttan i sin argumentation i förhandlingarna använder just hyrorna hos privata som argument för sina egna höjningar ”för att komma ikapp” och skapa ”rättvisa på bostadsmarknaden” eller ”sätta de rätta hyrorna”.

Gavlegårdarna i Gävle yrkar på hyreshöjningar med 3,75 procent. Det är omkring 30 000 personer som bor i Gavlegårdarnas 13 700 lägenheter som skulle beröras av en sådan hyreshöjning. Fastighetsägarna, som företräder de privata hyresvärdarna, har gått ut med en generell rekommendation om att yrka på 2,9 procent.
I Ulricehamn vill Stubo ha 2,5 procent.
I Stockholm vill de kommunala och privata bolagen höja hyrorna med ofattbara 2,8 procent, trots coronakrisen och det allt svårare ekonomiska läget för allt fler hyresgäster.

Trots coronakrisen väntas de kommunala bostadsbolagen gå med miljonvinster även 2020.
Resultatet från 2019 innebar i Stockholm hyreshöjningar med 1,9 procent hos Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem, en höjning som hyresgästerna hoppades att bolagen skulle stå tillbaka med anledning av pandemin.
Men mycket vill ha mer och inför förhandlingarna för hyran 2021 samordnar sig allmännyttan och de privata i sina krav på 2,8 procent. De påstår att det är vad som krävs för kostnadsökningarna.

Samtidigt pekar bolagens prognoser på stora vinster: Familjebostäder 354 miljoner, Svenska Bostäder 247 miljoner och Stockholmshem 354 miljoner – närmare en miljard i vinst tillsammans.
Vid förhandlingar brukar bostadsbolagen också peka på kostnader för underhåll som argument för hyreshöjningar. Men under 2020 har en stor del av underhållet stannat av på grund av pandemin. Underhållet har satts på väntläge.
Det innebär att bolagen har pengar kvar för underhåll som de har förhandlat fram i tidigare förhandlingar, men inte använt.

I Stockholm har ordförandena för tio hyresgästföreningar tillsammans med förhandlingsdelegationerna i Stockholms stad gått samman i ett öppet brev till 28 privata hyresvärdar. De riktar där en uppmaning till de privata värdarna att frysa hyrorna 2021 för de närmare 164 000 hushållen i hyresrätt hos privata värdar. Det är resultatet av trycket underifrån där en rad hyresgästföreningar har krävt frysta hyror ända sedan i somras.

I Göteborg har de kommunala bolagen inte offentliggjort sina yrkanden, men källor inom Framtiden AB säger att de inte ligger långt under Stockholms yrkande, ytterligare ett exempel på att det inte utgår från de lokala förutsättningarna utan från samordnade samtal.
Poseidon, Familjebostäder, Bostadsbolaget och Gårdstensbostäder har tillsammans 73 000 hushåll och är Sveriges största allmännytta. I våras höjdes hyrorna med 1,8 procent trots pandemin.
Till Hem och hyra säger Hyresgästföreningens förhandlingschef i Västra Sverige, Carl-Johan Bergström, med anledning av årets förhandlingar att: ”hänvisat till BNP och allmänna ekonomiska förändringar hade vi krävt sänkta hyror. Men vi vill vara ansvarstagande”.

Sänkta hyror är dock det krav som reses allt starkare bland hyresgäster ute i bostadsområdena.
Hyresgäster är de som har drabbats hårdast under coronakrisen, men fastighetsbolagen tar inte hänsyn till detta. Aldrig någonsin har hyresgäster fått något gratis.
Hyresgäster tillhör oftare den lågavlönade arbetarklassen som arbetar inom vård, omsorg, skola och service. De har inte haft möjlighet att stanna hemma från jobbet och åker oftare kollektivt.

Sju av tio hyresgäster känner stor eller viss oro över sin privatekonomi som ett resultat av coronakrisen, fyra av tio hyresgäster känner stor eller viss oro över huruvida de kommer att kunna betala sin hyra, fyra av tio hyresgäster har fått försvagad privatekonomi och minskade inkomster under coronapandemin.

Det är mot den bakgrunden som Ort till ort i Stockholm kräver hyresfria månader och stopp för vräkningar under coronakrisen och 18 aprilkommittén i Göteborg kräver sänkta hyror, vilket även en rad lokala hyresgästföreningar runt om i landet gör.
Det börjar stå klart för allt fler att den ekonomiska, sociala och politiska situationen kräver mer än vädjanden till hyresvärdar i plikttrogna mediautspel: det behövs kamp och mobilisering från hyresgästkollektivet. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!