I marginalen: “Kollektivavtalet – under attack”

Ta strid för LAS och fackliga rättigheter – nu! (Foto: Mia Åkerström / Arbetsmiljöverket).

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

Den 17 mars var det kollektivavtalets dag. Men av givna skäl – coronaviruset – passerade den dagen obemärkt förbi. 
Det första stora kollektivavtalet slöts redan 1905. Det avtalet kom till stånd efter att arbetsgivarna (Verkstadsföreningen) i juni samma år hade beslutat att lockouta 18 000 arbetare vid 100 fabriker. Det blev början till den dittills största arbetskonflikten i Sverige. 
Arbetsgivarna räknade med att strejkkassorna skulle vara tömda och arbetarna knäckta efter några veckor. Men det motsatta skedde. Facken fick starkt stöd på hemmaplan och från arbetare i andra länder. 
Efter några månader tvingades arbetsgivarna ge upp sina försök att knäcka facken. I november 1905 undertecknades ett kollektivavtal som innebar lönelyft och att arbetsgivarna tvingats acceptera föreningsrätten. 
Året därpå (årsskiftet 1906-07) inleddes förhandlingar med Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF, idag Svenskt Näringsliv), som resulterade i den så kallade Decemberkompromissen. Den innebar att i utbyte mot att arbetsgivarna gick med på att teckna kollektivavtal och rätten att organisera sig sa fackens toppar ja till vad arbetsgivarna låtit skriva in i sina stadgar; ”att arbetsgivaren har rätt att fritt antaga och avskeda arbetare, leda och fördela arbetet” (ur paragraf 23 i SAF:s stadgar, sedermera paragraf 32).
Ända sedan den onödiga Decemberkompromissen har facktopparna i Sverige accepterat arbetsgivarnas ”rätt” att leda och fördela arbetet.

Mer än 110 år senare är kollektivavtalet hotat från flera håll. I somras beslöt S-MP-regeringen att släppa kravet på kollektivavtal för nystartsjobben, vilket var en direkt följd av januariavtalet. 
Ett annat stort hot mot kollektivavtalet är de planerade försämringarna, bland annat fler undantagsregler, i lagen om anställningsskydd (LAS). ”Gör man lagen arbetsgivarvänligare tar man bort incitamenten för småföretag att teckna kollektivavtal”, säger Mats Glavå, docent i arbetsrätt, till TCO:s tidning Arbetsvärlden den 10 mars och tillägger att:
– Det som har hänt de senaste 20 åren är att LAS har blivit förmånligare för arbetsgivare än vad kollektivavtalen är. Och den nuvarande utredningen gör saken än värre.
Försvara anställningsskyddet – anta budkavlen till försvar av turordningsreglerna i LAS från IF Metallklubben på Volvo lastvagnar i Umeå.