ISA: Internationell kamp för socialism

”Kongressen hjälper oss att fördjupa förståelsen av behovet av en internationell organisation”, berättar Maria Clara Ferreira från ISA i Brasilien. Bild är gruppfoto från ISA:s juliskola 2022 (Foto: Natalia Medina).

av Per-Åke Westerlund // Artikel i Offensiv

Nästa vecka håller ISA, International Socialist Alternative, världskongress. Offensiv har talat med tre av deltagarna om vad de förväntar sig.

Dagga Tolar, Movement for a Socialist Alternative (ISA i Nigeria)

Varför är världskongressen viktig?
– Världskongressen är viktig med tanke på den särskilda period i historien som vi genomgår, med kriser som drabbar alla delar av världen i olika former. Den ökande rädslan – detta verkar vara depressionens och självmordets tidsålder. Med självmord syftar jag inte på den enskilda individen, utan på kollektivet av den mänskliga gemenskapen.
– Och det kan inte finnas någon väg ut ur denna förbannade cykel om vi uppenbarligen inte får förståelse för varför allt detta händer samtidigt. Extrem fattigdom och brist i ena änden för den stora majoriteten av människorna och ett fåtal som lever i överflöd utan att påverkas och inte störs av det i den andra. Detta är bilden av den nykoloniala världen som är lika med en situation av självförbränning av vår existens.
– Vårt universum kan inte fortsätta på detta sätt, och det finns ett brådskande behov av att föreställa sig en ny framtid och ett nytt universum för hela mänskligheten, utan exploatering och utan att ett fåtal tillägnar sig det som rätteligen borde tillhöra alla.
– ISA har med världskongressen satt upp en agenda för att rusta arbetarrörelsen över hela världen med det nödvändiga medvetandet för att utmana kapitalismen, beväpnad med marxismens dialektiska principer, och för att förbereda de arbetande massorna för att träda in på kampens arena och ta till sig historien för att tjäna de arbetande massornas övergripande intressen.

Vad förväntar du dig av kongressen?
– Utbyte av erfarenheter av ledande socialister och klasskämpar från alla kontinenter, tillsammans i samma livsmiljö, om klasskampen. Att kollektivt mäta barometern, den värme och det tryck som staplas på arbetarklassen samt hur dammen oundvikligen kan brista.
– Hur vi måste använda våra olika erfarenheter från olika delar av världen för att ytterligare skärpa vår förmåga att organisera oss. Att lära sig de nödvändiga färdigheter som krävs för att inspirera arbetare, ungdomar och studenter att organisera sig och agera tillsammans i enighet och kämpa för bättre arbetsvillkor. Att arbetare drar nytta av sina egna erfarenheter av exploatering på arbetsplatsen i den större kampen för att få slut på kapitalismen i en kamp för förbättrade levnadsvillkor.
– Detta är den viktigaste utmaningen för oss marxister idag. Hur vi utvecklar medvetandet från reform till revolution, och först och främst sätter den oändliga ansträngningen att bygga, bygga och bygga.

Vilka kommer att vara dina viktigaste punkter att ta upp?
– Att definiera det som händer nu och arbetet med att rekrytera och utveckla kämpande socialister.

Natalia Medina, Rättvisepartiet Socialisterna (ISA i Sverige)

Varför är världskongressen viktig?
– Det är en turbulent tid, med både en ny värld och en ny international. Vi behöver samlas för att diskutera en gemensam väg framåt. Vi är en ung international, första kongressen som ISA var 2020 med gamla rötter från CWI, som bildades 1974. Vi har stora möjligheter att utvecklas.

Vad förväntar du dig av kongressen?
– Det blir långa och intensiva diskussioner där utgången inte är självklar. Kriget i Ukraina, det nya kalla kriget mellan USA och Kina, samt vår socialistiska feminism är viktiga ämnen. Jag ser särskilt fram mot att träffa kamrater från Latinamerika och nyare sektioner.

Vilka kommer att vara dina viktigaste punkter att ta upp?
– En av mina uppgifter blir att fotografera allt och alla. I diskussionerna vill jag särskilt ta upp hur vi bygger våra partier och efterlysa konkreta exempel från andra sektioner.

Maria Clara Ferreira, Liberdade, Socialismo e Revolução (ISA i Brasilien)

Varför är världskongressen viktig?
– Vi lever en period av kris för systemet, men också förvirring om vad som är alternativet. Kriget i Ukraina är ett exempel och har en stor betydelse, samtidigt som det är stor förvirring om vad som är arbetarklassens roll och uppgifterna för ett revolutionärt parti.
– Det är viktigt att kunna samlas och fördjupa vår analys på internationell skala, etablera planer och mål för internationalen.

Vad förväntar du dig av kongressen?
– Att vi genom en kongress som har en stark representation och deltagande från hela världen kan komma ut starkare.
– Kongressen hjälper oss att fördjupa förståelsen av behovet av en internationell organisation och vi kan ta med oss en massa lärdomar för att stärka vårt arbete i sektionen.

Vilka frågor vill du själv ta upp?
– Jag vill diskutera mer om kvinnoarbetet, både bidra med våra erfarenheter men också fördjupa om vad det kan innebära på internationell skala, till exempel i Latinamerika där kvinnokampen har spelat en central roll i en rad länder.
– Vi har genomlevt fyra år med Bolsonaro vid makten och extremhögern är fortfarande ett stort hot. Hur man bekämpar hotet från extremhögern och behovet att en oberoende kamp från arbetarklassen är också ett viktigt tema som jag vill ta upp.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!