Isoleringen ökar för de med funktionsvariationer

Det blir allt krångligare att söka bostadsanpassningsbidrag, vilket begränsar livet på alla vis (Foto: Marcus Aurelius / Pexels).

av Britta Berggren // Artikel i Offensiv

Kommunerna uppmanar fler funktionshindrade och äldre att bo kvar hemma, ofta av ekonomiska skäl för att slippa bygga gruppboenden. Samtidigt blir det allt krångligare att söka bostadsanpassningsbidrag. 

Enligt statistik från Boverket har antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag minskat med 24 procent sedan 2015. År 2018 kom en revidering av lagen om bostadsanpassningsbidrag. Den revideringen gör att kommunerna gärna vill skylla på lagändringen för att tolka lagen så att de har rätt att neka till många typer av bidrag, vilket då minskar kostnaderna.
Uteblivna bostadsanpassningar leder till ökade kostnader på andra poster, som ökat behov av hemtjänst och särskilt boende och i slutändan kan det leda till olyckor och ökade sjukvårdskostnader. Några exempel:
• Uteblivna anpassningar i hygienrum, det vill säga att ändring från badkar till duschmöjlighet blir ett oöverstigligt hinder.
• Utebliven installerad spisvakt kan leda till bränder i hus, ibland hyreshus, som i sin tur kan leda till dödsolyckor.
• Nekad förvaring av elrullstolar diskriminerar rörelsehindrade som bor i hyreshus. Regionen förskriver elrullstolen, men kommunen nekar bidrag för förvaring. Då blir den funktionsnedsatta i ett rättslöst tillstånd.

Branschföreningen Svensk bostadsanpassning menar att många kommuner feltolkar lagen och att en teknisk och snäv kostnadshänsyn har tagit över.
De totala effekterna av minskade bostadsanpassningar riskerar att bli betydande, för om man ser det som det är menat sker bostadsanpassningen till stor del för att hålla vård- och omsorgskostnader på hållbara nivåer för en åldrande befolkning.

Borde Socialstyrelsen ta över ansvaret om bostadsanpassningsbidragen från Boverket när det i grunden handlar om en socialpolitisk lag och inte en byggteknisk? 
Bygglovsavdelningarna i kommunerna måste granska byggloven bättre och mer noggrant för att undvika att bostadsanpassningar behövs och för att kontrollera att nödvändiga anpassningar ska vara möjliga, annars hamnar ju problemet/kostnaden hos individen och kommunen. Utan bostadsanpassning begränsas den boendes möjligheter att ha ett fungerande, socialt liv.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!