Kalendervägen i strid mot renovräkningar

”Det är extremt viktigt att ta de här kamperna”, säger Anders Warberg (Foto: Kristofer Lundberg).

av Kristofer Lundberg // Artikel i Offensiv

Under måndagen (den 23 november) protesterade boende på Kalendervägen mot renovräkning. Vid de sex höghusen i Kortedala växer oron kring hotet om hyreshöjningar, ilska mot bostadsbolaget agenda och besvikelse över Hyresgästföreningens agerande. 

De boende och dess valda samrådsgrupp tillbakavisar att samråd har ägt rum. Bostadsbolaget har ignorerat samrådsgruppen och istället fört diskussionen via media och massutskick.
De boende visade sammanhållning och beslutsamhet inför mötet med Bostadsbolaget dagen efter den 24 november. Efter protesterna har samrådsgruppen fått välja in två personer i en tillfällig delegation från Kalendervägen som får i uppdrag att sitta med i förhandling med Bostadsbolaget.
Samordningsgruppen, som organiserade protesten, är välförankrad och stor, med hyresgäster från samtliga hus. De träffas och diskuterar regelbundet och är mycket kritiska till hur processen har gått till.

– Informationen från bostadsbolaget har varit väldigt tvetydig och bristfällig. Från att bara renovera det nödvändiga som är i stort behov av underhåll till att blåsa ut hela lägenheten och göra allt nytt. Deras personliga bemötande har varit obehagligt och oprofessionellt, säger Malin Eriksson och fortsätter:
– Vi i samrådsgruppen har fått tvinga oss in i en för Bostadsbolaget färdig process. Hade jag inte engagerat mig i samrådsgruppen hade jag inte fått veta att renoveringen skulle bli såhär omfattande. Jag tror de flesta av mina grannar är helt ovetandes om detta och dess följder med kommande hyreshöjningar. Den samrådsprocess de har haft har inte följt avtalet kring samråd som de har med Hyresgästföreningen. 
– De har använt sig av en av dem själva utvald referensgrupp som har fått göra önskemål/önskelistor som sen har blivit till beslutade val. De i referensgruppen har inte varit medvetna om att deras önskemål har blivit till val som ska gälla alla boende, utan trott att de endast handlat om deras egen lägenhet, berättar Malin Eriksson. 

Ska vettiga bostäder behandlas som en vara, att säljas och mjölkas på en marknad? Är det rimligt att vissa människor äger stora bostadshus, folks hem, och stillasittande håvar in vinsten?

Hon får medhåll av Anders Warberg, som också är invald i samrådsgruppen:
– Jag tror att det är extremt viktigt att man tar de här kamperna. Kalendervägen är ingen isolerad händelse; det sker på många platser i staden, och kommer hända på fler ställen framöver. Säger vi inte ifrån kommer vi bli överkörda, så enkelt är det, och det finns ju uppenbarligen inte några garantier att allmännyttan inte ska bete sig som de privata fastighetsbolagen.
Anders Warberg ser frågan ur ett större perspektiv och oroas över utvecklingen. 
– Det är också en större fråga om vad för samhälle vi vill ha. Ska vettiga bostäder behandlas som en vara, att säljas och mjölkas på en marknad? Är det rimligt att vissa människor äger stora bostadshus, folks hem, och stillasittande håvar in vinsten?
– Det borde vara kriminellt att kunna profitera på de grundläggande mänskliga behoven: som bostäder, sjukvård och skolor.
– Det är en styrka att organisera sig. Man är väldigt svag som en ensam person, men snackar man ihop sig med de i samma situation kan man genomföra riktigt stora saker. Då betyder inte fina titlar, feta bankkonton eller höga poster någonting, avslutar Anders Warberg.

Upprop den 1 november: Bostadsbolaget måste lyssna på hyresgästerna!
Vi vill ha råd att bo kvar! Hör ropet från hyresgästerna på Kalendervägen, Bostadsbolaget. Ta ert sociala ansvar!
Samrådsgruppen på Kalendervägen 6-18 är överens om att underhåll av lägenheterna behöver ske. Många lägenheter har länge fått stå och förfalla. Underhållet har varit eftersatt av ett bostadsbolag som har ignorerat hyresgästerna länge nog. 
Nu när nödvändiga renoveringar står för dörren passar Bostadsbolaget på att tvinga fram oönskade standardhöjande, och hyreshöjande, åtgärder. Åtgärder som många hyresgäster inte har bett om och inte vill ha. Varje vecka kontaktar hyresgäster från Kalendervägen oss och berättar om sin oro för de kommande hyreshöjningarna. 
Vad är viktigast för er i Bostadsbolaget: era ”fastigheters långsiktiga attraktivitet” eller era nuvarande hyresgäster? Hur kan ni påstå att ingen tvingas flytta emot sin vilja när ert åtgärdsförslag pekar mot hyreshöjningar på 40 till 50 procent? Ni säger att er ”ambition” är att den tvingande hyreshöjningen blir max 15 procent, men ni vägrar lova era hyresgäster det. Varför? Är det inte ni som i slutändan bestämmer vad den nya hyresnivån blir? Tror ni att vi går på den? 
Ni säger att ni tar socialt ansvar men över en tredjedel av hyresgästerna kommer tvingas flytta om hyran höjs. Höjs hyran mer än 1000 kronor kommer 80 procent tvingas flytta. 
Ni säger att ni tar socialt ansvar. Men ni vägrar släppa er vision om Kalendervägen som en paradgata i ett nytt medelklass-Kortedala, befriat från låginkomsttagare. Ni säger att ingen tvingas flytta, samtidigt som era hyresgäster räknar på hur den nya hyran kommer slå. Ni säger att ingen tvingas flytta, samtidigt som många hyresgäster redan har börjat packa väskorna. Ni säger: ”det kommer bli så fint”. Hyresgästerna säger: ”Vi vill ha råd att bo kvar.”
Ni säger att det har skett samråd, samtidigt som samrådsgruppen inte håller med om den beskrivningen. Vem har ni samrått med? Ni har skickat ut en önskelista till en liten grupp hyresgäster utan att någonsin nämna för dem vad den nya hyran blir. Referensgruppen har inte fått någon påverkansmöjlighet. Men kunskap är makt, och hyresgästerna har kunskap. De vet att standardhöjande åtgärder leder till hyreshöjning. 
Bostadsbolaget! Prata med hyresgästerna! Lyssna på hyresgästerna! Anpassa era åtgärdsförslag efter hyresgästernas önskemål och plånböcker. Era byggnader är inte bara byggnader, de är människors hem. 
Catherine Holt, kontaktperson för samrådsgruppen och ledamot i Hyresgästföreningen Norra Göteborg
Anders Warberg, medlem i samrådsgruppen, boende på Kalendervägen
Marita Wennersten, medlem i samrådsgruppen, boende på Kalendervägen

På uppdrag av samrådsgruppen på Kalendervägen 6-18.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!