Kamp i coronatider: BB-ockupationen fortsätter, men i hemkarantän

“Ge upp kommer vi aldrig att göra”, menar ockupanterna (Foto: Andrew Herbert).

av Stefan Lundqvist // Artikel i Offensiv

På ett stormöte i förra veckan bestämde sig BB-ockupanterna i Sollefteå först för att inte flytta på sig. Kampen skulle fortsätta i sjukhusentréns foajé trots hot från coronaviruset och påtryckningar från regionledningen. 

Dagen efter mötet valde dock en utsedd grupp att ta ansvar för risken för smittpridning av coronaviruset och beslutade att ockupationen i sjukhusentrén tillfälligt skulle avbrytas för att istället fortsätta i karantän i BB-kämparnas hem. Hänsyn var tvunget att tas till risken att sprida viruset, men också till hälsoriskerna för alla äldre som bemannar ockupationen. 
Alla företrädare för BB-ockupationen var noga med understryka att ockupationen inte avbryts och att kampen för kraven om ett BB och akutkapaciteten tillbaka till sjukhuset i Sollefteå fortsätter. 
– Ge upp kommer vi aldrig att göra, framhöll Carina Hellström, en av de flitigaste ockupanterna, till allehanda.se.