Kapitalismen står i vägen för fred

Foto: Wikimedia Commons.

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

”Den ekonomiska världsordningen rasar samman”, skrev den brittiska tidskriften uppgivet efter att Världshandelsorganisationens (WTO) möte i april slutade i ett nytt fiasko. WTO, som bildades på initiativ av USA-imperialismen 1995 som ett redskap för kapitalets globalisering och den så kallade frihandeln, existerar numera bara till namnet. WTO är dessutom långt ifrån den enda globala organisation eller institution som kapitalets globalisering har tagit med sig i sin grav. ”Den gamla liberala kapitalistiska ordningen är nära en kollaps”, skriver Economist och varnar för att dagens kalla imperialistiska maktstrider hotar att övergå i att ”stormakterna börjar se krig som en utväg (ur krisen)”.

Länge hyste de imperialistiska makterna, inte minst USA-imperialismen, uppfattningen att kapitalets globalisering skulle rädda kapitalismen undan djupa kriser och cementera Västländernas dominans. Men istället försköts tyngden i världsekonomin allt mer till den indo-pacifiska regionen och särskilt den kinesiska kapitalismenväxte snabbt på såväl den amerikanska som den europeiskakapitalismens bekostnad, vilket skärpte motsättningarna mellan de imperialistiska makterna. Det i sin tur resulterade i ett nytt kallt krig, som bara har blivit hetare, mellan USA-imperialismen och den kinesiska imperialismen.

Kapitalets globalisering och finanskapitalets dominans blev också en källa till nya kriser som tog sig uttryck i överproduktion, överkapacitet, växande skuldberg, stagnerad världshandel. Samt en samtidigt fördjupad klimat- och miljökris.

Trots att världsekonomin växte med ett par procent förra året minskade världshandeln med varor, vilket aldrig har hänt tidigare i modern tid (efter 1945). Världshandelns stagnation och den kinesiska kapitalismens kris betyder att den globala kapitalismen har förlorat sina viktigaste tillväxtmotorer. Systemet är därmed fast i en återvändsgränd.

Idag slits världen sönder av allt mer oförsonliga motsättningarmellan de olika imperialistiska blocken, som var för sig tenderar att vilja skapa sina egna världsordningar, som ett steg på vägen mot världshegemoni. Denna utveckling, som har åtföljts av en kraftig militär upprustning och fler väpnade konflikter, har skapat en allt farligare värld. Världens totala militärutgifter uppgick 2023 till 2 443 miljarder dollar, motsvarande 26 biljoner kronor, en ökning med 6,8 procent i reala termer jämfört med 2022. Det var den kraftigaste ökningen från ett år till ett annat sedan 2009, enligt Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri) i april.

– Det är en spegling av försämringen av fred och säkerhet runt om i världen. Det finns verkligen inte en region i världen där det har blivit bättre, sa Nan Tian, forskare vid Sipri, till media när de nya alarmerande siffrorna om världens rustningar presenterades.

Det kalla kriget påverkar alla större världshändelser och risken ökar för direkt konfrontation mellan de imperialistiska makterna i Ukraina eller Taiwan. De många mörka moln som hopar sig över mänsklighetens och planetens framtid sprider en känsla av hopplöshet och förlamning. Utan politisk förståelse och tilltro till kampens möjligheter är det lätt att ge upp eller driva dit de tillfälliga opinionsvindarna blåser, som Vänsterpartiets ledning har gjort.

Det finns motkrafter, och i den globala kampen gror fröet till ökad medvetenhet och aktivitet. Protesterna mot terrorkriget mot Gaza har mobiliserat miljoner människor och har lagt grunden till att en ny global fredsrörelse formeras.

En socialistisk värld är inte bara möjlig, utan en absolut nödvändighet för att säkra fred och en utveckling i samklang med naturen.

• Global kamp mot imperialismens plundring och militarism. Omedelbar militär nedrustning och kärnvapenförbud.

• Bygg en massrörelse mot krig, terror och våld – för en socialistisk värld i fred och frihet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!