Kapitalismens köp-och-släng-värld skapar sopbergen

Kapitalismen som system skapar enorma mängder avfall (Foto: angela n. / Flickr CC).

av Ann-Christine Holmström // Artikel i Offensiv

Vi visar gärna upp våra shoppingfynd, men baksidan av alla dessa inköp blir sopor som vi sedan gärna inte vill se. Sopbergen ökar. Vår jord och dess resurser räcker knappt till. Skälet är kapitalismens överproduktion av varor till ett fåtal och dess aggressiva köp-och-släng-mentalitet den inpräntar hos folk.

Behöver vi verkligen en ny telefon? Kan vi använda saker tills de går sönder och sen köpa nytt? Eller kan vi handla mer second hand? Vi måste börja titta vad produkterna innehåller.
Mängden sopor förväntas nästan fördubblas till år 2050 enligt Naturskyddsföreningen, från 2 till 3,4 miljarder ton. För att undvika det måste avfallet hanteras bättre och produktionen måste bli miljövänlig så den inte skadar vår jord och miljö.

Gruvavfall är det dominerande avfallsslaget i EU och Sverige, och det är till stor del kopplat till storleken på produktionen inom gruvsektorn. I Sverige skapades 104 miljoner ton avfall från gruvverksamheter 2018.  Även om avfallsmängden från gruvorna har minskat något de senaste åren kvarstår det faktum att gruvorna lämnar efter sig enorma avfallsberg och en förstörd natur som kan ta tusentals år att reparera. Sjöar och vattendrag kan bli kontaminerade för lång tid.
Borträknat gruvavfallet skapades under 2018 35,2 miljoner ton avfall i Sverige, en ökning med 9 procent sedan 2016. Av det behandlade avfallet materialåtervanns 25 procent, medan 58 procent återvanns på annat sätt. 17 procent bortskaffades, enligt statistik från Naturvårdsverket i juni 2020. 2018 uppstod 4,5 miljoner ton avfall i hushållen, vilket är 8 procent mer än 2014, och 2018 uppgick matavfallet i hushållen till 917,000 ton. Det slängs mycket i våra sjöar och vattendrag – det finns otroligt mycket plast som ligger i naturen.

Medan kapitalismen maler på med ökad avfallsproduktion har miljömedvetenheten gjort att återbruksverksamhet har blivit större. Vi köper och säljer på olika grupper och ibland byter vi varor med varandra. Det ändrar inte att vi lever i ett konsumtionssamhälle som inte är bra för naturen eller människan; stora sopberg i andra länder med vitvaror från bland annat Sverige är ett stort problem.  
Det slängs mycket mat samtidigt som många i världen svälter. En del på jorden lever i överflöd och andra lever på inget. Det är ojämnt och i många länder är befolkningen antingen jätterika eller jättefattiga.
Vi måste ändra på det. Vi måste fördela resurserna utifrån behoven och göra världen mer jämlik. Det krävs att gå från en kapitalistisk värld till en socialistisk värld där alla har samma förutsättningar att leva och bruka jorden.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!