Manosfären göds av nationalistisk kapitalism

Socialistisk feminism och antirasim är nödvändiga redskap för att förena kampen och arbetarklassen (Foto: Natalia Medina).

av Elin Gauffin // Artikel i Offensiv

Andrew Tates husarrest förlängdes för ett tag sedan till den 29 maj. Han är tillsammans med sin bror misstänkt för människohandel, våldtäkt och bildandet av ett kriminellt gäng i syfte att sexuellt förtrycka kvinnor. Detta är handlingarna bakom åsikterna som följs av och även stöds av miljoner unga män runt om i världen.

Andrew Tate vänder sig med öppet kvinnohat direkt till unga män. Han blev den mest googlade personen förra året. En undersökning i Australien visade att 92 procent av manliga tonåringar vet vem han är. Medan 48 procent tog avstånd från honom så svarade hela 36 procent att de beundrar honom (undersökningen baserade sig dock bara på 500 personer).
Men inte nog med detta. Tate är bara toppen av ett isberg av olika nätverk och trender som likt en jättelik antifeministisk tsunami rullar in över världen. Socialistisk feminism behövs både för att förstå och besvara detta.

Frilansjournalisten och aktivisten Mathias Wåg har kartlagt dessa miljöer som går under beteckningen ”Manosfären”. I ett poddsamtal med Myra Åhbeck Öhrman och i tidningen ETC beskriver han hur manosfären växte fram ur amerikanska bloggar såsom Redpill (det röda pillret i filmen Matrix tar Neo till den riktiga världen) och The return of kings.
Manosfären ville coacha män att åter bli naturliga alfahannar istället för feminiserade betamän. Den högerextrema och altright-miljön har mer och mer blivit antifeministisk och flutit in i manosfären tillsammans med incelrörelsen – män som anser sig hamnat i ofrivilligt celibat p g a feminismen. Manosfären har inspirerat till förgiftad – toxisk – maskulinitet och inspirerat till terrordåd som till exempel en 18-årings mord på två lärare på Latinskolan i Malmö förra året.

Kvinnor tjänade 35 procent av den globala inkomsten förra året.

En sorts chefsideolog inom manosfären är psykologiprofessorn Jordan B Peterson. Kvinnor representerar det negativa och farliga kaoset. Män står för ordning, kreativitet och civilisation. En annan strömning är antivaxxrörelsen. I SVT-dokumentären Rörelsen kan man följa hur dessa alternativmedicinsentreprenörer ordnar självhjälpskurser där män får vråla ut sin naturliga manlighet.
”Vi män måste ut i naturen och göra sådana här grejer. Vi har förlorat det här idag. Det är därför vi blir helt fucked”, uttalar sig en av dem i början av filmen. Den självutnämnde ledaren Filip Sjöström ser sig själv på riktigt som Aragorn och sin vapendragare Max Vinter som Gandalf (verkar vara inspirerat av The return of Kings). Det är totalt vrickat. Men dessvärre går det inte bara att avfärda det här som tokerier på grund av spridningen och motsvarande trender även i det politiska etablissemanget.

I Storbritannien är det det gamla ”anrika” Torypartiet som axlat denna del av trumpismen, där under beteckningen kulturkriget. Ett parti med ändlösa skandaler och en regering pressad av arbetarstrejker för högre löner och bättre villkor är beredd att slå till riktigt hårt nedåt för att försöka avleda det bubblande trycket underifrån.
I januari ingrep Westminster till och med med paragraf 35 – som sällan används gentemot Skottland – för att hindra det skotska självstyret att genomföra en könsbekräftande lagstiftning för transrättigheter. I USA pågår över 400 delstats- och statliga juridiska attacker mot transrätt.
I den spansk- och portugisisktalande världen pågår ett ”kulturkrig” mellan radikaler som vill reformera språket och konservativa som förbjuder. Sveriges radio rapporterade om detta den 4 maj. Maskulin ändelse av en grupp män är på spanska todos och en grupp kvinnor heter todas. Det finns neutrum, men det är samma som för män – todos. Ett tydligt exempel på den manliga normen som dominerar all kultur.
Radikala politiker försöker införa en ny neutrumform – med e på slutet – todes. Men i São Paolo i Brasilien och i Buenos Aires i Argentina har konservativa borgmästare förbjudit användningen av ”e” med hänvisning till att det hotar den traditionella familjen.

Överallt i världen ser vi hur kvinnor som grupp ligger efter.

I Sverige har inte antifeminismen tagit sig så stora politiska uttryck i etablissemanget ännu, men det kan komma. Sverigedemokraterna gör sitt bästa för att piska upp en stämning mot transpersoner. Redan i valet i höstas såg vi att väljare som betecknar sig som feminister sjönk från 30 procent 2018 till 23 procent.
I september presenterade Göteborgs universitet en undersökning från 27 länder i Europa baserat på 32 469 enkäter. Den kom fram till att män i åldern 18-29 år nu har en mer negativ inställning till jämställdhet än äldre generationer. Flest i denna grupp höll med om påståendet att ”främjandet av kvinnor och flickors rättigheter går för långt eftersom det hotar män och pojkars rättigheter”. Det här är nytt, det brukar vara de äldre som är mer konservativa. Sverige kom på tionde plats av stöd för detta påstående bland de 27 länderna. Både i Sverige och i Europa fanns det mest stöd för detta påstående i regioner där arbetslösheten ökat mest.
I samband med detta intervjuade SVT föreningen MÄN om deras uppfattning. Shahab Ahmadian svarade att han definitivt ser en förskjutning åt det mer konservativa hållet via föreningens stödchatt. Där uttrycker unga män en oro för att förlora mer än vad de vinner när kvinnor får utökade rättigheter.
Hur ska vi socialistiska feminister svara detta?

Genussystemet är förtryck

Det handlar inte om att kvinnor får rättigheter på mäns bekostnad. Förut var det självklart att man visste att samhället präglas av kvinnoförtryck, men nu har mer och mer av denna insikt fallit undan, så att detta självklara måste uttalas.
Överallt i världen ser vi hur kvinnor som grupp ligger efter. Kvinnor tjänade 35 procent av den globala inkomsten förra året. I Sverige tjänar kvinnor varje månad i genomsnitt (median) 5 400 kronor mindre än män. Löneskillnaderna ökar nu, både klasskillnaderna och mellan könen.
Kvinnor är fattigare, arbetar längre arbetsdagar och med tyngre arbeten, har mindre säkra jobb och gör mer av det obetalda hushållsarbetet. I världsskala står kvinnor för tre fjärdedelar av det obetalda arbetet. I Sverige visade den senaste studien över heterosexuella par med barn att mamman står för 1,2 timmar mer oavlönat hushållsarbete varje dag medan pappan står för 1,4 timmar mer avlönat arbete varje dag.
Det finns inget naturligt eller biologiskt i att en av fem kvinnor i världen det senaste året har upplevt sexuellt våld (FN, 2019). I Sverige har 55 procent av kvinnorna efter sin 15-årsdag blivit utsatta för sexuellt våld, fysiskt våld eller hot om våld från någon man. Om man inkluderar sexuella trakasserier är det 66 procent (Kvinnors trygghet, Örebro universitet 2022, baserat på 7 000 svar).
Kvinnor har inte sämre hälsa eller är fattigare för att de har gjort sämre val. Det är systemet som förtrycker kvinnor. Företagen och staten tjänar väldigt mycket pengar på lönediskrimineringen av kvinnor och det oavlönade hushållsarbetet.

Gynnas män av könsförtryck?

Många män slipper att sexualiseras, slipper fördomar bara baserat på deras könsidentitet och kan därför röra sig friare. Men de fångas som individer i ett könssystem där de pressas in i den manliga könsrollen, att vara starka, inte visa känslor och ensamma kunna försörja sin familj. Något som är en omöjlighet. Tvärtom vad manosfärens olika profeter hävdar så har män vunnit mer frihet av den feministiska kamp som varit. En av de största vinsterna har varit pappornas tillgång till sina barn, som har revolutionerats de senaste 50 åren. Uttagen av föräldraledighet sker mer och mer jämställt och vid skilsmässa är det norm att barnen bor varannan vecka, vilket var mycket ovanligt förut. Det finns en mycket större acceptans för olika sätt att leva som man, visa känslor med mera.

Är hierarkiska könsroller naturligt?

Könsroller ändras hela tiden, utifrån samhällets utveckling. Vilket är ett tydligt bevis på att det inte är ”naturligt”. Vi marxister refererar ofta till Friedrich Engels bok Familjens, Privategendomens och Statens ursprung från 1884 som bygger på antropologen Lewis Morgans studier av tidigare samhällen.
”Det är en av de mest absurdaste föreställningarna vi fått av 1700-talets upplysning, att kvinnan från början av samhällets utveckling varit mannens slavinna” skriver Engels och konstaterar att tvärtom har hon varit inte bara fri, utan haft en högt aktad ställning.
Detsamma har därefter konstaterats av moderna antropologer, t ex Katheleen Goughs studier av 175 existerande jägar- och samlarsamhällen som präglas av gemensamt ägande, jämlikhet och avsaknad av kontroll över kvinnors sexualitet. Denna förhållandevis jämlika tid innan den neolitiska revolutionen, när människan blev bofast och började med jordbruk, utgör 95 procent av mänsklighetens historia.

1/5 av kvinnor i världen har det senaste året upplevt sexuellt våld.

Varför uppstod kvinnoförtrycket?

Könsmaktsordningen uppstod i samma process som klassamhället. Detta startade med förändringen i produktionen för ca 10 000 – 12 000 år sedan när människan bosatte sig och började försörja sig på jordbruk och boskapsskötsel. För första gången producerades ett överskott, men detta överskott kom i männens händer.
Man tror att det blev män som på grund av tidigare huvudansvar för jakt gjorde att de tog ansvar för boskapskötsel, dragdjur och plogens införande. Dels att krig började spela en större roll för att tillskansa sig nya landområden och även där var männen drivande. De mäktiga män som nu lade beslag på överskottet, och därmed införde privategendomen som en grundbult i samhällsekonomin, ville försäkra sig om att rikedomen skulle föras över till den egna avkomman. Tidigare samhällen hade varit matrilinjära (barnen ärvde på kvinnolinjen) och matrilokala (nya par flyttade till kvinnans stam).
Män började kontrollera kvinnors sexualitet och hävda sin rätt i reproduktionen. Efter flera tusen år av strid mellan den gamla tidens fria kvinnor och det framväxande patriarkatet nåddes till slut det som Engels kallar kvinnokönets världshistoriska nederlag under antikens Grekland och Rom. De gamla gudinnorna övergavs slutligen till förmån för de patriarkala religionerna. Kvinnor hade inga rättigheter alls. Ordet familj är latin och betyder ”de slavar som tillhör mannen”. Ordet far kan på alla språk härledas till ”att äga”.
En väldigt viktig slutsats från historien för alla som vill kämpa för ett hållbart samhälle utan destruktiva hierarkier är att det förutsätter en ändring av produktionen. Produktionen måste ägas gemensamt av samhället.

Varför kommer vändningen mot konservatism idag?

Andrew Tate säger inte bara att status är att ha flest bilar och tjejer (extrem objektifiering) och att depression är påhittat. Han har också konverterat till islam – en bild över hur konservatismen har en ideologisk bas i alla religioner. Alla religioner säger sig värna om familjen. Familjen kan vara en kärleksfull motpol till kapitalismens stress och varufiering, men som samhällsinstitution har den en funktion av bärare av könsmaktsordningen. Som när Erdogan går emot Istanbulkonventionen mot mäns våld mot kvinnor för att den är ett hot mot familjen, eller när den högsta domstolen i USA river upp aborträtten.
Kapitalismen har sedan sin etablering på 1600-talet och framåt omformat genussystemet för att passa just den kapitalistiska formen av klassamhälle och produktion. Som när den viktorianska borgerliga familjemodellen skapades på 1800-talet eller hemmafruidealet på 1950-talet (för att driva kvinnorna tillbaka till hemmet efter åren i fabrikerna under andra världskriget).
Idag sker en brytningstid där den globaliserade eran avlösts av en period präglad av mer nationalistisk kapitalism och imperialistiska motsättningar. I den nationalistiska ideologin ingår att stärka statens mer förtryckande delar och i många fall att återfalla på den traditionella familjeformen. Transrättigheter ses som ett hot mot uppdelningen manligt och kvinnligt i samhället – en struktur som makten och ekonomin vilar på.

Arbetarrörelsens svaghet

Att så många unga män faller tillbaka in i sexismen är en tragisk följd av arbetarrörelsens sönderfall. Medvetenheten om att vi 99 procent i samhället som inte äger stora banker och företag måste gå samman och ta kamp mot orättvisorna som vi alla är offer för har sjunkit undan, eftersom det så sällan tas strid för t ex högre löner, bättre arbetsmiljö och bostäder och utbildning för alla genom stora strejker och uppror.
Istället blir det upp till varje individ att försöka lösa sin situation. Den individbaserade liberala feminismen har inte heller någon lösning, inte heller postmodernismen eller radikal feminismen. Det är inte bara löner vi måste kämpa för. Samhället drivs mot ett fritt fall av krig, klimathot och AI-urspårning.

Socialistisk arbetarkamp

Vi socialister måste börja bygga upp en kampinriktad arbetarrörelse redan idag, även om det startar på en låg nivå. Försöka vända den politiska depressionen till en vrede mot orättvisor och för det glädjefyllda hoppet om revolt för en annan värld. Socialistisk feminism och antirasism är nödvändiga redskap för att ena arbetarkampen mot de verkliga fienderna, som varken är robotar, flyktingar, förtryckta kvinnor eller skyddsvärd natur, utan de ekonomiska och politiska maktstrukturer som kapitalismen utgör.
Verklig socialism vore ett samhälle baserat på gemensamt ägd ekonomi och demokratiskt styre underifrån. Med detta som grund finns alla förutsättningar för att vi människor snabbt kan jobba bort könsmaktsordningen, klassorättvisor, rasism och annan diskriminering samt bygga ett jämlikt och jämställt samhälle i samklang med djur och natur.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!