Nej till svenskt Natomedlemskap

Risken är nu stor att S-regeringen tar kriget och omsvängningen i Finland som en förevändning för att kuppa igenom en ansökan om medlemskap i Nato (Foto: NATO North Atlantic Treaty Organization / Flikcr CC).

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

I rask takt har makteliten i Sverige och andra länder låtit kriget bli en ursäkt för en tvär politisk kursändring till höger som har påbörjat den kraftigaste militära upprustningen i modern tid, avskaffat alla hinder som funnits mot vapenexport och som ger grönt ljus till fortsatt Natoexpansion samt militarism.

I Sverige kan nästa steg i denna omsvängning bli att Socialdemokraterna gör gemensam sak med högern vad gäller en Nato-option eller till och med Natomedlemskap. I Finland har Socialdemokraterna öppnat för Natomedlemskap och Vänsterförbundet, det finska Vänsterpartiet, säger inte nej till Natoanslutning utan menar att frågan måste avgöras i en folkomröstning.
Både Finland och Sverige kommer nu ”att vara inbjudna till alla Natodiskussioner om läget i Ukraina”, rapporterade svenska yle den 5 mars. Och när den stora Natoövningen Cold Response igång startar i Norge den 18 mars deltar Finland och Sverige som enda icke-medlemmar i övningen.

En ”otrolig” finländsk Natosväng kan pressa Sverige, skriver Dagens Industri och hoppas på en liknande snar omsvängning på svensk mark.
På bara ett par dagar har Sverigedemokraterna gått från att vara Putinvänner till att förenas i att ”öppna” för svenskt Natomedlemskap, vilket har fått M-ledaren Ulf Kristersson att kräva ett svenskt ”blixtmedlemskap” i Nato.
Under de senaste 15 åren har det svenska Natosamarbetet stadigt fördjupats. Samtidigt har det militära samarbetet med USA blivit allt mer omfattande, även under Trumpadministrationen.
Strax innan valet 2014 kuppade den dåvarande Alliansregeringen igenom det svenska värdlandsavtalet med Nato, som ger Nato möjlighet att upprätta baser på svenskt territorium och att från Sverige bedriva krig mot ett tredje land samt att använda Sverige som transitland för Natos styrkor.

Nato är en krigsallians under USA-imperialismens ledning.

Risken är nu stor att S-regeringen på samma sätt tar kriget och omsvängningen i Finland som en förevändning för att kuppa igenom en ansökan om medlemskap i Nato, vilket den förre S-försvarsministern Jan Nygren med flera socialdemokratiska pampar högljutt kräver.
Redan har S-regeringen beslutat att ta nya steg mot att nå Natos minimimål om att militärutgifterna ska vara 2 procent av BNP, efter att tidigare fattat beslut om den största procentuella ökningen av anslaget till militären sedan 1950-talet: att öka anslagen till det militära försvaret med 27,5 miljarder kronor under perioden 2021-2025.
Som ett led i Natoanpassningen och på USA:s begäran har S-regeringen också ställt sig helt avvisande till att underteckna FN-konventionen om ett förbud mot kärnvapen.
I ett ytterligare led i den svenska militärens deltagande i Nato:s krigsorganisation har Gotland militariserats och bestyckats med amerikanska Patriotmissiler samt beslut fattats om att inrätta sex nya regementen.
”En orsak till placeringen (av nya regementen i Falun och Sollefteå) är att de framöver kan skydda vägarna från Oslo respektive Trondheim. Vid kris eller krig kan USA:s styrkor komma via hamnen i Trondheim och det här är ett sätt att säkra transport av Natostyrkor in i Sverige om det behövs” (Sveriges Radio Ekot den 12 oktober 2020).

Natosamarbetet påstås bidra till ”säkerhet” i närområdet, men det egentliga skälet är som regeringen skriver på sin hemsida ”att utveckla Försvarsmaktens förmåga, såväl till nationellt försvar som till att genomföra insatser i och utanför närområdet”, det vill säga rusta upp militären på hemmaplan och delta i Natos krigsinsatser.
Natos första direkta krigsinsats var bombkriget mot Serbien (1999), som följdes av det 20 år långa Afghanistankriget och Libyen (2011). Alla med förödande följder och i de två sistnämnda Natokrigen deltog även svensk militär.
Nato är en krigsallians under USA-imperialismens ledning och så har fallet varit sedan dess bildande 1949. Natomilitarismen bidrar inte till att göra världen mer säker och trygg. Tvärtom.
I takt med Natos expansion österut, militariseringen av östra Europa och Östersjöområdet samt alla krigsövningar har spänningarna i området tilltagit och riskerna för väpnade konflikter har ökat.

Nej till svenskt Natomedlemskap.
• Bygg krigsmotståndet.
• Ut med de ryska trupperna från Ukraina.
• Stoppa Natomilitarismen.
• Rusta välfärden – inte militären.
• Låt inte högern, Försvarsmakten och regeringen och högern utnyttja Ukrainakriget för att Sverige ska bli medlem i krigsalliansen Nato.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!