Nej till uranbrytning – nej till kärnkraft

Att öppna för uranbrytning vore miljökatastrofalt (Foto: Public domain).

av Sigbritt Herbert // Artikel i Offensiv

Den blåbruna regeringen vill satsa på ny kärnkraft som en väg mot fossilfri elproduktion. Det finns problem med satsningen. Dels tar det lång tid att bygga nya kärnkraftverk. I en tid när vi snabbt behöver få ner koldioxidutsläppen kan vi inte vänta de 20-30 år det tar för nya kärnkraftverk att bli klara att tas i bruk. Dels kräver kärnkraft uran.

Nu har gruvbolagen börjat vädra morgonluft. Det finns inte nog mycket uran tillgängligt i världen för att täcka befintliga behov. Men visst finns det uran, även om den ligger inbäddad i berggrunden.
Det här oroar invånarna i Oviken söder om Storsjön i Jämtland. Berggrunden där består av alunskiffer, som är förhållandevis rikt på uran, men även vanadin som behövs för tillverkning av laddningsbara batterier.

Det australiska bolaget Aura Energy har förut prospekterat efter uran, men har nu siktet inställt på vanadin. Detta eftersom riksdagen 2018 fattade ett beslut om att förbjuda uranbrytning i Sverige.
Efter riksdagsbeslutet stämde bolaget svenska staten på 17 miljarder kronor, men utan framgång. Bolaget har dock inte gett upp hoppet om att bryta uran.
Nu höjs röster bland regeringspartierna och SD om att ta bort förbudet mot uranbrytning. Anders Olof Öhlén, naturgeolog och handläggare vid Bergs kommun där Oviken ligger, säger till Länstidningen Östersund (LT) den 30 augusti att den stora uranfyndigheten i Sverige finns där. Där har gruvbolagen lagt ner miljontals kronor på prospektering. Han ser det som självklart att det är där brytning kommer att ske om riksdagen upphäver förbudet.
Angående det kommunala vetot säger han: ”Kan man ändra lagen och ta bort förbudet som infördes för bara några år sedan, då kan man väl ändra och ta bort vetot. Det är bara ett riksdagsbeslut bort.”

Det finns ett stort motstånd mot gruvbrytning i området. Det tänkta gruvområdet ligger mellan Oviksfjällen och Storsjön, Sveriges femte största sjö och vattentäkt för fyra kommuner, däribland Östersund. Radioaktivitet samt olika tungmetaller riskerar att komma ut i sjön och förorena dricksvattnet.
Därtill finns risken för olyckor, som att en avfallsdamm med giftigt vatten brister. Bergs kommun påpekar att med ett mildare klimat blir det ändrade förhållanden, bland annat ökad nederbörd och fler perioder med temperaturer på runt noll grader. Då ökas vittringen och urlakningen av tungmetaller och annat gruvavfall från sandmagasinen.
Den planerade gruvbrytningen ska ske i dagbrott. Det blir enorma arealer som ska tas i anspråk i ett viktigt och bördigt jordbruksområde. I Jämtland har man mycket småskalig ekologisk matproduktion, där mycket produktion sker i detta bördiga område. Rennäringen har också behov av området, både som betesland och som vandringsområde.

De lokala Moderaterna säger i en debattartikel att de är negativa till uranbrytning. Det är ett uttalande som ifrågasätts av Liss Jonasson, ledarskribent på LT (S). En av undertecknarna av debattartikeln är riksdagsledamoten Saila Quicklund. Liss Jonasson tvivlar på att hon kommer att rösta emot riksdagsgruppen om det kommer till kritan.
Vi kan inte utesluta att regeringen vill tillåta uranbrytning i Sverige och också ta bort det kommunala vetot. Protester är att vänta, i Oviken och andra tänkbara ställen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!