Norska cykelbud strejkar för kollektivavtal och schyssta villkor

Sedan mitten av augusti har cykelbuden på Foodora varit ute i strejk i Norge för bland annat bättre arbetsvillkor (Foto: Tiia Monto, Wikipedia Commons).

av Trond Sverre Kolltveit, CWI Norge // Artikel i Offensiv

Cykelbuden hos Foodora har varit ute i strejk sedan mitten av augusti. Det finns planer på en upptrappning av strejken den 6 september. Då kommer 140 cykelbud att gå ut i strejk; hittills har omkring 100 strejkat.
De rosaklädda cykelbuden levererar mat som blir beställd på nätet och har eländiga arbetsförhållanden. De måste betala för all utrustning själv, som cykel, mobil och arbetskläder. Lönen är på 120 kronor i timmen.

På första maj i år cyklade cykelbuden i Foodora i demonstrationen i Oslo med krav på kollektivavtal och fick varmt stöd från de närvarande. Det kravet gäller självklart fortsättningsvis, men strejken gäller också krav på 8 kronor mer i timmen och ekonomiskt stöd till cykel och utrustning.
Norska LO stöttar kraven och kampviljan har varit stor från cykelbuden som nyligen organiserade sig och gick ut i strejk. Under strejken har det varit stor värvning till Fellesforbundet (LO:s största förbund inom privat sektor) bland cykelbuden.

Antalet organiserade har ökat från 102 då det första strejkvarslet inkom i juli till 152 idag. Strejken är inspirerande för hela arbetarrörelsen. Stödet är stort. På en demonstration den 26 augusti deltog 25 fackföreningar för att visa sitt stöd. LO Oslos ledare, Ingunn Gjerstad, uppmuntrade till sympatiåtgärder. 
Kravet på kollektivavtal är en viktig principfråga för LO, som inte kan tillåta att nya branscher verkar utan avtal.

En seger för strejken kommer att vara väldigt viktig. Därför behöver ledningen i Fellesforbundet och LO trappa upp kampen och genomföra de sympatiåtgärder som de har föreslagit.