Ny migrationslag – samma rasism

Nu permanentas en inhuman, splittrande, ohållbar och helt livsfarlig politik. Asylkampen behöver trappas upp (Foto: Vilgot Karlsson).

av Vilgot Karlsson // Artikel i Offensiv

Från och med den 20 juli 2021 börjar en ny migrationslagstiftning att gälla. Det var den 22 juni som riksdagen röstade igenom det som i praktiken är ett permanentande av den så kallade tillfälliga begränsningslagen som har gällt sedan sommaren 2016.

Den så kallade tillfälliga begränsningslagen har bland annat inneburit att tillfälliga uppehållstillstånd på 13 månader för alternativt skyddsbehövande och 3 år för flyktingar har varit norm och möjligheten till familjeåterförening varit begränsad. Kvotflyktingar från FN-organet UNHCR:s läger kommer att fortsätta få permanenta uppehållstillstånd, 5,000 per år. 
Resultatet av den ”tillfälliga” lagen blev ett lapptäcke av byråkratiska hinder och otydliga lagformuleringar. Rättsosäkerheten ökade, med vittnesmål om snabba utredningar, inkompetenta förhör, okvalificerade tolkar som talar fel dialekt eller språk, outbildade eller oerfarna offentliga biträden samt hårdare krav på asylsökande i allmänhet och ensamkommande i synnerhet. 
Asylsökandes berättelser avfärdas ofta som otillräckliga och otrovärdiga, papperslösa misstänkliggjordes och tiotusen barn skrevs upp i ålder efter ovetenskapliga ”medicinska” bedömningar.

Ensamkommande ungdomar från Afghanistan, många av dem hazarer (en förföljd folkgrupp), var i synnerhet utsatta och misstänkliggjorda av Migrationsverket. I protest startades organisationen Ung i Sverige och den två månader långa sittstrejken i Stockholm för rätten till asyl. 
Resultatet blev den nya gymnasielagen 2018, ett komplement till den begränsade gymnasielagen från 2017. Den innebär att ungdomar som har fått avslag kan få stanna i Sverige om de studerar på gymnasiet och bland annat registrerats som ensamkommande senast den 24 november 2015. 
I år är det många som har tagit studenten, men som nu riskerar att utvisas om de inte hittar ett fast jobb inom 6 månader. Regeringen lade nyligen fram ett förslag om att ge nyutexaminerade 12 månader på sig, men det röstades ner av riksdagen. 

Både den nya migrationspolitiken och de blåbrunas förslag är resultatet av en normalisering av SD:s rasistiska program.

Ända sedan den tillfälliga lagen infördes 2016 och sedan förlängdes 2019 har oron funnits hos asylrättsaktivister och asylsökande att lagen skulle permanentas. Och det är precis det som riksdagen röstade igenom tisdagen den 22 juni 2021, med vissa förändringar.
Framöver ska uppehållstillstånden vara tidsbegränsade, där permanent uppehållstillstånd tidigast beviljas efter 3 år om vissa krav har uppfyllts samt att det vid familjeåterförening krävs att den som har ansökt kan försörja sig själv och den anhöriga. 
Ett tillägg är den nya humanitära skyddsgrunden som ger barn, och i vissa fall vuxna, 13 månaders uppehållstillstånd under synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter, exempelvis om personen har en särskild anknytning till Sverige. Den har välkomnats av bland annat Rädda Barnen och Amnesty och rekommenderats av Barnombudsmannen, med hänvisning till FN:s barnkonvention. Den nya skyddsgrunden kommer inte att omfatta papperslösa, utan kan användas för att förlänga ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. 

Riksdagen beslutade att regeringen ska återkomma med förslag kring kunskapskrav på svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd, möjligheten att vägra uppehållstillstånd vid anknytning på grund av ålder, samt att ”effektivisera återvändandet” vid avslag. Alltså fortsätta och utöka utvisningarna. 
S-MP-V-C:s migrationspolitik röstades igenom med knapp marginal. Christina Höj Larsen (V) beskrev V:s beslut om att stödja förslaget som det minst dåliga av två onda ting. Men eftersom lagen saknar konkreta exempel och är otydligt formulerad kommer Migrationsverket kunna fortsätta tolka ärenden till sin fördel och asylsökandes nackdel, säger hon till Offensiv. 

Även om högerns ännu mer restriktiva förslag röstades ner finns hotet från de blåbruna kvar. Maria Malmer Stenegard (M) har sagt till ETC att de lovar att riva upp den nya lagen, eftersom den gemensamma nämnaren för högeroppositionen är att de vill minska invandringen. 
Både den nya migrationspolitiken och de blåbrunas förslag är resultatet av en normalisering av SD:s rasistiska program, och ett desperat försök från etablissemangspartierna att ”ta ansvar” genom att permanenta en inhuman, splittrande, ohållbar och helt livsfarlig politik. 
Det enda som kan vända trenden är gemensam kamp mot den högerpolitik som i årtionden urholkat välfärden, saboterat arbetsrätten, isolerat arbetarförorterna och sedan skyllt alla ekonomiska och sociala samhällsproblem på de som flytt hit från krig och förföljelse.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!