Ökad e-handel på arbetarnas brutna ryggar

Den explosionsartade ökningen av e-handel har kraftigt försämrat villkoren för logistik- och transportarbetare samt lett till otryggare anställningar (Foto: Postnord).

av Louise Strömbäck // Artikel i Offensiv

E-handeln har ökat enormt under det senaste decenniet; sedan 2010 har försäljningen inom e-handeln i Sverige ökat med 400 procent. Men den snabba utvecklingen av handeln, transporten och postverksamheten har lett till försämrade arbetsvillkor och ett större antal otrygga anställningar.

En analys av e-handelns utveckling och hållbarhet har gjorts av de tre fackföreningarna Handels, Transport och Seko: ”Fri frakt till ett högt pris”. Det är främst dessa förbunds medlemmar som påverkas av nya arbetsuppgifter, större arbetsbördor och försämrade villkor när e-handeln växer sig större i snabb takt.
Sedan pandemins början har många nya kunder hittat e-handeln som ett alternativ till butiker, och fler traditionella handelsföretag har öppnat butiker online. 

De som arbetar inom handel, transport och postverksamhet med koppling till e-handeln har fått ökad arbetsbelastning, mer stress och en arbetsmiljö som är mycket slitsamt både fysiskt och psykiskt. 
Allt större ordervolymer utan tillräcklig ökning av personal innebär i praktiken en nedskärning då arbetsbördan för personalen ökar. Många nyanställs med otrygga anställningsformer, och arbetsvillkor och arbetsmiljö försämras kontinuerligt.
De transportföretag inom e-handeln som saknar kollektivavtal spenderar 470 kronor mindre på varje chaufför per dag. De plattformsbolag som anlitar egenanställda, men inte själva anställer, sparar in 1,057 kronor per dag i snitt per förare, som tas från ersättning och försäkringar för förarna. Detta innebär både låga löner och en ökad otrygghet på jobbet.
Dessutom saknas ofta ett miljö­tänk, och miljömässigt kan transporterna vara mycket ineffektiva. Exempelvis kan ett företag leverera paket till ett område, för att några timmar senare skicka en annan bil med leverans till samma område. 

Rapporten har gjorts efter intervjuer med arbetare inom handel, transport och postverksamhet som sysslar med e-handel. Inga av dessa arbetare ansåg att e-handeln är hållbar, vare sig för människor eller miljön.
De beskriver en extremt hård press när allting ska gå så snabbt som möjligt, och med ökande försäljningsvolymer kommer en ökad arbetsbörda då företagen inte anpassat sin bemanning till det.
Företagens löften till kunderna om leverans inom en till två dagar leder till att volymen på orderna blir oförutsägbar, vilket går ut över scheman och arbetsmiljö.
På vissa arbetsplatser måste man jobba över storhelgerna och har inte rätt att önska semester. Anställda inom branscherna beskriver att stressen har varit ohanterlig sedan pandemins början.

De dåliga arbetsvillkoren och otrygga anställningarna som finns inom de yrken som hanterar e-handeln måste få ett stopp. Arbetsgivarna måste tvingas ta sitt ansvar för arbetarnas arbetsmiljö, betala ut bättre löner och anställa fler för att minska arbetsbördan.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!