Östavallssågens nedläggning: Nytt bottennapp i kapitalistisk ansvarslöshet

Sågverket i Östavall har lagts ner i ett dråpslag mot arbetarna och kommunen, men planer på civil olydnadsaktioner ingjuter hopp (Foto: Wikimedia Commons/Edward Stojakovic).

av Stefan Lundqvist // Artikel i Offensiv

”Så länge det finns minsta lilla möjlighet att det finns köpare som vill förhandla med Norra Skogs ledning om köp kommer vi inte att acceptera att förhandling inte sker” och ”Tankar finns nu på att bevaka infarterna till sågen så att inte en enda del monteras ner eller lämnar området” står att läsa i Arbetsgruppen för Östavallssågens överlevnad. Upptrappad kamp lär krävas för att rädda sågverket.

I sommarens nyhetssändningar har vi fått se tomma lagerhyllor hos både nöjda och oroliga trävaruhandlare som har sålt slut på sågat virke. Verandabyggande och andra hemsnickerier har ständigt ökat och i sommar slagit alla rekord. Nya byggvaruhus ploppar upp likt svampar ur jorden. Samtidigt rusar trä fram som byggmaterial i ett akut behov av ökat bostadsbyggande. 
Att i detta läge mörda ett stort välutrustat sågverk, sparka arbetarna och ”dra undan mattan” under ett samhälle och en kommun i skogsbygd är ännu ett bottennapp i kapitalistisk ansvarslöshet.  

Offensiv berättade den 9 oktober ifjol om de starka reaktionerna i Östavall och Ånge när det stora sågverket hotades av nedläggning. En manifestation samlade 500 demonstranter som protesterade mot Norrskogs chockbesked att lägga ned sågverket i Östavall till sommaren. 
Sågen har en 70-årig historia, 85 erkänt yrkesskickliga arbetare, är maskinellt välrustat och gick förra året med 30 miljoner kronor i vinst.
Men företagsekonomiska kalkyler kring råvarutillgång och lågkonjunktur har gjort att hänsyn till vinstmaximering och utdelning till ägarna gått före jobben. Norrskog lämnar Östavall och koncentrerar produktionen till sågverket i Hissmofors i Jämtland. 
Norra skog är idag en av Ånge kommuns största arbetsgivare, och beslutet är förödande för arbetarna, de 200 invånarna i Östavall och för de cirka 30 entreprenörer med anställda som har anlitats av sågverket.

Manifestationen satte i oktober sitt hopp till att Norrskog – som dagen efter beskedet gick upp i fusion med Norra skogsägarna och blev Norra skog – skulle riva upp beslutet eller åtminstone upplåta sågverket till en ny ägare. 
Sedan dess har flera intressenter velat överta ägandet av sågen, men Norra skog har från första början visat ett totalt ointresse av att låta sågverket fortsätta i någon annans regi. Den 10 juli stannade sågklingorna i Östavall och sågverket ruvar nu tyst, ännu i ett hopp om att nya ägare ska få trycka på startknappen igen.
Senast har Fiskarheden Trävaru i samarbete med Profura erbjudit sig att ta över driften.
– Vi kan ge ett konkurrenskraftigt bud, säger Profuras ägare Bengt Ivarsson till Sundsvalls tidning.
– Det finns ingenting mer att förhandla om. Sluta se i backspegeln, säger å sin sida Pär Lärkeryd, vd för Norra skog. 

Norra skogs argument har växlat från brist på råvara, kommande lågkonjunktur och brist på köpare. När de har fått anbud har de menat att om inte Norra skog kan driva sågverket kan ingen annan det heller. Det har tydligt lyst igenom att bakom ointresset handlar det om att inte bereda mark för en konkurrent om råvara och marknadsandelar av sågning och försäljning.
Norra skog har därför beslutat sig för att göra en ”bra affär”, stycka upp och sälja sågverkets maskinutrustning till utländska företagsjättar.  Det är utifrån detta som ”Arbetsgruppen för Östavallsågens överlevnad” nu uppmanar bygdens befolkning till försvar av sågverket. Talesmän i media har varit nyss avgågna kommunalrådet Sten-Ove Danielsson, Leif Edh och Håkan Sjölander. 
”Tankar finns nu på att bevaka infarterna till sågen så att inte en enda del monteras ner eller lämnar området”, skriver de i ett inlägg på Facebook. 

Sedan de manat till civil olydnad och media och förmodligen S-etablissemanget börjat ställa frågor vacklar det förra kommunalrådet och pratar om att de enbart menat en protestmanifestation. 
Hans efterträdare på kommunalrådsposten i Ånge är Erik Lövgren,  det förra socialdemokratiska regionrådet som stod i spetsen för nedläggningen av BB i Sollefteå. Efter att ha avgått som regionpolitiker återgick han till sin förra arbetsplats Östavallssågen för att sedan bli nytt kommunalråd i Ånge. 
Lövgren är kritisk till Norra skog, men vill inte ha någon civil olydnadsaktion, utan vill mer uppgivet fortsätta prata med Norra skog för att kunna öppna upp sågverksområdet till annat företagande. Sten-Ove Danielsson har å sin sida stött nedläggningen av BB i Sollefteå och kritiserat BB-ockupationen men nu, åtminstone till en början, sett sig tvungen att uppmana till liknande kampmetoder på hemmaplan. 
Håkan Sjölander frågade sig inför Arbetsgruppens första möte om det fanns några ”fighters” kvar och förväntade sig stor uppslutning. Till  SVT Västernorrland sa han:
– Vi kommer absolut inte att göra något olagligt. Men kan de ockupera BB i Sollefteå i tre år kan vi ockupera sågen i Östavall lika länge.

Norra skog har meddelat att demonteringen av sågverket kommer att ske under det kommande halvåret. Uppmaningen från ”Arbetsgruppen för Östavallssågens överlevnad” har satt igång en diskussion om vilka kampmetoder som krävs för att försvara och behålla Östavallssågen. 
En signal till mobilisering för att stoppa slakten av ännu en arbetsplats bort från Norrlands inland.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!