Protesterna segrade på Chalmers

Motståndet från studenterna fick Chalmers att backa. Foto: Britta Brus.

Av Britta Brus // Artikel i Offensiv

Ljusmanifestationen på Chalmers var en i raden av många tysta solidaritetsaktioner som genomfördes samtidigt på universitet, högskolor och folkhögskolor över hela landet under parollen ”Walkout – Studenter i solidaritet med Gaza”. Chalmersstudenterna i solidaritet med Gaza gjorde även en digital namninsamling som fick stor spridning, över tusen personer på bara något dygn.

Palestinagrupperna var samordnare för de landsomfattande manifestationerna som genomfördes av fristående kommittéer inom landets studentkårer. Syftet med aktionerna var dels att uppmärksamma och visa solidaritet med Gazas folk, och att uppmana universitet, högskolor och folkhögskolor att ”avbryta allt samarbete med de israeliska universitet och forskningsinstitut som har samröre med den israeliska militärindustrin, samt att tydligt uttrycka solidaritet med det palestinska folket och uppmana våra politiska företrädare att omedelbart agera för en vapenvila i Gaza, för införsel av humanitärt bistånd och för FN:s skydd av befolkningen”.

Då det blev känt att dessa solidaritetsaktioner skulle komma att äga rum väcktes en massiv motkampanj från bland andra Chalmers, alltså ledningen samt delar av studentkåren. 

Det framfördes argument som att studenter med judisk bakgrund ska ha känt sig hotade och otrygga.  

Judiska Centralrådet gick även ut med ett uttalande som skickades till landets universitet och högskolor, Universitets- och högskolerådet (UHR) och Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUFH). I sitt brev skriver Judiska Centralrådets bland annat att:

”Självklart ska man kunna visa sitt stöd för den palestinska civilbefolkningen, men en sådan manifestation kan leda associationerna till något annat – ’i solidaritet med Gaza’ kan även tolkas som stöd för Hamas terrorangrepp.”

Israels största vapenföretag, Elbit Systems, som är en av de största leverantörerna av vapen till den israeliska militären, har den 25 oktober, mitt under de värsta bombräderna över Gaza, slutit ett tioårigt avtal med Sverige, på 1,7 miljarder kronor. Med anledning av detta gick Palestinagrupperna ut med en uppmaning till protester mot Sveriges affärer med Elbit som innebär direkt stöd och finansiering av Israels krig mot Gaza. 

Elbits vapen marknadsförs som ”stridstestade”… – ja, naturligtvis menar man att de är testade på den palestinska civilbefolkningen.

Elbits svenska dotterbolag var inbjudna att delta på Chalmers arbetsmarknadsmässa för teknikstudenter under vecka 46 men efter massiv kritik från freds- och studentorganisationer, bland annat i form av ett öppet brev till utrikesminister Tobias Billström och bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forsell från IKFF (internationella kvinnoförbundet för fred och frihet) och Chalmersstudenten Isra Barhams digitala namninsamling avbokade företaget sin medverkan. 

Även nätverket Stäng ner Elbit i Göteborg hade planerat en lugn manifestation med flygbladsutdelning i samband med mässan.

 Måndagen den 13 november gick Chalmers kårordförande Isabelle Jarl och Chalmers rektor och VD Martin Nilsson Jacobi ut med att de infört ett totalt förbud mot politiska manifestationer på Campus, förbudet trädde i kraft omedelbart och innebar ett totalt förbud mot politiska manifestationer, flygbladsutdelningar och affischering på och runt skola

”För att värna säkerhet och trygghet för anställda och studenter kommer Chalmers inte att upplåta lokaler eller campus-ytor till politiska manifestationer”, står det att läsa på Chalmers hemsida under vinjetten rektor kommenterar. 

Efter en massiv kritikstorm från landets studentkårer, högskolornas partipolitiska studentföreningar, politiker, och en rad auktoriteter inom media och högre utbildning hävdes beslutet samma vecka som det togs. 

Rektor Martin Nilsson Jacobi skriver på Chalmers rektorsblogg att ”…vi borde ha varit tydligare med att avsikten var att dra tillbaka ställningstagandet så snart situationen tillät…”.

Tisdagen den 21 november arrangerade Chalmers social justice student group en lunchprotest på Chalmers följt av en marsch till Göteborgs Universitet (GU). 

Offensiv har intervjuat några av deltagarna:

– Det är märkligt att Chalmers inte kan ta ställning för mänskliga rättigheter.

– Vi kräver ju ”bara” att Chalmers avbryter samarbeten med universitet och forskare i Israel, att det ska vara så svårt…

– Hur kan samarbeten med vapenföretag vara viktigare än människoliv, det handlar bara om pengar.

Studenterna är besvikna över att i princip ha blivit uthängda som terrorister i media och av skolans ledning och delar av studentkåren. 

I media har i stort sett bara rektorns och studentkårordför-andens röst fått höras. Chalmersstudenterna säger sig märka en annan attityd generellt på Chalmers än på till exempel GU, och tycker att det verkar vara lägre i tak, vilket är mycket allvarligt för en högskola. 

Universitet och högskolor ska vara platser för att kunna debattera och utveckla det fria ordet. 

– Ska Chalmers bara vara en diplomfabrik, där man producerar likformiga studenter på löpande band, studenter med endast de rätta åsikterna?, frågar en student som deltagit i protesterna.

GU-studenten Taha Khabat säger sig märka en annan attityd bland studenter och lärare på GU jämfört med Chalmers. 

– Det är ingen som direkt  har visat missnöje mot manifestationerna på GU jämfört med Chalmers. 

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!