Rasistiskt tiggeriförbud i Eskilstuna leder till ökat våld

Den 2 augusti är Minnesdagen för de romska offren för den nazistiska Förintelsen. Detta är affischen för 70-årsdagen 2014. Tiggeriförbudet i Eskilstuna infördes dagen efter 75-årsdagen 2019.

av RS Eskilstuna

Mer våld på stadens gator och torg – det är det enda resultatet av det slags tiggeriförbud som S, M och C införde i Eskilstuna den 1 augusti. Tiggeriförbudet har triggat fram detta våld. Romer som ber om pengar berättar att det nu dagligen är folk som hoppar på dem och försöker att avvisa dem med våld. 
Bland andra Therese Lekander på stadsmissionen i Eskilstuna och kommunpolis Thomas Bergqvist (Sveriges Radio Ekot 16 augusti 2019) bekräftar att det ligger till på det viset. Det har rapporterats mycket om detta i både lokalmedia och i riksmedia. 
Men Jimmy Jansson, kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande, slår ifrån sig och säger att våld aldrig var hans avsikt. Han försvarar sig med att tiggarna ju ”bara” måste söka tillstånd. I själva verket försökte S, M och C i juni förra året att införa totalförbud i Eskilstuna, och det var när detta upphävdes av Länsstyrelsen som de gick ”smygvägen” med ”tillståndsansökan”.  
När Jimmy Jansson i ett annat sammanhang nu i augusti 2019 intervjuades av Studio Ett i P1 om detta, avslöjade han sig genom att vara bekymrad över att ”det är så lätt för dem att få tillstånd”.

Rättvisepartiet Socialisterna har länge bedrivit politiskt kampanjarbete mot planerna på detta tiggeriförbud, som är direkt riktat mot just romer. Redan i april 2018 varnade vi offentligt för att det kommer att leda till ökat våld. Vi uppvaktade Jimmy Jansson och de övriga ansvariga politikerna med detta, men de avfärdade det som fantasier. 
När det nu visar sig att vi hade rätt – eftersom våra slutsatser byggde på erfarenhet av många års kamp mot rasism och hur rasism fungerar – sticker dessa partier huvudet i sanden. 
Som med allting annat, kommer detta rasistiska våld att spilla över på annat också. De som triggas av tiggeriförbudet att utöva detta våld, får därigenom sänkt tröskel för att använda våld även i andra sammanhang. Den som kan något om sociologi och socialpsykologi vet att det här absolut kommer att leda till mer våld över huvud taget i Eskilstuna. Fler människor än romerna kommer att utsättas för ett ökat våld.

Helt klart är det rasism som ligger till grund för tiggeriförbudet i Eskilstuna.
Förbudsivrarna avslöjar själva att det riktas mot just romerna – inte mot tiggeri som sådant. Lars G. Linder, socialdemokratisk vice ordförande i Eskilstunas Barn- och utbildningsnämnd (som är i färd med att genomföra stora nedskärningar på kommunens skolor), klistrade på sin Facebooksida in en artikel av den tidigare PR-konsulten Daniel Färm. Artikeln bär den falska rubriken ”Nio vänsterargument för att stoppa tiggeriet”. 
Men det är inga ”vänsterargument”. Istället är Daniel Färms artikel totalt avslöjande. Artikeln tydliggör att det inte handlar om tiggeri som sådant, utan förbudsivern riktar sig mot just romer.
Annars hade Daniel Färm och de andra förbudsivrarna inte skrivit och sagt som de gör: Att det ”undergräver tilltron till den fria rörligheten inom EU”, ”de EU-migranter som kommer hit för att tigga”, ”människor från Rumänien och Bulgarien”.

Det finns ju många som bor och lever i Sverige som tvingas tigga för sitt uppehälle – det har det alltid funnits, och de har blivit fler på grund av de styrandes (S, MP och borgarna, med stöd av SD) klasspolitik.
När Jimmy Jansson intervjuades om tiggeriförbudet innan det genomförts, berättade SVT Sörmland: ”Jimmy Jansson medger att det finns en risk att problemet förflyttas någon annanstans.” 
Visst är det ologiskt och avslöjande – om de nu skulle kunna få polistillstånd så är det ju inte fråga om någon ”flyttning”… Men det värsta av allt är att Jimmy Jansson kallar romerna för ”Problemet”. Åtminstone är det så det kommer att tolkas av rasisterna. Att man måste väga sina ord på guldvåg när man pratar om folkgrupper som i historien varit utsatta för stor förföljelse – såsom romer och judar – är uppenbarligen inget för Jimmy Jansson.
De styrande i Sverige har inte ens bett romerna om ursäkt för de förföljelser de utsatte dem för under större delen av 1900-talet, förrän de är igång igen!

Tiggeriförbudet är naturligtvis ingen som helst lösning, och förutom att det direkt leder till mer våld över huvud taget i Eskilstuna, så får det andra negativa konsekvenser. 
Erfarenheten visar att där man förbjuder tiggeri, där drivs människor in i prostitution och människohandel istället. ”Tar man ifrån människor deras uppehälle måste de ändå äta och köpa kläder. Risken är stor att man driver ut ännu fler i prostitution och svartarbete, i en grå ekonomi där människor visserligen inte syns i gatubilden men där den sociala utsattheten är värre än idag”, skrev exempelvis Anders Lindberg i Aftonbladet redan den 25 april 2017. Detta har Socialdemokrater, Moderater och Centerpartister vetat om hela tiden.
Ändå införde de detta rasistiska förbud.

Katarina Taikons Katitizi-böcker betydde mycket för att motverka rasismen mot romer.

Tiggeri är naturligtvis ingen lösning – men det går att lösa

De styrande politikerna visar helt klart att de inte vill lösa någonting. Om de velat lösa problemet med tiggeri hade de själva gjort som de predikar: ”Det måste lösas i hemländerna”. Men när vi frågar dem hur de ska lösa problemet med att vissa människor som bor i Sverige faktiskt tvingas tigga, har de inget svar. Och inga planer heller på att lösa det.
Lösningen ligger i den medfödda solidariteten bland oss vanliga människor. Och då stavas förutsättningen: Organisering. 
Vi måste organisera oss för att försvara vårt öppna samhälle, vår välfärd – vård, skola, omsorg (som de styrande politikerna låtsas bry sig om när det är valår men i själva verket bara förstör mer och mer). Förbudsivrarna och välfärdsförstörarna är mäktiga. De kontrollerar medieapparaterna, de har den politiska och ekonomiska makten.
För att vi alla som förlorar på deras politik ska ha en chans att försvara det goda samhället, krävs det att vi organiserar oss. Tillsammans är vi starka.

Alla som drabbas av politiken hos förbudsivrarna och välfärdsförstörarna måste gå ihop och kämpa gemensamt. Vi måste ta makten i våra fackföreningar och bostadsrättsföreningar, vi måste samarbeta för att försvara det goda samhället.
Det är ännu långt till det målet, men vi måste börja nu. ”What better time than now?” som Martin Luther King sa. Det är nämligen den enda möjliga lösningen.
Men fram till den dagen då vi bildat en stor, enad folkrörelse för att försvara det goda samhället, måste vi kämpa emot alla politiska försök att förstöra välfärden och splittra oss eller avleda vår uppmärksamhet bort från de verkliga problemen. 
Och vilka de verkliga problemen är, det vet vi alla – det är alla dessa tusen orättvisor som du och jag och våra familjemedlemmar och vänner och släktingar möter dagligen.

Att inte säga NEJ till förslaget om tiggeriförbud (kamouflerat till ”tillståndssökande”) är att göra det lättare för den politik som bit för bit monterar mer det goda samhället. Det är första steget. Nästa steg är att vi alla går ihop och kämpar gemensamt mot nedskärningar och försämringar, för ett solidariskt samhälle, för bostäder och jobb åt alla. Vi kan bevisligen inte ha både ett klassamhälle där privatägda banker och storföretag skor sig på vår bekostnad OCH ett gott och mänskligt samhälle där alla får ett bra liv. 
Först när banker och storföretag förstatligats under det arbetande folkets demokratiska kontroll och styre kan vi börja det goda samhället där alla får ett bra liv. För att nå dit, måste vi vara många som går ihop solidariskt och kämpar tillsammans.

Kampanjen mot tiggeriförbudet i Eskilstuna: Skrämmande och lovande på samma gång

Rättvisepartiet Socialisterna i Eskilstuna har börjat vara ute på stan i Eskilstuna med en namnlista mot det rasistiska tiggeriförbudet.
Det har å ena sidan aldrig varit någon lokal kampanj där vår åsikt är i sådan minoritet – det är tydligt att politikernas propaganda har haft bred effekt.
Det har å andra sidan heller aldrig varit någon kampanj där det är så lätt att höja medvetenheten i en fråga.
Av dem som har skrivit på våra protestlistor var det många som gjorde det som ett resultat av ett mer eller mindre långt samtal med oss, där de fått argumenten. När de fått förklarat att det inte är någon lösning, att det är riktat mot romerna, att det bevisligen har lett till ökat våld mot romerna, och att de som utövar detta våld får sänkt tröskel för att använda våld även mot andra, så blir en del övertygade. 
Några av dem gick från att vara för tiggeriförbudet till att bli riktigt engagerade (åtminstone för stunden) mot tiggeriförbudet, och några av dem köpte Offensiv.
När de sedan såg på vår lista att ett av kraven är gemensam kamp mot nedskärningar och för ett nytt arbetarparti, så håller de helt med. Utan undantag. 
Detta visar hur viktig uppgiften är att vara ute på stan med våra listor (som är en bro till att få till stånd ett politiskt samtal med människor). Nu gäller det att vara ute på stan med dessa listor så mycket som möjligt. Alla kan hjälpa till.

Romska barn i ett nazistiskt koncentrationsläger.

Därför måste vi säga nej till tiggeriförbudet

Tiggeriförbudet i Eskilstuna är i grunden rasistiskt, och det har redan lett till ökat våld.
Det är farligt på många andra sätt. Risken att det leder till ökad prostitution och människohandel har redan nämnts. Genom att förbudspolitikerna ger budskapet att romerna är ”problemet” avleder det missnöjet med de växande klassklyftorna i Sverige. Det viktigaste syftet med detta slags politisk retorik är att få alla som drabbas av de styrandes klasspolitik att vända sig mot ännu mer underprivilegierade grupper istället för att ta kamp mot orättvisorna.
Detta är bara fortsättningen på en stegvis ökad brutalisering från de styrande. De har gett sig på arbetslösa och pensionärer. De har förvandlat Försäkringskassan till en ren terrorapparat för många. De bedriver en omänsklig politik mot ensamkommande flyktingar som lett till att minst tolv barn tagit sitt liv på några månader. Nu är detta nästa steg i brutaliseringen. Om vi inte lyckas stoppa detta, kan vi vara säkra på att det inte är det sista steget i den gradvisa brutaliseringen. Vilken grupp står näst på tur?

Socialdemokraternas tiggeriförbud underlättar för högern och rasisterna

När Socialdemokraterna tar ett sådant allvarligt steg åt höger som det rasistiska tiggeriförbudet innebär trycker det naturligtvis hela den omänskliga högern ännu längre åt höger. 
Eskilstuna kommun blev först i landet när den införde krav om tillstånd för att få tigga på vissa platser i staden den 1 augusti. Innan augusti månad passerat hade Moderaterna i både Täby och Danderyd gått ut med krav på öppet rasistiska apartheidlagar.
Dagens Nyheter berättar den 22 augusti 2019:  ”Moderaterna i Täby och Danderyd vill förbjuda tiggare att samla in kläder och burkar.”
I Sverige är alla lika inför lagen. Antingen är det förbjudet för alla att samla in kläder och burkar, eller så är det tillåtet för alla. Men nu har Moderaterna i åtminstone Täby och Danderyd passerat denna anständighetens gräns genom att kräva rena apartheidlagar som riktas mot just ”tiggare”. I bästa fall handlar det om att de har försagt sig, men avsikten är uppenbar.
Liksom antisemiterna använder ”Bonniers” som ett kodord för judar, har ”tiggare” blivit ett kodord för romer. 
Eskilstuna har snabbt fått många efterföljare. 25 kommuner vill nu förbjuda tiggeri. Om inte detta möter motstånd kommer förmodligen även de moderata kraven på att ”tiggare” förbjuds att samla in kläder och burkar att sprida sig både i landet och till flera partier.

Den nazistiska Förintelsen av romer

Det romska folkmordet eller romska förintelsen, även känt som Porajmos eller Samudaripen (romska; uppslukande respektive massmord), var Nazitysklands försök att utrota Europas romer. Antalet romer som mördades under Porajmos är svårt att fastställa. Forum för levande historia uppger att mellan 200 000 och 500 000 av de cirka en miljon romer som de menar levde i Europa vid denna tid mördades av nazisterna. Men det är okänt hur många romer som levde i Europa, och hur många som mördades. Andra källor anger siffror på upp till 1,5 miljoner mördade romer. De som överlevde Porajmos var förbjudna att söka sig till Sverige för att söka läkarvård ända till 1954.

Minnesdagen för de romska offren för den nazistiska Förintelsen

Liksom den 27 januari är minnesdagen för de judiska offren för den nazistiska Förintelsen är den 2 augusti minnesdagen för de romska offren för den nazistiska Förintelsen. Detta datum har valts eftersom det var den 2 augusti 1944 som över 3 000 romska män, kvinnor och barn mördades i gaskammare nr 5 i ”Zigenarläger BIII” i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau.
Okänsligt nog valde S, M och C i Eskilstuna att införa sitt anti-romska tiggeriförbud dagen före den internationella minnesdagen för de romska offren för den nazistiska Förintelsen. Det kanske inte behöver påpekas att S, M och C i Eskilstuna ”glömde” att uppmärksamma minnesdagen 2019, trots att det då var 75 år sedan denna tragiska händelse.

Platsen där Gica torterades till döds 2018 (Foto: Polisen).

Svenska staten och romer

Svenska myndigheter och styrande har en mörk historia av förföljelse mot romer, som denna tidslinje visar:
1512 De första romerna kommer till Sverige.
1577 Kung Johan III utfärdar ett dekret att om romer försöker komma in i Sverige, ”ska de hängas allesammans”.
1617 Sveriges riksdag beslutar att alla romska kvinnor och barn ska fördrivas ur landet, medan man har rätt att döda de romska männen.
1900-talet Vitboken om övergrepp mot Sveriges romer (från 2014) redogör för hur svenska staten under 1900-talet har bedrivit rasbiologi och bidragit till diskriminering, spridande av myter och stereotyper. Boken spänner över en tid om 100 år. Genomgången av politiska motiv och åtgärder under första hälften av 1900-talet visar att registreringar, steriliseringar, omhändertaganden av barn, fördrivning och vägran att mantalsskriva romer (dåtidens folkbokföring) motiverades och verkställdes utifrån antagandet att romer var oönskade. Åtgärderna försvårade romers tillvaro.
Trots att det var känt att romerna utrotades av nazisterna förbjöd den svenska regeringen romer att fly till Sverige under hela tiden som Hitler hade makten i Tyskland.
1969-1980 Katarina Taikons kamp, bland annat genom sina Katitizi-böcker, har effekt på att motverka rasismen mot romer. En tid efter Katarina Taikons död 1995 hårdnar situationen för romer åter i Sverige.
2010 Det socialdemokratiska kommunalrådet i Katrineholm, Göran Dahlström, väcker uppmärksamhet när han kräver att romska turister från Frankrike som ställt sin husvagn på en tillfälligt på 24-timmarsparkering ska lämna kommunen innan 24 timmar har gått. Polisen kommer efter bara några timmar för att avhysa romerna. Romerna, som känner sig bortjagade, lämnar Katrineholm.
2013 Dagens Nyheter avslöjar förekomsten av ett olagligt polisregister (kallat ”Kringresanderegistret”) med över 4 000 romer, varav 1 320 var barn, samt helt ostraffade personer. 
2018 Politikerna i Eskilstuna inför tiggeriförbud, men det rivs upp av Länsstyrelsen.
2018 Den hemlöse EU-migranten ”Gica” hittas mördad vid sin sovplats i en park i Huskvarna. Han har torterats till döds av en grupp ungdomar.
2019 Politikerna i Eskilstuna inför tillståndskrav för att tigga i Eskilstuna.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!