RS uttalande: Inga fler kvinnomord – Mobilisera mot kvinnohatet

RS på 8 mars 2021 i Stockholm. Vi kämpar för socialistisk feminism alla årets dagar (Foto: Natalia Medina).

I skuggan av pandemin pågår en annan pandemi: mäns våld mot kvinnor. De fem chockerande morden på kvinnor på kort tid i Sverige behöver besvaras av en rörelse som tar kamp mot kvinnohatet. 

Den kvinnoförtryckande kapitalismens strukturer har framträtt ännu tydligare under det senaste årets krishantering. Det polisanmälda manliga våldet mot kvinnor har ökat med 15 procent under 2020. Samtidigt fortsätter regeringen, högerpartierna och de olika regionerna och kommunerna att skära ner på välfärd, attackera arbetsvillkor, montera bort skyddsnät och sälja ut kvinnojourer till privata bolag.
De kvinnodominerade välfärds­yrkena drabbas hårdast – i pandemitider märks det särskilt inom vård och omsorg, där personalen går på knäna. De politiker som nu yrvaket ”chockas” över våldet mot kvinnor är i själva verket de som attackerat kvinnors position i samhället. 
Nog nu! Det måste bli ett stopp på våldet mot kvinnor, på attackerna på välfärd, på sexism och trakasserier!

Nu behövs ett pånyttvaknande av Metoo i Sverige, som lidit av en enorm backlash från media, domstolar och högerpolitiker. 
Nu behövs den sorts kamp vi nyligen sett internationellt: Efter mordet på Sarah Everard i England protesterade tusentals mot polisen och statsmakten. Polen har svepts av massdemonstrationer mot att aborträtten avskaffats. I Mexiko och Brasilien har protester rasat mot de extrema nivåerna av femicide (mäns mord på kvinnor).
Masskamp kan vinna segrar: I år vanns rätten till abort i Argentina efter massmobiliseringar och -organisering, och i Australien gick hundratusentals ut på gatorna i över 40 orter i massiva ”Kvinnomarscher för rättvisa” mot mäns våld efter avslöjanden om våldtäkter som begåtts av politiker och höga jurister.
Kvinnokampen i Australien har lyckats avskaffa en förtals-lagstiftning motsvarande den som i Sverige har tystat och kriminaliserat många kvinnor som har vittnat under Metoo.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) stöttar, deltar i och uppmuntrar till kamp. Vi är en drivande kraft i kampanjen Nej till marknadshyra. Marknadshyra, som regeringen vill öppna dörren för, skulle innebära ett nytt stort slag mot kvinnor som tvingas fly från en våldsam man och par som behöver separera.
RS deltar i rörelser mot nedskärningar i sjukvården, tunga arbetsvillkor i äldreomsorgen, nedskärningar på förskolan, och vi kämpar med mammor och alla i förorter som kämpar för sociala insatser mot det dödliga gängvåldet, med mera.
RS deltar i protester mot surrogatindustrin, mot nedskärningar av kvinnojourer och välfärd, och har organiserat protester både den 25 november mot mäns våld mot kvinnor och på internationella kvinnodagen 8 mars.
Som socialistiska feminister ser vi att kvinnoförtrycket är invävt i klassamhället, där kapitalismen och patriarkatet är förutsättningar för varandra. Detta gör ett revolutionärt perspektiv och program nödvändigt. Det ekonomiska och politiska systemet måste störtas, av majoritetens revolution underifrån.
Vi stödjer fullt ut #Kvinnostrejk, och hoppas att fler kommer med i den nödvändiga kampen som krävs för att rubba den globala könsmaktsordningen: en kamp mot kvinnoförtryck och kapitalism, för en demokratisk socialistisk, hållbar, jämlik och rättvis värld. Fackföreningarna behöver agera mot våld mot kvinnor på arbetsplatserna och i samhället, mobilisera till möten, demonstrationer och strejker för jämställdhet, utbyggd välfärd och verkningsfulla insatser mot våldet.

RÄTTVISEPARTIET SOCIALISTERNA KRÄVER:
Nolltolerans mot sexuella trakasserier. 
Specialdomstolar med genuskompetens för sexbrottsmål. Döm sexualbrottslingar till sluten tvångsvård för att bli av med sitt kvinnoförakt, inte bara sitta av tiden på anstalter där gärningsmännen ofta förhärdas i sina beteenden.
Kraftig satsning på kvinno/hbtq+/mansjourer, socialtjänst, samt gratis psykologstöd och traumabehandling för våldsutsatta. Fritidsgårdar, fältassistenter & trygghetsvärdar med offensiva satsningar mot machokultur.
Satsningar på vård och utbildning i genus och hbtq+-frågor inom alla sektorer. 
Massiv satsning på skyddade boenden. Bygg bort bostadsbristen med billiga hyresrätter, förtur i köer samt skydd för våldsutsatta i hyreslagen – ingen våldsutsatt ska riskera vräkning.
Pengar till vården, personaltäthet och löner – nej till välfärdföretagens vinstuttag & vård- och skolsegregering. 
Trygga jobb, bra arbetstempo samt jämställda och demokratiska arbetsplatser för alla.
Avskaffa löne- och pensionsgapet. Ekonomisk jämställdhet mellan könen.
Avskaffa fattigdom, arbetslöshet och trångboddhet. Allas rätt till bra utbildning genomsyrad av genuskompetens.
Papper till papperslösa och asyl till skyddssökande, bort med tvåårsregeln och ställ kvinnofridslagen över utlänningslagen så att alla kvinnor vågar lämna män som slår utan risk för utvisning. Ingen plattform till rasister. 
• Konfiskera och stäng ned trafficking-, surrogatmödra- och porrindustrin och dess kvinnofientliga exploatering.
Nej till militarisering, miljöförstöring och kapitalismens rovdrift som särskilt drabbar kvinnor världen runt.
• För en kämpande kvinno- och hbtq+-rörelse. Masskamp som demonstrationer och strejker med sikte på ett socialistiskt samhälle utan klasser, könsmaktsordning, rasism, heteronorm, hederskultur och andra hierarkier.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!