Ryssland: Ett val utan val

Det var långt ifrån ett fritt val. Det enda som räddar Putin-regimen är bristen på en organiserad opposition och ett livskraftigt vänsteralternativ (Foto: Kremlin).

av Sotsialisticheskaya Alternativas reportrar (ISA Ryssland) // Artikel i Offensiv

Valfusk och statliga kampanjer för att mobilisera väljarna såg till att den ryske president Vladimir Putins parti Enade Ryssland kunde bli ”valets” segrare. Enade Ryssland har med knappt 50 procent av rösterna fått två tredjedels majoritet i parlamentet. Valdeltagandet var det lägsta som har registrerats sedan Sovjetunionens sammanbrott 1991. Bara 45 procent av väljarna röstade, mot 55-65 procent i valen fram till 2016.

Särskilt den ”elektroniska röstningen”, som var tillåten i sju regioner och som inte har övervakats av någon oberoende observatör, har uppenbarligen använts för att snedvrida röstningen. I Moskva, som traditionellt sett varit en ”oppositionsstad”, ledde oppositionskandidater i nio av 15 valkretsar, efter att vallokalernas röster räknats. Men när de elektroniska rösterna hade räknats hade de oppositionella förlorat sina mandat.
Golos, en oberoende valobservatörsorganisation som regimen stämplat som ”en utländsk agent”, har rapporterat om över 5,000 fall av valfusk: avlidna som ”röstar”, valurnor som fylldes till brädden och många fall där observatörer som utsetts av partierna har utsatts för våld eller gripits av polisen. Väljare som bussats in från de omtvistade regionerna i Ukraina fick i vissa fall till och med ryska pass samtidigt som de röstade.

Det så kallade kommunistpartiets röster ökade från 13 till 19 procent. Det berodde främst på missnöje med de ekonomiska och sociala kriser som har drabbat landet, men gynnades också av högernationalistiska LDPR:s valkollaps och, i viss mån, av rekommendationerna om ”smart röstning”. 
Detta har gjort det möjligt för partiet att i viss mån återvinna de platser som det förlorade i det senaste valet, men med omkring 60 valda ledamöter kommer partiet fortfarande att ha betydligt färre än de 92 platser som det vann i valet för tio år sedan.
De andra pro-Kremlin-partierna som passerade 5-procentsgränsen är Liberaldemokraterna och Just Russia-Patriots, med cirka 7,5 procent vardera, samt ”New People” med 5,3 procent.

Taktiken ”Rösta smart”, som Sotsialisticheskaya Alternativa (Socialistiskt Alternativ, ISA i Ryssland) motsatte sig visade sig också vara en misslyckad taktik (en taktik som gick ut på att en algoritm räknar ut vilken kandidat som har störst chanser att slå ut Putinpartiet Enade Rysslands kandidat). 
Även när denna taktik hade en viss effekt omintetgjordes den av valfusket. Det återstår att se om de partier och enskilda kandidater som har förlorat är beredda att organisera ett offentligt motstånd. 

Enligt regimen och president Putin är Ryssland en ”kontrollerad demokrati”. Det finns inte mycket av demokrati kvar. Det enda som räddar regimen är bristen på en organiserad opposition och ett livskraftigt vänsteralternativ.
Ryssland gick till val samtidigt som en ny våg av covid-19 svepte in över landet innan den tidigare tredje vågen av smitta hade avslutats. Sedan pandemins början har 600,000 fler dött än under ”normala tider”.
Den ekonomiska ”återhämtningen” som regimen gör ett stort nummer av har endast gynnat storföretagen och den allomfattande statliga byråkratin. Korruptionen är fortfarande endemisk. Vanliga människor ser få eller inga fördelar. Realinkomsterna har sjunkit varje år sedan 2014, den personliga skuldsättningen är rekordhög och inflationen äter snabbt upp de knappa besparingar som människor har. 
Många småföretag upphör med sin verksamhet, vilket framgår av antalet butiker och lokaler som står tomma. Nästan en av fem ryssar lever under fattigdomsgränsen, som i Ryssland är 120 euro i månaden. Medellivslängden har åter börjat sjunka och kommer troligen att sjunka till 70 år i år, vilket betyder att den är tillbaka till 1990 års nivå. 

Valfusket var utbrett: Avlidna som ”röstade”, observatörer utsedda av partierna utsattes för polisvåld och gripanden, med mera.

Repressionen har nått nivåer som inte har setts på årtionden. Även enligt officiella siffror har bara i år 17,600 personer, inklusive över 150 journalister, arresterats för att ha deltagit i fredliga protester. I Moskva har det skett tre gånger fler arresteringar i år än under hela de föregående 15 åren. Majoriteten har fått höga böter eller upp till 30 dagars fängelse. En del har fått åtal med långa fängelsestraff – det finns nu över 400 långvariga politiska fångar.
Några har flytt landet, vilket har uppmärksammats i Väst. Men de flesta vanliga ryssar har inte möjligheten att fly utomlands; i själva verket finns det ett intryck av att de är övergivna. Detta leder till en viss demoralisering.
Men en opinionsundersökning nyligen visade att 62 procent av ryssarna anser att en planerad ekonomi är bättre för Ryssland än privat ägande och marknadsförhållanden. Detta är den högsta procentandelen sedan 1992.

I valet hävdade Sotsialisticheskaya Alternativa att det inte var möjligt att rösta på något av det riggade politiska systemets partier eller de så kallade oppositionspartier som Kreml har satt upp för att ge sken av att det var ett ”val”. 
Det var inte uteslutet att det skulle finnas enskilda kandidater som skulle argumentera mot förtryck och för frisläppande av alla politiska fångar, som skulle argumentera för välfärdssatsningar och höjda löner, som skulle föra en öppen kampanj mot rasistisk, sexistisk och homofobisk politik och som skulle vara beredda att använda sin position för att bygga upp en massrörelse, inklusive protester och strejker mot Putins diktatur.
Vi sa att om det fanns sådana enskilda kandidater borde de stödjas. Men på det hela taget är den bästa taktiken att uppmana till en aktiv bojkott – att organisationen agiterar mot valet och argumenterar för ett politiskt alternativ med hjälp av flygblad och affischer.

Sotsialisticheskaya Alternativa är vana vid att bli attackerade för vår öppna kampanj mot homofobi, för försvaret av kvinnors rättigheter, för vårt deltagande i ungdomsprotesterna mot auktoritärt styre och för vårt ingripande i Belarus, där vi alltid argumenterar för oberoende arbetarkamp och socialistiska krav. 
Men den här gången anklagades vi av en aggressiv blandning av reformistiska och ultravänsteristiska grupper, en del före detta ”trotskister”, en del som fortfarande påstår sig vara det, och diverse stalinister, för att hjälpa Kreml.
Efter att ha övergivit idén om att det är nödvändigt att bygga upp ett oberoende politiskt alternativ för arbetarklassen, stöder de ståndpunkten om ”smart röstning” och angriper SA genom att kräva att vi stöder det så kallade Ryska federationens kommunistparti (KPRF). Det är samma parti som inte bara stöder Kremlsystemet, utan också öppet driver kampanjer för att konstitutionen ska ändras så att det ”ryska” folket får en privilegierad ställning framför alla andra etniska grupper som lever i Ryssland.

Men det växer fram en ny generation arbetare och aktivister som kräver frihet och demokrati. Unga arbetarklasskvinnor engagerar sig alltmer och ingen av dem kommer att acceptera den föråldrade, bakåtsträvande och chauvinistiska inställning som KPRF förespråkar. 
Det är därför vi anser att det är nödvändigt att fortsätta vår kampanj för arbetarklassens självständiga organisering med ett demokratiskt socialistiskt program.

Sotsialisticheskaya Alternativa säger: 
• Tro inte på det officiella valresultatet!
• Organisera er för att försvara de kandidater som verkligen fick flest röster i sina valkretsar.
• Ogiltigförklara resultaten från den ”elektroniska röstningen” – nej till fortsatt användning av elektronisk röstning.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!